Pozvánka na třídní schůzky zákonných zástupců žáků SOU Hubálov

 

Dovoluji si Vás pozvat na schůzku zákonných zástupců žáků 1.-3.ročníků SOU Hubálov, která se uskuteční v pátek 7.října 2022 od 14.00 hod. a 15.00 hod. v učebnách teoretické výuky SOU Hubálov.

Hlavním bodem programu bude seznámení s elektronickým předáváním informací o prospěchu a chování žáků prostřednictvím programového vybavení BAKALÁŘI, představení příslušných pedagogických pracovníků v jednotlivých třídách, požadavky školy na žáky ve školním roce 2022-2023 a další specifika studia v SOU Hubálov.

                                                                                                 Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov 

 Rozpis konání schůzek jednotlivých tříd: 

Třída:                Obor vzdělání:                                            Třídní učitel:                      Učebna:       Čas:

1.A      Opravář zemědělských strojů                         Mgr. Václav Drahoňovský               č.7         14.00 hod.

1.B      Mechanik opravář motorových vozidel           Mgr. Martina Zápotocká                   č.1         15.00 hod.

1.C       Instalatér                                                        Ing. Jan Salaba                               č.4          14.00 hod.

1.D      Opravářské práce                                          Mgr. Radka Pitrmocová                    č.2          14.00 hod.

2.A      Opravář zemědělských strojů                         Ing. Martin Stejskal                            č.3         14.00 hod.

2.B      Mechanik opravář motorových vozidel           Mgr. Marcel Fišera                            č.5          14.00 hod.

2.C       Instalatér                                                        Ing. Oldřich Vojtěch                          č.6          14.00 hod.

2.D      Opravářské práce                                           Mgr. Václav Drahoňovský                  č.7         15.00 hod.

3.A      Mechanik opravář motorových vozidel           Mgr. Martina Zápotocká                     č.1          14.00 hod.

3.B      Mechanik opravář motorových vozidel           Ing. Oldřich Vojtěch                            č.6          15.00 hod.

3.C       Instalatér                                                        Ing. Martin Stejskal                            č.3          15.00 hod.

3.D      Opravářské práce                                           Mgr. Radka Pitrmocová                      č.2          14.00 hod.

 

 

 

V sobotu 15.října 2022 od 9.00 hod do 12.00 hod. proběhne v areálu SOU Hubálov "Den otevřených dveří". Připraveny jsou soutěže pro děti, výstava zemědělské techniky, soutěž RC modelů na vodíkový pohon. Občerstvení zajištěno.

Ve čtvrtek 30.června 2022 od 9.30 hod. bude probíhat ve školní jídelně SOU Hubálov slavnostní předávání výučních listů úspěšným absolventům třetích ročníků. Žáci se k předávání dostaví v 9.00 hod.

V sobotu 4.června 2022 se v nizozemském Assenu uskutečnilo světové finále soutěže Horizon Grand Prix. Na světovém finále Českou republiku reprezentoval tým Středního odborného učiliště Hubálov (RC Racing Hubálov), vítěz celostátního finále a tým SOŠ Třineckých železáren, který se umístil při dubnovém národním finále Horizon Grand Prix 2022 v ostravském Trojhalí Karolína na druhém místě. Pořadí při světovém finále určuje počet ujetých kol během šestihodinového soupeření na závodní dráze. Hubálovská Škoda 130 RS ujela celkem 1133 okruhů a skončila ve světovém finále na krásném šestém místě a mezi středoškolskými týmy evropského kontinentu na třetím místě. Blahopřání k úspěchu a poděkování za reprezentaci školy patří vedoucímu týmu J. Janíčkovi a klukům z týmu RC Racing Hubálov M. Ferklovi, J.Neumannovi, Z.Krimlovi, V.Furchovi a P. Nezbedovi.

Žák druhého ročníku oboru Instalatér Adam Šnajdr reprezentoval ve dnech 12.-13.května 2022 naši školu na 4.ročníku soutěže odborných dovedností "O křišťálovou kouli Systherm", kterou uspořádala firma Systherm s.r.o. Plzeň společně s SOŠ a SOU Sušice. V soutěži 14 dvoučlenných týmů, tvořených žákem oboru instalatér a elektrikář, náhodně vylosovaných z různých škol, skončil Adam Šnajdr a Štefan Haragal (SOŠE,COP Hluboká nad Vltavou)  na krásném čtvrtém místě, pouhý jeden bod za umístěním na stupních vítězů. Soutěžící se museli postupně vypořádat s řadou praktických úkolů a otázek vědomostních testů z obou odborností, které se často prolínají a u kterých záleží na vzájemné spolupráci a pohotovosti členů týmu. Jejich práci pečlivě hodnotila soutěžní porota, tvořená odborníky příslušné specializace. Pedagogický dozor a přípravu Adama Šnajdra zajišťoval učitel odborného výcviku Vladimír Teplý.

Ve středu 11.května 2022 proběhne druhé kolo přijímacího řízení do prvních ročníků ve školním roce 2022/2023.

Volná místa jsou ještě  ve  tříletých  oborech vzdělání s výučním listem:

41-55-E/01 Opravářské práce (nutné doporučení školského poradenského zařízení),

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, 

36-52-H/01 Instalatér.

Přihlášky ke studiu s potvrzením zdravotní způsobilosti je třeba doručit do 10.5.2022 do sekretariátu SOU Hubálov.

Kritéria přjetí jsou stejná jako pro první kolo přijímacího řízení.

Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov 

Ve středu 27.4.2022 se konalo ve Střední škole hospodářské a lesnické Frýdlant krajské kolo Libereckého kraje jízdy zručnosti traktorem s přívěsem. Naší školu reprezenovali Tomáš Hlaváč, Dominik Chlupáč a Tadeáš Jíra. Tomáš Hlaváč zvítězil a Dominik Chlupáč skončil na druhém místě.

 

V sobotu 23.dubna se výprava našich žáků pod vedením učitelů odborného výcviku Martina Nováka a Zdeňka Jančuly zúčastnila s traktorem Zetor 6911, který si připravili žáci zájmového kroužku "Traktortriál Hubálov", akce "Traktoriáda Vyskeř 2022". Jako piloti traktoru se představili v náročném terénu Tomáš Hlaváč a Tadeáš Jíra  

Velice pěkného úspěchu dosáhl Václav Meduna žák třetího ročníku oboru 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů. V celostátní soutěži dovedností a znalostí žáků tohoto oboru, konané dne 21.4.2022  v VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem, skončil na celkovém 6. místě mezi 32 soutěžícími opraváři zemědělských škol z celé České republiky.   

         Výsledky 1.kola přijímacího řízení do 1.ročníku oborů vzdělání s výučním listem

                                 pro školní rok 2022/2023 v SOU Hubálov

                                                         22.dubna 2022

 

                                             SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ

 

 41-55-H/01                                  23-68-H/01                            36-52-H/01                                                       

Opravář zemědělských            Mechanik opravář                 Instalatér                                          

strojů                                         motorových vozidel      

 

 1. OZS17/2022 846 bodů                      AUT26/2022 895 bodů           INS27/2022 895 bodů

 2. OZS6/2022  842 bodů                      AUT15/2022  830 bodů           INS2/2022   864 bodů

 3. OZS37/2022 832 bodů                     AUT25/2022  824 bodů           INS1/2022   842 bodů

 4. OZS27/2022 830 bodů                    AUT14/2022  811 bodů            INS20/2022  832 bodů

 5. OZS13/2022 819 bodů                   AUT12/2022   810 bodů            INS11/2022  800 bodů

 6. OZS29/2022 813 bodů                   AUT7/2022   805 bodů             INS21/2022   796 bodů

 7. OZS38/2022 805 bodů                  AUT20/2022   805 bodů            INS16/2022   787 bodů

 8. OZS11/2022 803 bodů                  AUT3/2022    803 bodů             INS23/2022    779 bodů

 9. OZS15/2022 803 bodů                 AUT2/2022    790 bodů             INS10/2022     776 bodů

 10. OZS5/2022 796 bodů                  AUT19/2022    790 bodů             INS25/2022     776 bodů

 11. OZS33/2022 793 bodů               AUT10/2022     787 bodů            INS18/2022    768 bodů

 12. OZS20/2022 793 bodů              AUT18/2022     774 bodů             INS12/2022    766 bodů

 13. OZS36/2022  790 bodů             AUT21/2022    773 bodů             INS7/2022      763 bodů

 14. OZS18/2022  787 bodů            AUT23/2022    770 bodů              INS13/2022    763 bodů

 15. OZS7/2022    779 bodů           AUT13/2022   768 bodů                INS22/2022    760 bodů

 16. OZS14/2022  776 bodů;           AUT24/2022  757 bodů               INS17/2022     758 bodů

 17. OZS4/2022   775 bodů            AUT22/2022   757 bodů               INS26/2022     757 bodů

 18. OZS22/2022  775 bodů          AUT11/2022  754 bodů                INS15/2022     755 bodů

 19. OZS32/2022  772 bodů          AUT6/2022  735 bodů                   INS19/2022     751 bodů

 20. OZS21/2022  767 bodů          AUT16/2022 734 bodů                 INS24/2022     749 bodů

 21. OZS8/2022   766 bodů          AUT9/2022   731 bodů                  INS4/2022       746 bodů

 22. OZS23/2022 764 bodů          AUT1/2022   725 bodů                  INS3/2022       736 bodů

 23. OZS12/2022 763 bodů         AUT17/2022  721 bodů                 INS9/2022       723 bodů

 24. OZS40/2022 762 bodů         AUT5/2022    718 bodů                  INS8/2022       720 bodů

 25. OZS10/2022 762 bodů        AUT4/2022    677 bodů                  INS5/2022       700 bodů

 26. OZS30/2022 758 bodů        AUT8/2022   667 bodů                   INS6/2022       677 bodů

 27. OZS9/2022  757 bodů                                                                    INS14/2022     667 bodů

 28. OZS24/2022 754 bodů

 29. OZS26/2022 753 bodů

 30. OZS2/2022   752 bodů

 31. OZS31/2022  751 bodů

 32. OZS34/2022  751 bodů

 33. OZS3/2022   750 bodů

 34. OZS1/2022   748 bodů

 35. OZS19/2022  727 bodů

 36. OZS39/2022  723 bodů

 37. OZS35/2022  721 bodů

 38. OZS28/2022  704 bodů

 39. OZS25/2022  691 bodů

 40. OZS16/2022  691 bodů

 41. OZS41/2022  677 bodů

   

  41-55-E/01                                         23-51-H/01

  Opravářské práce                           Strojní mechanik                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. OPP1/2022    885 bodů                       SME1/2022         763 bodů

2. OPP2/2022   859 bodů                       SME2/2022         723 bodů

3. OPP4/2022    846 bodů

4. OPP5/2022    846 bodů

5. OPP3/2022    695 bodů

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také požaduje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§60a odst.6 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění).

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě odvolání (§60a odst.7 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění).

 

Hubálov  22.dubna  2022             

Ing. Miroslav Kolomazník,  ředitel SOU Hubálov

Informace o změně výše úhrad za stravné žáků od 01. 05. 2022

Od 01. 05. 2022 zvyšujeme ceny hlavních a doplňkových jídel, které poskytujeme v jídelně SOU HUBÁLOV pro žáky školy a žáky ubytované na domově mládeže.

 

Rozsah služeb školního stravování pro dojíždějící žáky:  

Svačina dopolední za cenu     19,00 Kč včetně DPH (finanční normativ potravin + režie + DPH)   

Oběd za cenu                          34,00 Kč (finanční normativ potravin) 

Celkem                                  53,00 Kč

 

Rozsah služeb školního stravování pro žáky ubytované na domově mládeže:

Snídaně                                  18,00 Kč (finanční normativ potravin)  

Svačina                                   13,00 Kč (finanční normativ potravin)

Oběd                                      34,00 Kč (finanční normativ potravin)

Večeře                                    32,00 Kč (finanční normativ potravin)

II. večeře                                14,00 Kč (finanční normativ potravin)         

Celkem                                  111,00 Kč

  

Ve středu 6.dubna 2022 se v Obecním domě  Nymburk konalo krajské kolo odborné metodické soutěže Talenty pro firmy "T-PROFI" 2022, které pořádala Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Úkolem soutěžních týmů bylo postavit podle soutěžní dokumentace v časovém limitu pomocí stavebnice Merkur funkční model tepelné elektrárny a soustruhu, pomocí elektronických modulů vyrovnávat výkon elektrárny pro napájení soustruhu a na soustruhu simulovat obrábění obrobku. Náš soutěžní tvořili žáci druhého ročníku oboru opravář zemědělských strojů Adéla Varadiová, Jan Vomáčka, Matěj Orel, Oskar Marek a žáci 5.ročníku 1.základní školy v Mladé Boleslavi. Kapitánem týmu byl Jiří Soušek z firmy Adient Czech Republic s.r.o., pedagogický dozor tvořili učitel odborného výcviku Stanislav Mužíček a Monika Svobodová z 1.ZŠ MB. Ze šesti soutěžních družstev obsadil náš tým reprezentující okres Mladá Boleslav krásné druhé místo a těsně mu unikl postup do celostátního kola.

              Studentský tým SOU Hubálov vítězem celostátního finále Horizon Grand Prix 2022

V pondělí 4. dubna 2022 se konalo v historickém areálu ostravského Trojhalí Karolina národní finále soutěže Horizon Grand Prix. Souboje na závodní dráze mezi sebou sváděly dálkově ovládané RC modely závodních automobilů v měřítku 1:10 na hybridní pohon, postavené ve středních školách z celé ČR. Celkovým vítězem  se stává tým, který ujede  během čtyř hodin závodu největší počet kol. Vlastnímu závodu však předchází stovky hodin práce  v zájmovém kroužku, během kterých si žáci musí model automobilu s pomocí CAD programů navrhnout, vyrobit s využitím 3D tisku, odzkoušet, odladit a co nejlépe nastavit pro vlastní závod.  Každý člen týmu má přesně stanovené úkoly, které musí zodpovědně plnit, aby tým dosáhl úspěchu. Hubálovský tým pod vedením učitele odborného výcviku Jana Janíčka ve složení Jaroslav Neumann, Zdeněk Kriml, Michal Ferkl a Vojtěch Furch se svou ŠKODOU 130 RS se stal vítězem letošního národního finále a společně se studentským týmem SOŠ Třinec, který se umístil na druhém místě,  budou reprezentovat Českou republiku na světovém finále modelů aut na vodíkový pohon, která se uskuteční začátkem června v Nizozemsku.

Rozpis konání třídních schůzek v pátek 8.4.2022

14.00 hodin

3.C učebna   č.8   ing. Bičík

1.D+2.D  učebna   č.2   Mgr. Pitrmocová

2.B   učebna    č.6   Ing. Vojtěch

3.B   učebna    č.4   Ing. Salaba

2.A  učebna  č.1   Mgr. Zápotocká

1.B učebna č.5  Mgr. Fišera

2.C učebna č.3  Ing. Stejskal

3.A učebna č.7  Mgr. Drahoňovský

3.D místnost ŠPP  Ing. Tesař

 

15. 00 hodin

1.A  učebna   č.3   ing. Stejskal

1.C  učebna  č.6  Ing. Vojtěch

 

Od neděle 6.3.2022 bude obnoveno autobusové dopravní spojení do Hubálova z Mnichova Hradiště náměstí (odjezd 19.15 hod.) linkou 733. Spoj č.315 bude vyjíždět z Prahy Černého Mostu v 17.40 hod. a pojede přes Tuřice, Předměřice, Kochánky, Benátky nad JIzerou, Mladou Boleslav, Bakov nad Jizerou do Mnichova Hradiště (příjezd 19.12 hod.).

Od pondělí 7.3.2022 bude vyjíždět spoj č.345 do Hubálova  z Mladé Boleslavi z nástupiště č.5 v 5.30 hod.

Od pondělí 7.2.2022 dochází k úpravě autobusových spojů. Na lince 733 Mnichovo Hradiště-Loukovec-Sezemice  bude zařazen nový spoj č.14 s odjezdem z MH v 5.55 hod a příjezdem do Hubálova v 6.12 hod. , jako doplněk k rannímu spoji na lince 715 Mladá Boleslav-Ptýrov-Mnichovo Hradiště-Žehrov s odjezdem z MB v 5.25 hod., odjezdem z MH v 5.49 hod a příjezdem do Hubálova v 6.15 hod.

Odpoledne bude ke stávajícímu spoji na lince 733 s odjezdem z Hubálova ve 13.35 hod. (příjezd do  MH ve 13.52 hod) přidán nový spoj na lince č.715 s odjezdem z Hubálova ve 13.45 hod. (příjezd do MH ve 14.06 hod.).

Přihlášky ke studiu do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 je třeba doručit do sekretariátu SOU Hubálov nepozději do úterý 1.března 2022. Tiskopisy přihlášek ke studiu vydávají základní školy, které uchazeči v současné době navštěvují, nebo je možné si tiskopis přihlášky ke studiu stáhnout z webu SOU Hubálov (oddíl pro studenty,žádosti a formuláře), vyplnit a vytisknout na tiskárně. Na přihlášce musí být uvedeny známky z pololetí a konce předposledního a pololetí posledního školního roku povinné školní docházky. Známky musí být potvrzeny základní školou, výsledek zdravotní prohlídky potvrzen lékařem, nesmí chybět podpis uchazeče a jeho zákonného zástupce. Pokud se žák hlásí na dva obory vzdělání na naší škole, měl by podat na každý obor samostatnou přihlášku ke studiu. Do konce března obdrží každý uchazeč dopis z SOU Hubálov, ve kterém mu bude zaslán kód, pod kterým se najde na seznamu přijatých uchazečů ke studiu. Seznam bude zveřejněn na těchto webových stránkách a na úřední vývěsce v SOU Hubálov v pátek 22.4.2022. Přijímací zkoušky se nedělají, ale je možné se dostavit od 22.4.2022 do SOU Hubálov a odevzdat zápisový lístek. Bude zde probíhat měření velikostí pracovních oděvů a obuvi pro zadání do výroby. Uchazeči rovněž obdrží doklad o přijetí ke studiu a mohou si objednat ubytování na domově mládeže a stravování ve školní jídelně. Kriteria přijímacího řízení a počty přijímaných žáků jsou zveřejněna v oddíle "Dokumenty".   

Poslední den otevřených dveří pro uchazeče o studium v SOU Hubálov ve školním roce 2022-2023 se uskuteční ve středu 2.února 2022 od 8.00 hod. do 16.00 hod. S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci proběhne s určitými omezeními. Plánujeme provázet po učilišti skupinky o omezeném počtu maximálně 6 osob. Proto neuvádíme konkrétní časy prohlídek, ale byli bychom rádi, kdyby se zájemci předem domluvili na čase prohlídky na telefonním čísle 326 789 408 nebo 725 853 275. Prosíme, aby návštěvníci, kteří budou mít zvýšenou teplotu nebo projevy respiračních onemocnění, od návštěvy učiliště upustili. Prohlídku učiliště je možné uskutečnit i v jiných termínech na základě předchozí telefonické domluvy. Děkujeme za pochopení.  

Testování žáků v období od 03. 01. 2022 do 16. 01. 2022

V období od 03. 01. 2022 do 16. 01. 2022 bude probíhat testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek od 06:00 hodin do 07:30 hodin v učebnách číslo 1. a 2. 

Každý žák obdrží odběrovou soupravu antigenního rychlotestu a provede sebetestování.   

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 12. 2021, čj.: MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN  podstupují testování všichni žáci bez výjimky.

Žák, který nebude přítomen v den termínu testování ve škole, se otestuje v den jeho příchodu do školy.

 

Od 12. prosince 2021 budou do společného integrovaného systému Prahy a Středočeského kraje zahrnuty autobusové linky v celém okrese Mladá Boleslav společně s mezikrajskými linkami zajíždějící do Libereckého a Královéhradeckého kraje.  Na linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek i časových kuponů, a to v papírové i elektronické podobě, včetně možnosti nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. Autobusové spojení z Turnova do Hubálova by mělo zůstat zachováno v nezměněné podobě. Spojení z Mnichova Hradiště bude zajišťovat nová autobusová linka č.733 Mnichovo Hradiště - Loukovec -Sezemice. Ranní a odpolední spojení mezi Hubálovem a Mladou Boleslaví (linka 715 a 315) by mělo v návaznosti na linku 733 zůstat zachováno. Nedělní večerní spoj do Hubálova (Praha, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště) od neděle 12.12.2021 již nebude provozován, podobně i páteční autobusové spojení z Hubálova do Mnichova Hradiště s odjezdem ve 12.30 hod. z Hubálova. Odpoledne po vyučování bude jezdit do Mnichova Hradiště a Mladé Boleslavi z Hubálova pouze jeden autobus s odjezdem z Hubálova ve 13.35 hod.

 

Až do 28.2.2022 bude každé pondělí od 06:00 hodin do 7:00 hodin v učebnách č. 1 a č. 2 probíhat testování žáků na onemocnění covid-19. Každý žák obdrží odběrovou soupravu antigenního rychlotestu a provede sebetestování.   

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).  

Testovat se dále nemusí žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR).

Den otevřených dveří pro uchazeče o studium v SOU Hubálov se uskuteční ve středu 1.prosince 2021 od 8.00 hod. do 16.00 hod. S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci proběhne s určitými omezeními. Plánujeme provázet po učilišti skupinky o omezeném počtu maximálně 6 osob. Proto neuvádíme konkrétní časy prohlídek, ale byli bychom rádi, kdyby se zájemci předem domluvili na čase prohlídky na telefonním čísle 326 789 408 nebo 725 853 275. Prosíme, aby návštěvníci, kteří budou mít zvýšenou teplotu nebo projevy respiračních onemocnění, od návštěvy učiliště upustili. Prohlídku učiliště je možné uskutečnit i v jiných termínech na základě předchozí telefonické domluvy. Děkujeme za pochopení.  

Testování žáků ve dnech 22. 11. a 29. 11. 2021

Ve dnech 22. 11. 2021 (pondělí) a 29. 11. 2021 (pondělí) bude od 06:00 hodin do 7:30 hodin v učebnách č. 1 a č. 2 probíhat testování žáků na onemocnění covid-19. Každý žák obdrží odběrovou soupravu antigenního rychlotestu a provede sebetestování.   

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).  

Testovat se dále nemusí žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR).

Čerpání finančních prostředků z Fondu solidarity Evropské unie  

V září 2021 proběhlo ve škole screeningové testování žáků, kdy ve středu 03. 09. 2021 bylo otestováno 164 žáků a v pondělí 06. 09. 2021 bylo otestováno 144 žáků, a to PCR odběrem vzorku slin výtěrem z ústní dutiny.  Každý žák obdržel odběrovou soupravu (Bi- CoV®set) skládající se z plastové ampulky s transportním roztokem a tamponu pro odběr slin. Žáci si  odběr vzorku provedli sami. Ampulky byly následně předány certifikované laboratoři ke zpracování metodou pool testing (kolektivní testování).  Výsledky testů škola i žáci (zákonní zástupci žáků) obdržela ještě v den odběru. Náklady na testování žáků byly hrazeny z Fondu solidarity Evropské unie.  

Po roční odmlce jsme se rozhodli uspořádat tradiční podzimní sobotní den otevřených dveří SOU Hubálov, především pro zájemce o studium na naší škole. Bohužel bude probíhat v omezené podobě. Důvodem jsou probíhající stavební práce na objektu kovárny a svařovny. Tyto dílny jsou v současné době pro veřejnost nepřístupné s ohledem na možnost úrazu. Také výstava moderní a historické techniky na dílenském dvoře letos neproběhne, protože velkou část dvora nyní zabírá uskladněný stavební materiál, lešení a vystěhované vybavení dílen. S ohledem na nejistou situaci musíme omezit přístup veřejnosti do školní jídelny a proto nebude možné uskutečnit oblíbený prodej obědů ve školní jídelně. V tělocvičně proběhne tradiční závod RC modelů závodních automobilů na vodíkový pohon, který bude pro veřejnost přístupný. Přístupné budou i učebny a dílny odborného výcviku v době od 9.00 hod. do 12.00 hod.

V pondělí 27.září 2021 vyhlašuji volný den ze závažných technických a organizačních důvodů dle §24 odst. 2  zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dle platného rozvrhu výuky a odborného výcviku pro lichý týden se bude pokračovat od středy 29.září 2021.

Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov

Pozvánka na třídní schůzky zákonných zástupců žáků SOU Hubálov

 

Dovoluji si Vás tímto pozvat na schůzku zákonných zástupců žáků 1.-3.ročníků SOU Hubálov, která se uskuteční v pátek 8.října 2021 od 14.30 hod. v učebnách teoretické výuky SOU Hubálov.

Hlavním bodem programu bude seznámení s elektronickým předáváním informací o prospěchu a chování žáků prostřednictvím programového vybavení BAKALÁŘI, představení příslušných pedagogických pracovníků v jednotlivých třídách, požadavky školy na žáky ve školním roce 2021-2022 a další specifika studia v SOU Hubálov.

 Rozpis konání schůzek jednotlivých tříd bude zveřejněn na školní chodbě, webu školy a na facebookovém profilu SOU Hubálov. 

 

   Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov 

Výsledky PCR testů všech žáků testovaných dne 1.9.2021 jsou negativní.

Testování žáků metodou PCR ve dnech 01. 09. 2021 a 06. 09. 2021

Ve dnech 01. 09. 2021 (středa) a 06. 09. 2021 (pondělí) bude od 06:00 hodin do 8:00 hodin v učebnách č. 1 a č. 2 probíhat testování žáků PCR metodou, a to odběrem vzorku slin výtěrem z ústní dutiny.  Každý žák obdrží odběrovou soupravu (Bi- CoV®set) skládající se z plastové ampulky s transportním roztokem a tamponu pro odběr slin. Žák si sám provede odběr vzorku slin z úst, vloží tampon do ampulky s transportním roztokem a uzavře ji. Ampulka bude označena štítkem se jménem, příjmením a datem narození a předána certifikované laboratoři ke zpracování metodou pool testing (kolektivní testování).  Výsledky testů budou škole sděleny nejpozději do 24 hodin.

Žák, který nastoupí do školy mimo výše uvedené testovací dny, bude testován antigenním testem pro samoodběr.

Výjimky z testování žáků:

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu, provedeném na odběrovém místě. Tyto skutečnosti musí osoba (ŽÁK) prokazatelně doložit v elektronické či listinné podobě. Pokud je škole nedoloží, tak se účastní testování ve škole.

Školní rok začíná ve středu 1.září 2021. Od 7.00 hod. bude probíhat výuka podle harmonogramu zveřejněného na nástěnce ve školní chodbě a na tomto školním webu. Žáci prvních ročníků budou mít krátké společné zahájení před budovou školy, žáci vyšších ročníků budou zahajovat na pracovištích dle harmonogramu. Od 6.15 hod. bude probíhat povinné PCR testování všech žáků v učebně č.1 a2, jehož absolvování je podmínkou pro účast ve výuce. Žáci ubytovaní na domově mládeže mohou nastoupit již v úterý odpoledne od 17.00 hod. do 21.30 hod. Stravování ve školní jídelně bude začínat snídaní ve středu 1.září 2021. Podmínkou pro stravování ve školní jídelně a ubytování na domově mládeže je zaplacená záloha na stravování a ubytování a uhrazené platby za stravování a ubytování z předchozího školního roku 2020-2021.Ochranné pracovní pomůcky (pracovní oděv, pracovní obuv, pokrývka hlavy) dostanou všichni žáci 1. září bezplatně, sešity a učebnici angličtiny dostanou pouze ti žáci, kteří je budou mít zaplacené.

Aktuální epidemiologické požadavky upřesníme podle platných vyhlášených pokynů před zahájením školního roku.

 

Praktická ZZ z odborného výcviku - pondělí 13.9.2021 6.30 hod.

Ústní ZZ - středa 15.9.2021 13.00 hod.

Uchazeči se musí přihlásit v sekretariátu SOU Hubálov nejpozději do 3.9.2021.

 

Přijímací řízení do prvních ročníků ve školním roce 2021 - 2022 pokračuje po ukončení prvního kola od 3.6.2022 průběžně do naplnění volných míst do celkového počtu povolených  v oborech:

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů                       10 volných míst

36-52-H/01 Instalér                                                          10 volných míst

41-55-E/01 Opravářské práce                                         10 volných míst

 

Kriteria pro přijetí zůstávají  stejná jako v prvním kole (viz oddíl "Dokumenty" ).

 

V pondělí 31. 05. 2021 proběhlo ve škole pilotní testování žáků a zaměstnanců metodou PCR. Všechny odebrané vzorky byly předány certifikované laboratoři CITYLAB spol. s r.o.  a vyhodnoceny jako negativní.

V PCR testování budeme pokračovat v pondělí 07. 06. 2021 a v pondělí 21. 06. 2021. Výsledky provedených PCR testů (ze dne 07. 06. 2021 a ze dne 21. 06. 2021) Vám budou zaslány formou SMS zprávy a e- mailové zprávy, které evidujeme u každého žáka v systému Bakaláři, a to do 24ti hodin od provedení testu.

Ve dnech 31. 05. 2021 (pondělí), 07. 06. 2021 (pondělí)  a 21. 06. 2021 (pondělí) bude od 06:00 hodin do 7:30 hodin v učebnách č. 1 a č. 2 probíhat testování žáků PCR metodou, a to odběrem vzorku slin výtěrem z ústní dutiny.  Každý žák obdrží odběrovou soupravu (Bi- CoV®set) skládající se z plastové ampulky s transportním roztokem a tamponu pro odběr slin. Žák si sám provede odběr vzorku slin z úst, vloží tampon do ampulky s transportním roztokem a uzavře ji. Ampulka bude označena štítkem se jménem, příjmením a datem narození a předána certifikované laboratoři ke zpracování metodou pool testing (kolektivní testování).  Výsledky testů budou škole sděleny nejpozději do 24 hodin.

Informace o výsledcích 1.kola přijímacího řízení do prvních ročníků ve školním roce 2021-2022 jsou přemístěny do složky "Dokumenty", podsložky "Přijímací řízení 2021-2022".

Od pondělí 24.května 2021 bude v plném rozsahu obnovena prezenční forma teoretické výuky. Každý den bude zveřejněn aktuální rozvrh hodin na příslušné informační tabuli. Pondělní rozvrh výuky v jednotlivých učebnách je uveden na přiložené fotografii. Všichni žáci před zahájením výuky musí projít testováním antigenními testy v učebně 1,2,3.

Ve čtvrtek 20.května a v pátek 21.května 2021 se koná skupinová konzultace z odborných předmětů k závěrečným zkouškám pro třetí ročník oboru 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů v čase 7.00 - 13.00 hod. Časové rozvržení konzultací bude zveřejněno na školní chodbě na nástěnce, kde se zveřejňuje suplování. Žáci mohou v případě potřeby využít ubytování na domově mládeže a stravování ve školní jídelně. Na konzultace si přinesou žáci sešity z předmětů Motorová vozidla, Zemědělské stroje a zařízení, Technologie oprav a Ekonomika. Ve čtvrtek 21.května před zahájením výuky všichni žáci projdou testováním.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) V lichém týdnu od 10.května 2021 budou dvě skupiny odborného výcviku ze třídy 2.A (opravář zemědělských strojů), které v současné době absolvují přípravu k vykonání závěrečných zkoušek ze svařování, přítomny ve svařovně místo distanční teoretické výuky. Třetí skupina odborného výcviku ze třídy 2.A, která je na odborném výcviku v dílně strojního obrábění, bude mít v tomto týdnu distanční teoretickou výuku.

2.) V pondělí 10.května od 7.00 hod.  bude mít třída 1.Z (jednoleté zkrácené studium oboru automechanik) skupinovou konzultaci z předmětů, které budou součástí ústní závěrečné zkoušky. Od úterý 11.5 do pátku 14.5.2021 bude mít tato třída odborný výcvik dle platného plánu střídání skupin odborného výcviku.

3.) V úterý 11.května 2021 a ve středu 12.května 2021 od 7.00 hod. bude mít třída 3.D (opravářské práce) skupinovou konzultaci z předmětů, které budou součástí ústní závěrečné zkoušky. V pondělí 10.5, ve čtvrtek 13.5 a v pátek 14.5.2021 bude mít tato třída distanční teoretickou výuku.

4.) Odborný výcvik a distanční teroretická výuka v ostatních třídách bude probíhat podle platného rozvrhu. Domov mládeže je otevřen od neděle 9.května od 17.00 hod. Autoškola včetně závěrečných zkoušek pokračuje dle individuálních domluv učitelů autoškoly se žáky. Školní jídelna vaří v plném rozsahu pro žáky dojíždějící  i pro žáky ubytované na domově mládeže. Při prvním týdenním vstupu do učiliště musí každý žák projít povinným testováním na kovid v učebně č.1.

Po noční opravě systému Bakaláři je závada odstraněna a systém znovu funkční pro žáky i pro pedagogické pracovníky školy. Pokud by se objevily nějaké další problémy s připojením do systému Bakaláři, informujte nás.

Na základě platnosti mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví (Č.j.: MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN ze dne 19.4.2021) se od pondělí 26.dubna 2021 obnovuje odborný výcvik všech oborů vzdělání v SOU Hubálov v plném rozsahu. Výuka je povinná.Žáci, kteří mají mít odborný výcvik v lichém týdnu se podrobí po příjezdu do učiliště před nástupu na praktické vyučování antigennímu testování na přítomnost koronaviru v učebně č.1 a 2. Žáci, kteří mají v lichém týdnu teoretické vyučování budou pokračovat v distanční formě vzdělávání. Žáci tříd 1.Z a 3.D budou mít odborný výcvik v lichém i sudém týdnu také v pondělí. V neděli 25.dubna od 17 hodin bude otevřen domov mládeže. Žáci, kteří přijedou do Hubálova v neděli budou testování před vstupem do domova mládeže. Školní stravování bude obnoveno v plném rozsahu od snídaně v pondělí 26.dubna 2021.Praktické jízdy autoškoly a zkoušky uchazečů o získání řidičského oprávnění budou probíhat podle individuálních pokynů učitelů autoškoly.  

Od neděle 18.dubna je nefunkčí systém Bakaláři pro žáky i učitele. Přístup do Bakalářů není možný dálkově ani ve vnitřní síti SOU Hubálov. Na odstranění problému s SQL serverem se pracuje. O odstranění závady zveřejníme informaci na webu školy.

Průběh testování

1. Žáci, kteří přijedou v pondělí a ve čtvrtek ráno na prezenční praktické vyučování, NEBUDOU VSTUPOVAT do budovy školy, dílen, jídelny apod.  

2. Vyčkají  v prostoru před hlavním vchodem do budovy školy pokynů dohlížejících osob, které je nasměrují do testovací místnosti (učebna č. 1 a učebna č. 2).

3. Žáci, kteří budou mít písemný či elektronický doklad o splnění výjimky z testování, informují o této skutečnosti dohlížející osoby.         

4. Na výzvu dohlížející osoby si po vstupu do testovací místnosti každý žák vydezinfikuje ruce a posadí se na testovací místo.

5. Dohlížející osoba informuje testované  o průběhu odběru.

6. Každý testovaný  obdrží jednu testovací sadu (LEPU test) a rozbalí a připraví všechny komponenty.   

7. Testovaný stahuje roušku a SÁM provádí odběr dle pokynů – návodu, který je k dispozici u každého odběrového místa.

8. Po dokončení odběru vzorku si testovaný opět nasadí roušku.

9. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný SÁM pokračuje krokem k vyhodnocení testu:

 • otevírá vyhodnocovací kartu
 • vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A)
 • odstraňuje lepicí proužek

10. Dohlížející osoba nakape 6 kapek roztoku.

11. Testovaný SÁM otočí tyčinkou 2x tam a zpět.

12. Testovaný SÁM uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.

13. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.

14. Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.

15. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.

NEGATIVNÍ TEST: 

Žák obdrží na jím zvolené zápěstí samolepicí náramek (pondělí-středa modré barvy; čtvrtek-pátek zelené barvy bez potisku),  odchází do šatny a po převlečení na pracoviště odborného výcviku. Mistr OV je oprávněn požádat žáka o předložení náramku nebo písemného potvrzení. Náramek si žák  ponechá na zápěstí až do dalšího testování, případně jej sundá ve středu po skončení praktického vyučování. V případě poškození náramku si žák vyžádá v sekretariátu školy náramek nový.  V případě, že žák nebude s nalepením náramku souhlasit, bude mu vydáno písemné potvrzení o absolvování negativního testu (případně výjimky z testu), které bude mít u sebe pro možnost kontroly (potvrzení platí pouze v areálu školy a na smluvních pracovištích).

Variantu samolepicích náramků jsme zvolili vzhledem k členitosti areálu školy, dílen, domova mládeže, školní jídelny a smluvních pracovišť, pro možnost rychlé kontroly o testování žáků (výjimky z testování) a zejména s ohledem na ochranu zdraví žáků a zaměstnanců školy. Nošení náramku je dobrovolné.     

 

POZITIVNÍ TEST:

Žák je ihned izolován od ostatních osob do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li žák zletilý nebo má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu.

 

ŠKOLA vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák nebo jeho zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu svého praktického nebo dětského lékaře, který rozhodne o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT – PCR a vyplní elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. 

 

NEČITELNÝ/CHYBNÝ TEST:

Pokud je výsledek nečitelný/ chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamená a testovaný musí vykonat nový test.

 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ, kteří přijedou do školy později (mimo testovací dobu cca 6:00 až 7:30) nebo přijedou mimo testovací dny, tj. netestovali se v pondělí nebo ve čtvrtek, oznámí svůj příchod v sekretariátu školy a absolvují testování, případně se prokáží výjimkou z testování.   

S ohledem na dnes odpoledne zveřejněná nová vládní opatření proti koronaviru, musíme upravit podmínky konání praktické výuky od pondělí 19.4.2021, které jsme zveřejnili na tomto webu minulý týden dne 10.4.2021.

Od 19.4.2021 nemůže probíhat odborný výcvik v úplných skupinách podle platného ročního plánu střídání skupin odborného výcviku. Je však možné organizovat individuální konzultace nebo skupinové konzultace v maximálním počtu 6 žáků. Učitelé odborného výcviku proto vytvoří pro příští týden plán konzultací na základě telefonické domluvy s jednotlivými žáky, případně s jejich zákonnými zástupci.

Účast na těchto konzultacích z odborného výcviku bude dobrovolná s ohledem na možnost dopravy do Hubálova a zpět. Školní autobusy z Mladé Boleslavi nebo Turnova jezdí již od 12.4.2021 dle platných jízdních řádů, domov mládeže však pravděpodobně otevřen nebude. Ve školní jídelně si bude možné objednat oběd. Jízdy autoškoly budou probíhat dle individuální domluvy učitelů autoškoly s žáky.

Je třeba respektovat nastavená epidemiologická opatření - negativní antigenní test s platností max. 3 dny (výsledek PCR testu platí týden) s případnými výjímkami při nástupu na dílnu nebo na jízdu autoškoly. Pokud žák bude vykazovat příznaky virového onemocnění, nemá cenu aby do Hubálova odjížděl, protože mu nebude umožněn přístup do areálu učiliště. Antigenní testy žáků budeme provádět v učebně č.1 vždy ráno při příchodu do učiliště. Pozitivně testovaný žák dostane písemné potvrzení o výsledku testu a bude muset podstoupit PCR test, který potvrdí nebo vyvrátí výsledky antigenního testu. Pravidelným testováním prochází také všichni pracovníci SOU Hubálov.

Jsme si vědomi komplikací, které nastavené podmínky při obnovování výuky budou přinášet. Tyto podmínky jsou však nezbytně nutné, abychom zajistili bezpečnost všech žáků i zaměstnanců naší školy. Žádáme Vás proto o pochopení složité situace a dodržování všech přijatých opatření v souladu s obecně platnými předpisy.

Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov       

Od pondělí 19.dubna 2021 bude obnoven odborný výcvik prezenční formou podle rozdělení střídání tříd v lichém a sudém týdnu. Teoretická výuka bude i nadále probíhat distanční formou. Žáci třídy 3.D oboru Opravářské práce a 1.Z jednoletého zkráceného studia budou mít odborný výcvik v lichém i sudém týdnu od pondělí do pátku. Podmínkou účasti na prezenční formě odborného výcviku bude negativní výsledek testu na Coronavirus. Testování se bude provádět vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno před nástupem na odborný výcvik v učebně č.1. Výjimku z testování budou mít žáci, kteří doloží lékařským potvrzením prodělané koronavirové onemocnění v období nejdéle 90 dnů před termínem testování nebo uplynutí 14 dnů od očkování proti koronaviru. Žáci pociťující příznaky onemocnění by do učiliště neměli vůbec přijíždět, protože jim nebude umožněn přístup do areálu. Od neděle 18.dubna bude od 17.00 hod. otevřen domov mládeže a od pondělí 19.dubna začne školní jídelna připravovat jídla pro žáky přihlášené ke školnímu stravování. Školní autobusy z Turnova a Mladé Boleslavi zahájí provoz od pondělí 19.dubna 2021. 

1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.

2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.

3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.

LEPU test:

 4. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:

Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku. Po dokončení si testovaný opět nasadí roušku.

Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.

5. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:

otevírá vyhodnocovací kartu,

vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A),

odstraňuje lepicí proužek,

dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám),

otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.

6. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20   2:25 min.  TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

S ohledem na opatření obecné povahy: "Závěrečné zkoušky (č. j.: MSMT-3258/2021-1)", vydané MŠMT dne 29.1.2021 jsem rozhodl, že ve školním roce 2020-2021 se budou závěrečné zkoušky ve tříletých oborech vzdělání s výučním listem - 23-68H/01 Mechanik opravář motorových vozidel; 36-52-H/01 Instalatér; 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů a 41-55-E/01 Opravářské práce a v jednoletém zkráceném studiu s výučním listem 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel skládat z praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky.  

Předpokládaný termín praktické zkoušky z odborného výcviku:  14.6.2021 - 25.6.2021.

Předpokládaný termín ústní zkoušky: 28.-29.6.2021.

Pokud dojde s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci k posunu obnovení prezenční výuky závěrečných ročníků na květen - červen 2021, budou termíny závěrečných zkoušek odpovídajícím způsobem upraveny.

Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov

 

 

Vzhledem k omezení provozu SOU Hubálov v důsledku virové pandemie bude výplata stipendia za březen přesunuta na dubnový termín.

Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov

S ohledem na přijatá vládní opatření k zabránění šíření koronaviru v ČR jsem rozhodl od pondělí 1.3.2021 do odvolání zastavit individuální konzultace žáků (včetně konzultací z odborného výcviku) a jízdy autoškoly všech oborů vzdělání v SOU Hubálov. 

Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov

Pokračuje distanční výuka ve všech ročnících, individuální konzultace v odborném výcviku a v teoretické výuce, uzavírání klasifikace v náhradním termínu z předmětů, ve kterých byli žáci neklasifikováni za první pololetí školního roku 2020/2021 a individuální výcvik autoškoly (jízdy) dle předem domluvených termínů.Ve školní jídelně je možné si předem objednat oběd.V sekretariátu v době 7.00 - 13.00 hod. probíhá výplata stipendií.

Výplata stipendií v únoru 2021 bude probíhat v pokladně SOU Hubálov od pondělí 15.února od 7.00 hod. do 13.00 hod.

Den otevřených dveří pro uchazeče o studium v SOU Hubálov se uskuteční v úterý 16.února 2021 od 8.00 hod. do 17.00 hod. S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci proběhne s určitými omezeními. Plánujeme provázet po učilišti skupinky o omezeném počtu maximálně 6 osob. Proto neuvádíme konkrétní časy prohlídek, ale byli bychom rádi, kdyby se zájemci předem domluvili na čase prohlídky na telefonním čísle 326 789 408 nebo 725 853 275. Při prohlídce budou mít návštěvníci nasazeny ochranné roušky nebo respirátory, před vstupem do budovy školy provedou dezinfekci rukou. Prosíme, aby návštěvníci, kteří budou mít zvýšenou teplotu nebo projevy respiračních onemocnění, od návštěvy učiliště upustili. Prohlídku učiliště je možné uskutečnit i v jiných termínech na základě předchozí telefonické domluvy. Děkujeme za pochopení.  

Přihlášky ke studiu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 je třeba doručit do sekretariátu SOU Hubálov nepozději do pondělí 1.března 2021. Tiskopisy přihlášek ke studiu vydávají základní školy, které uchazeči v současné době navštěvují, nebo je možné si tiskopis přihlášky ke studiu stáhnout z webu SOU Hubálov (oddíl pro studenty,žádosti a formuláře), vyplnit a vytisknout na tiskárně. Na přihlášce musí být uvedeny známky z pololetí a konce předposledního a pololetí posledního školního roku povinné školní docházky. Známky musí být potvrzeny základní školou, výsledek zdravotní prohlídky potvrzen lékařem, nesmí chybět podpis uchazeče a jeho zákonného zástupce. Pokud se žák hlásí na dva obory vzdělání na naší škole, měl by podat na každý obor samostatnou přihlášku ke studiu. Do konce března obdrží každý uchazeč dopis z SOU Hubálov, ve kterém mu bude zaslán kód, pod kterým se najde na seznamu přijatých uchazečů ke studiu. Seznam bude zveřejněn na těchto webových stránkách a na úřední vývěsce v SOU Hubálov ve středu 19.5.2021. Přijímací zkoušky se nedělají, ale je možné se dostavit od 19.5.2021 do SOU Hubálov a odevzdat zápisový lístek. Bude zde probíhat měření velikostí pracovních oděvů a obuvi pro zadání do výroby. Uchazeči rovněž obdrží doklad o přijetí ke studiu a mohou si objednat ubytování na domově mládeže a stravování ve školní jídelně. Kriteria přijímacího řízení a počty přijímaných žáků jsou zveřejněna v oddíle "Dokumenty".   

Od pondělí 1.února je nutné mít sebou na jízdy autoškoly respirátor třídy FTP 2. Ochranná rouška nestačí. Jedná se o nařízení vlády, které se týká všech autoškol. Bez nasazeného respirátoru se nesmí žák jízd účastnit. Stejná povinnost platí i pro učitele autoškoly. Dodržujte prosím toto opatření, abychom nemuseli jízdy přerušit.  

Vzhledem k tomu, že řada  žáků nemá z jednotlivých předmětů uzavřenou klasifikaci, je třeba si domluvit s vyučujícími předmětů podmínky pro uzavření klasifikace za první pololetí školního roku 2020/2021. Klasifikace by měla být uzavřena v náhradním termínu do 31.3.2021. Protože bude pravděpodobně i dále probíhat výuka distanční formou, je možné pro odesílání zadaných úkolů elektronickou cestou využít počítače v učebně číslo 8 SOU Hubálov. Učebna bude od pondělí 1.2.2021 volně k dispozici žákům, kteří mají problémy s počítačovým připojením, od 7.00 hod do 16.00 hod. S ohledem na dodržení platných protiepidemiologických opatření je nutné si předem zarezervovat termín telefonicky na čísle 326 789 408 nebo 725 853 275.  

V týdnu od pondělí 1.února 2021 do pátku 5.února 2021 bude dále probíhat výuka distanční formou, s výjimkou individuálních konzultací a jízd autoškoly.   

Výuka bude dále pokračovat v režimu distanční výuky, s výjimkou individuálních konzultací v odborném výcviku a jízd autoškoly. Pololetní klasifikace bude zveřejněna v systému Bakaláři, výpisy z vysvědčení obdrží žáci do tří dnů po zahájení prezenční výuky. V pátek 29.ledna jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Ministerstvo školství prodloužilo dobu trvání distanční výuky od pondělí 11.1.2021 do pátku 22.1.2021. Uskuteční se pouze naplánované jízdy autoškoly podle předchozí domluvy s učiteli jízd. V dílnách odborného výcviku budou od pondělí 11.1.2021 probíhat individuální konzultace učitelů odborného výcviku s jednotlivými žáky dle předem domluveného rozpisu konzultací. Žáci, kteří se budou účastnit jízd nebo individuálních konzultací si mohou objednat ve školní jídelně oběd (je třeba se vždy nejpozději do 8.00 hod.nahlásit v kanceláři školní jídelny). 

S ohledem na rozhodnutí vlády ČR ze dne 23.12.2020 bude v prvním týdnu měsíce ledna 2021 zrušena veškerá prezenční výuka a to včetně odborného výcviku a výuky závěrečných ročníků. Ve všech třídách a oborech denního studia bude v tomto období probíhat výuka distančním způsobem.

Na základě opatření ministerstva školství  o vyhlášení volných dnů v pondělí 21.12.2020 a v úterý 22.12.2020 bude ukončena prezenční výuka žáků všech oborů vzdělání v pátek 18.12.2020 odpoledne. Od středy 23.12.2020 do neděle 3.1.2021 budou probíhat řádné zimní (vánoční) prázdniny. Výuka bude opět obnovena od pondělí 4.1.2021. V období 18.12.2020 - 3.1.2020 nebude probíhat ani povinné vzdělávání distančním způsobem. Žáci, kteří však dosud nesplnili všechny požadované úkoly v rámci distančního vzdělávání, využijí období k dokončení studijních povinností tak, aby nebyli neklasifikování na konci prvního pololetí školního roku 2020-2021.

V týdnu 4.-8.1.2020 bude probíhat výuka podle platného rozvrhu pro lichý týden.

S ohledem na aktuální stav nastavených protiepidemiologických opatření v ČR od pondělí 7.prosince 2020 bude obnovena prezenční forma teoretické výuky prvních a druhých ročníků v plném rozsahu (třetí ročníky mají prezenční výuku již od 25.11.2020). Prakticky to znamená, že pravidelné střídání teoretické a praktické výuky jednotlivých tříd a oborů vzdělání bude pokračovat v lichém a sudém kalendářním týdnu podle platného rozvrhu výuky. Nebude již dále pokračovat distanční forma vzdělávání, ale žáci, kteří dosud nesplnili všechny zadané úkoly z jednotlivých předmětů, musí tuto povinnost splnit pro uzavření klasifikace za první pololetí školního roku 2020-2021, jinak jim bude termín uzavření klasifikace posunut a z příslušného předmětu budou v prvním pololetí neklasifikováni. Dodržování nastavených hygienických opatření v SOU Hubálov se nemění.

Den otevřených dveří pro uchazeče o studium v SOU Hubálov se uskuteční v úterý 1.prosince 2020 od 8.00 hod. do 17.00 hod. S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci proběhne s určitými omezeními. Plánujeme provázet po učilišti skupinky o omezeném počtu maximálně 6 osob. Proto neuvádíme konkrétní časy prohlídek, ale byli bychom rádi, kdyby se zájemci předem domluvili na čase prohlídky na telefonním čísle 326 789 408 nebo 725 853 275. Při prohlídce budou mít návštěvníci nasazeny ochranné roušky nebo respirátory, před vstupem do budovy školy provedou dezinfekci rukou. Prosíme, aby návštěvníci, kteří budou mít zvýšenou teplotu nebo projevy respiračních onemocnění, od návštěvy učiliště upustili. Prohlídku učiliště je možné uskutečnit i v jiných termínech na základě předchozí telefonické domluvy. Děkujeme za pochopení.  

V pondělí 23.listopadu nás opustil bez slůvka rozloučení dlouholetý ředitel SOU Hubálov Ing. Miloslav Slavík.

Ing. Miloslav Slavík se narodil 22.3.1933 v Uherském Hradišti. Po absolvování Realného gymnázia v Uherském Hradišti úspěšně dokončil studium na Vysoké škole zemědělské v Brně. Od roku 1958 se jeho další život spojil s hubálovským učilištěm, kam nastoupil na místo učitele. Pod vedením ředitele Karla Golasovského, jako jeho pedagogický zástupce, se celou řadu let podílel na budování tohoto zemědělského učiliště. Své rozsáhlé odborné znalosti a citlivý přístup k přírodě uplatnil především při úpravě rozsáhlého parkového areálu na břehu řeky Jizery. Za téměř čtyřicet let svého pedagogického působení se zapsal do vědomí velkého množství absolventů tříletých učebních oborů této školy. Od 1.1.1989 do 31.1.1996 zastával funkci ředitele Středního odborného učiliště Hubálov. Jeho zásluha ve funkci ředitele spočívá především v nezměrném úsilí, které věnoval vyřešení soudních restitucí spojených s areálem učiliště. Díky jeho obrovskému nasazení se uspokojivě vyřešilo vydání nemovitého majetku oprávněným restituentům a současně i zachování potřebného vybavení pro další existenci hubálovského učiliště. Až do konce svého života se zajímal o fungování školy a díky obdivuhodným znalostem každého kousku areálu učiliště dokázal poradit v řadě problémů.    

Čest jeho památce.

 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci se plánovaná schůzka s rodiči žáků v pátek 27.11.2020 neuskuteční. Známky získané převážně v distanční formě vzdělávání zapisují vyučující průběžně do systému Bakaláři, kde je možné se s nimi seznámit. Přístupové údaje pro rodiče obdrželi žáci na začátku školního roku. V případě nejasností je možné se obrátit na třídní učitele nebo přímo na vyučující jednotlivých předmětů. V případě ztráty přístupových údajů do systému Bakaláři je možné se obrátit na koordinátora ICT Mgr. Václava Drahoňovského. Důležité kriterium pro uzavření klasifikace za první pololetí školního roku 2020-2021 bude odevzdání všech požadovaných úkolů, zadaných během distanční výuky, vyučujícím jednotlivých předmětů. 

Od středy 25.11.2020 bude obnovena prezenční výuka žáků tříd 3.A,3.B.3.C,3.D,1.Z (teoretická výuka+odborný výcvik). Od tohoto data bude také obnoven odborný výcvik žáků prvních a druhých ročníků (teoretická výuka těchto tříd pokračuje do odvolání distanční formou).Odborný výcvik bude pokračovat podle rozdělení sudý - lichý týden ve stejném rozvržení a na stejných pracovištích, jako před přerušením výuky. Domov mládeže bude opět otevřen od úterý 24.listopadu od 17.00 hod.,školní stravování začíná výdejem snídaní ve středu 25.listopadu pro žáky ubytované na domově mládeže. Školní autobusové spojení bude obnoveno od středy 25.11.2020. Upozorňuji na změnu zastávek v Mnichově Hradišti ( Mnichovo Hradiště náměstí bude přemístěno před budovu městského úřadu - směr Turnov), zastávka u zdravotního střediska zůstává nezměněna.

                            

                                Týden 25.- 27.11.2020 - "sudý týden"

Teoretická výuka: 3.A - prezenční forma teoretické výuky

                            1.A, 1.D, 2.B, 2.C - distanční forma teoretické výuky

Odborný výcvik: 1.B, 1.C, 2.A, 2.D, 3.B, 3.C, 3.D, 1.Z - vše prezenční forma praktické výuky

 

                             Týden 30.11.- 4.12.2020 - "lichý týden"

Teoretická výuka: 3.B, 3.C  - prezenční forma teoretické výuky celý týden

                            3.D, 1.Z - prezenční forma teoretické výuky pouze v pondělí 30.11

                            1.B, 1.C, 2.A, 2.D - distanční forma teoretické výuky celý týden

Odborný výcvik: 1.A, 1.D, 2.B, 2.C, 3.A -prezenční forma praktické výuky celý týden

                          3.D, 1.Z - prezenční forma praktické výuky od uterý 1.12.2020  do pátku 4.12.2020

Žáci, kteří si nemohli vyzvednout stipendium, potvrzení o studiu, zakoupit učebnici autoškoly či vyřídit další náležitosti, tak mohou učinit ve dnech 18-20.11.2020 od 9.00 do 12.00 hod.

Vzhledem k prodloužení nouzového stavu a všech přijatých opatření pokračuje do odvolání výuka ve všech ročnících všech oborů od pondělí 2.11.2020 distančním způsobem prostřednictvím webového rozhraní programu Bakaláři. Žáci, kteří dosud nemají splněny všechny zadané úkoly, jsou povinni tyto úkoly vypracovat a odeslat požadovaným způsobem příslušným vyučujícím. V případě technických problémů kontaktují třídní učitele a domluví se na náhradním řešení. Splnění všech zadaných úkolů je podmínkou uzavření klasifikace za první pololetí školního roku 2020-2021. Odborný výcvik ani praktické jízdy autoškoly včetně závěrečných zkoušek k získání řidičského oprávnění do doby uvolnění přijatých omezení nemohou být realizovány.

Pokladna a sekretariát učiliště budou pro veřejnost otevřeny v pondělí 2.11.2020 od 8.00 hod. do 11.00 hod. a v úterý 10.11.2020 také od 8.00 hod. do 11.00 hod. Potvrzení o studiu je možné mimo úřední dny zaslat elektronicky po zaslání požadavku na adresu: souhubalov@souhubalov.cz.

Omlouváme se za technické problémy, které vznikají při odesílání e-mailů vyučujícím při distanční výuce. Problémy vznikly ve čtvrtek 8.10.2020 po celodenním výpadku elektrické energie v Hubálově. Problém se projevuje při zasílání e-mailu na  e-mailovou adresu učitelů. Lze to nyní pouze z přidělené e-mailové adresy ve tvaru: "jmeno.prijmeni@souhub.cz" . Na odstranění závad se intenzivně pracuje a doufáme, že budou co nejdříve odstraněny.

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020, o přijetí krizových opatření bude výuka v období 19.října - 30.října bude probíhat v SOU Hubálov podle následujícího schématu:

(v pondělí 26.října a v úterý 27.října 2020 je vyhlášeno ministerské volno, ve středu 28.října 2020 je státní svátek a ve čtvrek 29.října a v pátek 30.října 2020 podzimní prázdniny)

Třída       obor                                        třídní učitel             19. - 23.října 2020                 26. - 30.října 2020

1.A  (opravář zemědělských strojů)      Mgr. Zápotocká          odborný výcvik                          volno

1.B (automechanik)                              Ing. Vojtěch             distanční výuka                         volno

1.C (instalatér)                                      Ing. Stejskal            distanční výuka                        volno

1.D (opravářské práce)                        Mgr. Pitrmocová      odborný výcvik                             volno

1.Z (automechanik - zkrácené st.)  Ing. Mičudová  odborný výcvik+distanční výuka                  volno

2.A (opravář zemědělských strojů)      Mgr. Drahoňovský  distanční výuka                              volno

2.B (automechanik)                             Ing. Salaba             odborný výcvik                            volno

2.C (instalatér)                                     Ing. Bičík                odborný výcvik                           volno

2.D (opravářské práce)                        Ing. Tesař              distanční výuka                             volno

3.A (opravář zemědělských strojů)      Ing. Stejskal           odborný výcvik                               volno 

3.B (automechanik)                             Mgr. Fišera            distanční výuka                             volno

3.C (instalatér)                                    Mgr. Fišera           distanční výuka                              volno

3.D (opravářské práce)               Mgr. Pitrmocová  odborný výcvik+distanční výuka                  volno

Provoz domova mládeže zůstává nepřerušen, školní jídelna vaří normálně jako během výuky, autobusové spojení není omezeno. Během distanční výuky budou žáci plnit úkoly z jednotlivých předmětů, které budou zadávány v programovém systému Bakaláři (hledat ve složce Dokumenty, aplikace ke stažení také není příliš spolehlivá), který je přístupný prostřednictvím webového rozhraní: https://souhubalov.bakalari.cz. Přístupové údaje byly žákům zadány, přístupové údaje pro zákonné zastupce mají žáci zapsány v žákovské knížce. V případě technických problémů je možné se obrátit na koordinátora ICT SOU Hubálov Mgr. Václava Drahoňovského (vaclav.drahonovsky@souhubalov.cz)

Kontaktní údaje na jednotlivé vyučující a třídní učitele:

Ing. Jiří Bičík                                           jiri.bicik@souhubalov.cz

Mgr. Václav Drahoňovský                       vaclav.drahonovsky@souhubalov.cz

Mgr. Marcel Fišera                                  marcel.fisera@souhubalov.cz

Ing. Miroslav Kolomazník                        reditel@souhubalov.cz

Ing. Hana Mičudová                                hana.micudova@souhubalov

Mgr. Radka Pitrmocová                           radka.pitrmocova@souhubalov.cz

Ing. Jan Salaba                                       jan.salaba@souhubalov.cz

Ing. Martin Stejskal                                 martin.stejskal@souhubalov.cz

Ing. Jaroslav Šimek                                 jaroslav.simek@souhubalov.cz

Ing. Miroslav Tesař                                  miroslav.tesar@souhubalov.cz

Ing. Oldřich Vojtěch                                 oldrich.vojtech@souhubalov.cz

Mgr. Martina Zápotocká                          martina.zapotocka@souhubalov.cz

Od pondělí 12.října 2020 bude v důsledku stavebních úprav náměstí v Mnichově Hradišti přemístěna zastávka autobusů jedoucích do Hubálova do ulice Víta Nejedlého (Zdravotní středisko - Sokolovna). Přemístění zastávek potrvá do pátku 13.listopadu 2020. Od soboty 14.listopadu budou v provozu nové zastávky v jižní části Masarykova náměstí.

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje bude probíhat na středních školách okresu Mladá Boleslav dva týdny distanční výuka s vyjímkou odborného výcviku. Výuka v období 5.října - 16.října bude probíhat v SOU Hubálov podle následujícího schématu:

 

Třída       obor                                        třídní učitel             5. - 9.října 2020                            12. - 16.října 2020

1.A  (opravář zemědělských strojů)      Mgr. Zápotocká       odborný výcvik                             distanční výuka

1.B (automechanik)                              Ing. Vojtěch             distanční výuka                            odborný výcvik

1.C (instalatér)                                      Ing. Stejskal            distanční výuka                            odborný výcvik

1.D (opravářské práce)                        Mgr. Pitrmocová      odborný výcvik                              distanční výuka

1.Z (automechanik - zkrácené st.)  Ing. Mičudová  odborný výcvik+distanční výuka   odborný výcvik+dist.výuka

2.A (opravář zemědělských strojů)      Mgr. Drahoňovský  distanční výuka                              odborný výcvik

2.B (automechanik)                             Ing. Salaba             odborný výcvik                               distanční výuka

2.C (instalatér)                                     Ing. Bičík                odborný výcvik                               distanční výuka

2.D (opravářské práce)                        Ing. Tesař              distanční výuka                              odborný výcvik

3.A (opravář zemědělských strojů)      Ing. Stejskal           odborný výcvik                               distanční výuka  

3.B (automechanik)                             Mgr. Fišera            distanční výuka                               odborný výcvik

3.C (instalatér)                                    Mgr. Fišera           distanční výuka                                 odborný výcvik

3.D (opravářské práce)               Mgr. Pitrmocová  odborný výcvik+distanční výuka   odborný výcvik+dist.výuka

Provoz domova mládeže zůstává nepřerušen, školní jídelna vaří normálně jako během výuky, autobusové spojení není omezeno. Během distanční výuky budou žáci plnit úkoly z jednotlivých předmětů, které budou zadávány v programovém systému Bakaláři (hledat ve složce Dokumenty, aplikace ke stažení také není příliš spolehlivá), který je přístupný prostřednictvím webového rozhraní: https://souhubalov.bakalari.cz. Přístupové údaje byly žákům zadány, přístupové údaje pro zákonné zastupce mají žáci zapsány v žákovské knížce. V případě technických problémů je možné se obrátit na koordinátora ICT SOU Hubálov Mgr. Václava Drahoňovského (vaclav.drahonovsky@souhubalov.cz)

Kontaktní údaje na jednotlivé vyučující a třídní učitele:

Ing. Jiří Bičík                                           jiri.bicik@souhubalov.cz

Mgr. Václav Drahoňovský                       vaclav.drahonovsky@souhubalov.cz

Mgr. Marcel Fišera                                  marcel.fisera@souhubalov.cz

Ing. Miroslav Kolomazník                        reditel@souhubalov.cz

Ing. Hana Mičudová                                hana.micudova@souhubalov

Mgr. Radka Pitrmocová                           radka.pitrmocova@souhubalov.cz

Ing. Jan Salaba                                       jan.salaba@souhubalov.cz

Ing. Martin Stejskal                                 martin.stejskal@souhubalov.cz

Ing. Jaroslav Šimek                                 jaroslav.simek@souhubalov.cz

Ing. Miroslav Tesař                                  miroslav.tesar@souhubalov.cz

Ing. Oldřich Vojtěch                                 oldrich.vojtech@souhubalov.cz

Mgr. Martina Zápotocká                          martina.zapotocka@souhubalov.cz

 

 

Ve čtvrtek 1.října 2020 se uskutečnilo současně 8 regionálních kol jízdy zručnosti traktorem s přívěsem pořádané Zemědělským svazem ČR pro žáky středních škol. Naši žáci třetího ročníku oboru opravář zemědělských strojů - Luboš Lochman, Aleš Fuka a František Peterka pod vedením učitele odborného výcviku Martina Nováka se zúčastnili regionálního kola v SZeŠ a SOŠ Poděbrady. Velkého úspěchu dosáhl František Peterka, který se po vítězství kvalifikoval do celostátního kola, jež pořádá také tato škola. Termín je naplánován na 16.října 2020, ale s ohledem na aktuální opatření kolem koronavirové epidemie, bude pravděpodobně posunut. Neztratili se ani ostatní naši reprezentanti, ale podle pravidel může postoupit z každé školy pouze jeden žák.

https://zemedelstvizije.cz/aktivity/jizdy-zrucnosti/) 

 

S ohledem na stále větší pravděpodobnost zavedení distanční výuky probíhá příprava žáků na přechod k této formě vzdělávání. Každý žák získá školní e-mailovou adresu ve tvaru jmeno.prijmeni@souhub.cz, která mu umožní bezplatný přístup k základním programům MS Word, Excel, PowerPoint pro zpracování zadávaných úkolů. Pro vzájemnou komunikaci učitelů s žáky bude využíváno webové rozhraní programu Bakaláři. Přístupové údaje s vysvětlením základní obsluhy získávají žáci na prvních hodinách předmětu Informatika. Pro žáky druhých a třetích ročníků platí stejné přístupové údaje jako v uplynulém školním roce. Pro kontrolu práce žáků v programu Bakaláři budou mít nově umožněn přístup i jejich rodiče. Přístupové údaje do systému Bakaláři pro zákonné zástupce žáků budou uvedeny v žákovském průkazu (žákovské knížce). V případě zavedení distanční výuky je tato povinná a plně nahrazuje prezenční výuku. Odborný výcvik nelze vyučovat plně distančně.  

Po vyučování v odpoledních hodinách (14.00 - 17.00 hod.) začínají fungovat zájmové kroužky nejenom pro ubytované žáky na domově mládeže, ale i pro dojíždějící:

 

Pondělí      Traktortrial    vede p.Novák a p.Jančula

                Sebeobrana  vede Ing. Tesař

 

Úterý         RC modelářský  vede p.Janíček

                 Kovářský   vede p. Chládek

                Renovace veteránů  vede p.Teplý

 

Středa      RC modelářský vede p.Janíček

 

Čtvrtek     RC modelářský   vede p. Janíček

               Kovářský         vede p.Chládek

              Renovace veteránů     vede p.Teplý

S ohledem na nepříznivě se vyvíjející epidemiologickou situaci jsme se rozhodli upustit do pořádání dne otevřených dveří pro veřejnost, který se měl konat v sobotu 17.října 2020. Termíny ostatních DOD pro uchazeče o studium zůstávají v platnosti (úterý 1.12.2020 a úterý 16.2.2021). Děkujeme za pochopení.

Vážným zájemcům o informace ohledně studia v SOU Hubálov doporučujeme si sjednat individuální prohlídku hubálovského učiliště. Je třeba telefonicky nebo e-mailem předem domluvit termín a čas exkurze.

Předpokládaný průběh školního roku 2020/2021

 

Organizace vyučování

Období školního vyučování začíná  v úterý 1.září 2020 a končí ve středu 30.června 2021

První pololetí končí  ve čtvrtek 28.ledna 2021 vyučování ve druhém pololetí začíná v pondělí 1.února 2021

 

Školní prázdniny:

podzimní čtvrtek 29.října 2020 a pátek  30.října 2020

zimní - začínají ve středu 23.prosince 2020 a končí v neděli 3.ledna 2021,

pololetní - pátek  29.ledna 2021 

jarní- od pondělí  8.února 2021 do neděle 14.února 2021

velikonoční- čtvrtek 1.dubna 2021 a v pátek  2.dubna 2021 (svátek ostatní)

hlavní,letní – od  čtvrtka  1.července 2021 do úterý 31.srpna 2021

 

Termíny schůzek s rodiči žáků

pátek 27.listopadu 2020 - třídní schůzky

pátek 23.dubna 2021 - třídní schůzky

 

Dny otevřených dveří

v sobotu 17.října 2020, v úterý 1.prosince 2020 a v úterý 16.února 2021.

 

Přijímací řízení

            Přijímací řízení podle vyhl.MŠMT ČR č.671/2004 Sb.,kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách proběhne ve čtvrtek 22.dubna 2021 (I.kolo) a další kola budou vypsána až dle výsledků prvního kola.

 

Příprava a průběh závěrečných zkoušek

Závěrečné zkoušky třetích ročníků jsou ve školním roce 2020/2021 předběžně naplánovány na následující termíny:

            písemná zkouška:       úterý 1. června až čtvrtek 3.června 2021

            praktické zkoušky:     2. - 18. června 2021

            ústní zkoušky:             21.- 23. června 2021

Náhradní termín ZZ je stanoven na termín 13-24. září 2021

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací v ČR žádám žáky a především jejich rodiče, aby v případě zvýšené teploty, kašle, rýmy a dalších projevů respiračních onemocnění upustili od návštěvy školy a zvážili návštěvu svého praktického lékaře. Žákům, kteří budou vykazovat uvedené symtomy, nebude umožněn vstup do školy, dílen, domova mládeže i školní jídelny. S ohledem na složité dopravní spojení je proto lepší zůstat doma a vzniklou situaci řešit s lékařem. U žáků, kteří mají podobné projevy v důsledku chronických alergických nebo asmtatických onemocnění, budeme vyžadovat doklad od lékaře o takovýchto zdravotních problémech. Povinné nošení ochranných roušek ve společných prostorech zatím nezavádíme, nicméně doporučujeme v případě vlastního uvážení tyto používat. Žádáme však všechny žáky o maximální dodržování hygienických opatření, zejména mytí rukou a používání desinfekce při vstupu do učiliště. Žáci, kteří mají oslabenou imunitu z důvodů onemocnění, úrazů, prodělaných operací nebo chronických zdravotních oslabení, oznámí tyto skutečnosti třídním učitelům, abychom mohli nastavit individuální ochranu těchto žáků. Pokud dojde ke změně situace, budeme žáky i jejich zákonné zástupce neprodleně informovat o přijatých opatřeních. Proto je nezbytně nutné provést kontrolu kontaktních údajů žáků i jejich zákonných zástupců.

Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov

  

Podzimní termíny opravných závěrečných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu:

a) obor 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

       písemná zkouška: 15.září 2020 od 7.00 hod.

      praktická zkouška z odborného výcviku: 21. a 22.září 2020 od 6.30 hod.

b) obor 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

    písemná zkouška: 10.září 2020 od 7.00 hod.

   praktická zkouška z odborného výcviku: 16.září 2020 od 6.30 hod.

   ústní zkouška: 17.září 2020 od 12.00 hod.

c) obor 36-52-H/01  Instalatér

    písemná zkouška: 11.září 2020 od 7.00 hod.

    praktická zkouška z odborného výcviku: 14. a 15.září 2020 od 6.30 hod.

   

Ve školním roce 2020-2021 bude otevřeno jednoleté denní zkrácené studium tříletého oboru s výučním listem mechanik opravář motorových vozidel (automechanik). Podmínkou přijetí je absolvování maturitního oboru nebo oboru s výučním listem, technického zaměření. Obsahem studia jsou odborné předměty (1 den v týdnu): Automobily, Elektrotechnika, Technologie oprav, Ekonomika a Odborný výcvik (4 dny v týdnu). Možnost získat řidičské oprávnění skupin B,C a svářečský průkaz pro svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře. Součástí odborného výcviku je souvislá individuální praxe na smluvním pracovišti odborného výcviku. Do konce srpna 2020 je možné podat přihlášku ke studiu s potvrzenou zdravotní způsobilostí od lékaře, zápisový lístek se nedává.

V pondělí 29.června 2020 proběhlo ve školní jídelně slavnostní předávání výučních listů úspěšným absolventům oborů s výučním listem opravář zemědělských strojů, mechanik opravář motorových vozidel, instalatér a opravářské práce. Výuční listy absolventům předával Ing. Josef Lojda, předseda představenstva Okresní agrární komory Mladá Boleslav.

Závěrečné zkoušky probíhaly od 1. do 24. června 2020 a zúčastnilo se jich celkem 72 žáků ze všech oborů. Celkem 6 žáků prospělo s vyznamenáním, 14 žáků u závěrečných zkoušek neprospělo, jeden žák se ke zkouškám nedostavil. Celkem 7 žáků ze všech oborů neprospělo z písemné zkoušky, 8 žáků neprospělo z praktické zkoušky z odborného výcviku a 2 žáci neprospěli u ústní zkoušky, 3 žáci neprospěli ve dvou zkouškách současně.

Vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019-2020 pro žáky prvních a druhých ročníků budou vydávat třídní učitelé jednotlivých tříd v úterý 30.června 2020 od 7.00 hod. Po vydání vysvědčení bude organizována kyvadlová doprava do Turnova a Mnichova Hradiště školními dopravními prostředky. Žáci třídy 2.A dokončí kurzy svařování ve čtvrtek 2.července absolvováním závěrečných zkoušek ze svařování. Výuka autoškoly bude dále pokračovat dle individuálních pokynů učitelů autoškoly do stanovených termínu zkoušek.

 

Od dnešního dne 11.června 2020 je možné si vyzvednout stipendium za květen a červen 2020 v pokladně učiliště od 6.30 hod do 14.00 hod.

Informace pro žáky prvních ročníků ve školním roce 2020/2021

Školní rok začíná 1. září 2020 v 7:00 hodin.

Při nástupu je nutné, aby Váš syn měl s sebou následující doklady:

 • Vysvědčení o ukončení povinné školné docházky.
 • Ústřižek dopisu o drogách (přiloženo).  
 • Ubytovaní žáci v DM odevzdají potvrzení o bezinfekčnosti (potvrzení přiloženo).
 • Dojíždějící žáci si přinesou visací zámek na skříňku do šatny (průměr oka zámku skříňky je maximálně 6 mm).

K tomuto dopisu přikládáme předpis plateb na úhradu zálohy na stravování a ubytování, zálohy na stravovací žeton a úhradu dalších nákladů (sešity, učebnice AJ, zámky na DM, pracovní čepici a obuv viz příloha).  Žádáme Vás, abyste částku uvedenou v přiloženém předpisu plateb uhradili tak, aby peníze na účet učiliště přišly nejpozději do 21. srpna 2020.  Pokud nebudou v den nástupu Vašeho syna na učiliště peníze připsány na účtu učiliště, budeme nuceni poslat ho pro peníze domů (vyvarujte se toho, děkujeme).  

DOMOV MLÁDEŽE

DM bude otevřen v pondělí 31. srpna 2020 od 17:00 do 21:30 hodin. Žáci mohou nastoupit až

1. září 2020 od 6:00 do 6:45 hodin tak, aby v 7:00 hodin mohli odejít do školy nebo do dílen.           

Do domova mládeže si žák s sebou vezme:   

 • 1x fotografii ze současné doby do osobních dokladů formám OP nebo řidičský průkaz. 
 • Hygienické potřeby (toaletní mýdlo, zubní pastu a kartáček, šampon, hřeben, ručník).
 • Obuv na přezutí (pouze pantofle).
 • Malou klíčenku na klíče od botníku a skříně na pokoji.
 • Vhodnou sportovní obuv do tělocvičny (jinak nebude umožněn přístup).
 • Botasky na hřiště.
 • Oblečení na domov (tepláková souprava nebo jak je Vás syn zvyklý), pyžamo, spodní prádlo, ponožky, apod.  

Žádáme Vás, abyste nedávali synům příliš mnoho oblečení, budou v domově mládeže pouze pět dnů a je nutné, aby si žáci odváželi špinavé prádlo domů každý týden.

Všichni ubytovaní žáci budou po nástupu seznámeni s vnitřním řádem domova mládeže, režimem dne a dalšími předpisy. Ustanovení těchto dokumentů jsou povinni znát a řídit se jimi. V domově mládeže je přísně zakázáno kouřit, přinášet a pít alkoholické nápoje, používat omamné prostředky, přinášet pyrotechnické prostředky, zbraně včetně nožů, šikanovat žáky, hrát hazardní hry. Mimořádné odjezdy musí žák předem hlásit své vychovatelce/vychovateli a tento odjezd musí mít písemně Vámi potvrzen.

Cenné předměty a větší částky peněz žákům na domov mládeže nedávejte. V nutných případech lze peníze uložit v trezoru DM.

Žáci mohou v DM používat své holicí strojky, mobilní telefony, notebooky, přenosná DVD. Za ztrátu těchto předmětů nepřebírá DM zodpovědnost. Rodiče potvrdí svým podpisem, že tuto skutečnost vzali na vědomí. Všechny elektrické přístroje, které se zapojují do sítě, musí mít doklad o revizi el. zařízení s razítkem od revizního technika el. zařízení.

Žáci jsou povinni uhradit škody, které na zařízení DM způsobí. Toto platí i o škole, dílnách, školní jídelně a celém areálu učiliště.

Žáci mají v DM možnost bezdrátového připojení internetu.

Záloha za ubytování na DM je pro školní rok 2020/2021 stanovena částkou 700,00 Kč/měsíc. 

STRAVOVÁNÍ

Žáci ubytovaní v DM jsou povinni stravovat se v jídelně DM.

Rozsah služeb školního stravování pro žáky ubytované na DM:

Snídaně za cenu:                      16,00 Kč (finanční normativ potravin)  

Svačina dopolední za cenu:      12,00 Kč (finanční normativ potravin)   

Oběd za cenu:                          28,00 Kč (finanční normativ potravin)  

I. večeře za cenu:                     26,00 Kč (finanční normativ potravin)              

II. večeře za cenu:                    12,00 Kč (finanční normativ potravin)  

Celkem                                    94,00 Kč / 1den  

 

Dne 1. 9. 2020 bude žákům ubytovaným na DM poskytnuto celodenní stravování v plném rozsahu.

Žáci dojíždějící se mohou stravovat v jídelně školy nebo si nosit jídlo z domova.

Rozsah služeb školního stravování pro dojíždějící žáky:   

Svačina dopolední za cenu       18,00 Kč včetně DPH (finanční normativ potravin + režie + DPH)   

Oběd za cenu                           28,00 Kč (finanční normativ) 

Celkem                                    46,00 Kč

Dne 1. 9. 2020 bude dojíždějícím žákům, kteří mají vyplněnou přihlášku ke stravování a označili v této přihlášce odběr dopoledních svačina,  poskytnuta strava v rozsahu: dopolední svačina a oběd.

Režim centrálního zajištění dopoledních svačin pro dojíždějící žáky lze po dohodě zrušit a odebírat pouze oběd. Pokud jste na přihlášce ke stravování Vašeho syna ve školní jídelně odběr dopolední svačiny neobjednali, lze tak dodatečně učinit v kanceláři školní jídelny na tel. č. 326 701 373 nebo

e-mailem jidelna@souhubalov.cz

Pokud dojde v průběhu školního roku ke zvýšení cen potravin, budou výše uvedené ceny úměrně upravovány. 

Odhlašování stravy:

Dodržuje-li žák platební kázeň, je strava každý nový měsíc automaticky považována za objednanou. V případě nemoci nebo jiné omluvené nepřítomnosti se žák odhlásí předem, a to nejpozději do 8:00 hodin na tento den, a to telefonicky na čísla 326 789 408, 725 853 275 (sekretariát) nebo 326 701 373 (kancelář školní jídelny) nebo e-mailem na adresu jidelna@souhubalov.cz. Tím bude omluven i ve škole. Při návratu po nemoci je žák povinen oznámit ihned ráno v jídelně svůj nástup do školy.

Placení stravy:

V průběhu školního roku obdrží žák, resp. Vy na Vámi uvedenou e-mailovou adresu v přihlášce ke stravování,  vždy do 10. dne v měsíci (nejdříve v říjnu 2020 za září 2020) vyúčtování skutečně odebrané stravy v předchozím kalendářním měsíci a částku uvedenou ve vyúčtování zaplatíte

a) bankovním převodem na účet školy číslo 8535181/0100 nebo

b) v pokladně školní jídelny nebo 

c) složenkou, kterou obdrží Váš syn ve škole.  

nejpozději do 25. dne daného kalendářního měsíce, jinak bude ze školního stravování vyloučen. Totéž platí pro úhradu úplaty za ubytování na DM. Konečné vyúčtování zálohy bude provedeno po ukončení školního stravování nebo ubytování.

OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY

Žák musí mít do dílen na odborný výcvik pracovní oděv, pracovní boty, pracovní čepici s označením učiliště. Ochranné pracovní pomůcky zajišťujeme hromadně. Žák dostane zdarma pracovní oděv (kalhoty s laclem a bundu). Náklady na pracovní boty a čepici jsou zahrnuty v celkové částce k úhradě do 21. 08. 2020 viz předpis plateb v příloze.  

UČEBNICE CIZÍCH JAZYKŮ A SEŠITY

Učebnice na výuku cizího jazyka a sešity zajišťujeme hromadně s výraznou slevou. Prosíme tedy o jejich zaplacení před nástupem syna do učiliště. Náklady na pořízení sešitů a učebnice jsou zahrnuty v celkové částce k úhradě do 21. 08. 2020 viz předpis plateb v příloze.  

Dne 1. září 2020 vydáme ochranné pracovní pomůcky, učebnici na výuku cizího jazyka a sešity pouze žákům, kteří je budou mít zaplacené.

Podáváme Vám tyto informace prostřednictvím e-mailových zpráv na Vaše e-mailové adresy, které jste vyplnili do přijímacích dokumentů a prostřednictvím kterých s Vámi budeme v případě potřeby komunikovat (např. vyúčtování stravného, ubytování na DM apod.). Zároveň Vás odkazujeme na sledování našich webových stránek www.souhubalov.cz.  

Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na naši spolupráci, která povede ke spokojenosti Vašich synů při pobytu v učilišti. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám vaše dotazy zodpovíme.  

V Hubálově dne 11. 06. 2020

                                                                                               Ing. Miroslav Kolomazník,  ředitel


Od úterý 9.června 2020 až do pátku 19.června 2020 nabízíme dobrovolnou možnost doplnění výuky kování v kovárně. Přednostně umožníme přítomnost v kovárně žákům skupiny 1.A/3 (Novák, Pešta, Pleticha, Polívka, Skalický, Szanisló, Várady, Hartl), kteří v březnu nedokončili odborný výcvik v kovárně z důvodů přerušení výuky. Protože nebude kapacita svařovny naplněna, je možné, aby se přihlásili i další žáci, kteří již ve svařovně odborný výcvik absolvovali. Je nutné se předem přihlásit u pana učitele odborného výcviku Jaroslava Chládka (tel:603 914 676) a to i na jeden či na více dnů. Podmínkou je nutnost přinést čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, podepsané od rodičů (ke stažení na webu školy - Pro studenty, Žádosti a formuláře), čistý pracovní oděv a obuv. Doprava již funguje jako ve školním roce, domov mládeže je uzavřen. Začátek výuky v 6.45 hod., konec v 13.25 hod. Je možné si objednat oběd ve školní jídelně (nejdéle do 8.00 hod.), svačiny se nedělají. Nadále pokračuje distanční výuka, předávání vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude v úterý 30.června 2020 od 7.00 hod. 
Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov

Pokyn ředitele SOU Hubálov k zabezpečení odborného výcviku žáků třídy 2.A obor 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů v období 1.6. – 2.7.2020 ve školním roce 2019/2020

 

Skupina:

Dílna:

Žáci:

2.A/1

Soustružna

(1.6-29.6.2020)

Bakeš V., Bartůněk J., Ceé M., Fuka A., Hincu N., Krejčí P., Stejskal V., Škoda D., Neumann J., Peterka Fr., Najman J.

2.A/2

Svařovna

(1.6.-2.7.2020)

Macháček J., Mikschl J., Ceé L., Horáček D., Kouba V., Pilinda G., Štěrba J., Lank M.,

2.A/3

Svařovna

(1.6.-2.7.2020)

Kušl B., Lochman L., Louda M., Pastorek J., Adi P., Trakal D., Bryknar P., Malý D.

 

Odborný výcvik bude probíhat souvisle  od pondělí 1.6.2020 do pondělí 29.června 2020 v sudém i v lichém týdnu (6.45 hod. – 13.30 hod.), žáci ve svařovně budou pokračovat až do čtvrtka 2.7.2020, kdy se uskuteční závěrečné zkoušky k získání oprávnění svařovat plamenem nebo elektrickým obloukem v ochranné atmosféře. Současně bude probíhat výcvik a závěrečné zkoušky na sk.T.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (v příloze nebo ke stažení na webu - "Pro studenty", "Žádosti a formuláře"), podepsané zletilým žákem, v případě nezletilého žáka jeho zákonným zástupcem.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, ztráta chuti a čichu,) nesmí do školy vstupovat a účastnit se výuky.

Platí povinnost zakrytí úst a nosu v uzavřených prostorech  a dodržování vzájemných odstupů nejméně 1,5 m při všech činnostech. Žáci si přinesou čistý pracovní oděv a obuv.

Není možné se shlukovat před krámem u hasičské zbrojnice na Loukovci. Naplánujte si příjezd na začátek výuky přímo do Hubálova. Neměli byste se ve větších skupinách vyskytovat ani na místě vyhrazeném pro kouření v areálu SOU Hubálov.

Školního stravování v omezeném rozsahu (pouze obědy) se může žák zúčastnit na základě předchozího přihlášení se ke stravování (nejpozději v pondělí 1.6.2020 do 8.00 hod v kanceláři školní jídelny u paní Bendáskové). Domov mládeže zůstává uzavřen. Autobusové spojení z Turnova, Mladá Boleslavi, Mnichova Hradiště bude od 1.6.2020 obnoveno v termínech období školního vyučování.

Současně stále pokračuje distanční výuka v jednotlivých předmětech. Žáci, kteří dosud nesplnili všechny zadané úkoly, mají možnost se domluvit s příslušným vyučujícím na přípravě zadání jednotlivých úkolů v písemné formě a termínu odevzdání vypracovaných úkolů.

Rád bych Vás požádal o zodpovědný přístup, dodržování všech opatření  a pečlivou dezinfekci a mytí rukou, abychom eliminovali všechna rizika nebezpečné nákazy.

 

 

                                                           Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov

 

Přílohy:

 1. čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

 

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání)

 

….........................................................................................................................................................

Datum narození:............................................................................................................................................

trvale bytem:………….....................................................................................................................................

 

1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.

 

 

V.......................................                                                        Dne ...................................

 

 

………………………………………………………………………………

Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzdělávání

nebo

Podpis zákonného zástupce nezletilého

 

Osoby s rizikovými faktory

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)

s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

Organizace závěrečných zkou­šek v SOU Hubálov ve školním roce 2019/2020     

1. Závěrečná zkouška se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.561/2004Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhl. MŠMT č.232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020. Závěrečná zkouška v oborech vzdělání opravář zemědělských strojů, mechanik opravář motorových vozidel (automechanik), instalatér a opravářské práce bude probíhat podle jednotného zadání závěrečných zkoušek. S ohledem na aktuální situaci ohledně šíření koronaviru budou v platnosti obdobná bezpečnostní opatření jako během konzultací k závěrečným zkouškám (dezinfekce, ochranné roušky, rozdělení na menší skupiny…).

2. Termín konání závěrečných zkoušek:

třída III.AO        41 - 55 – H/01    opravář zemědělských strojů

                               písemná zkouška:                             1.6.2020 – dvě skupiny, shodné jako při konzultacích (uč.6+8), 6.30 hod.

                               praktická zkouška:

                                               opravářská část                  3.-8.6.2020 (1 den), 6.30 hod.

                                               zámečnická část                 2.-5.6.2020 (1 den), 6.30 hod.

                               ústní zkouška :                                    22.6.2020 dle přiloženého rozpisu v uč. 7

 

třída III.BA           23 - 68 - H/01 mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)

                               písemná zkouška:                              2.6.2020 – učebna č.6,  6.30 hod.

                               praktická zkouška:

                                    opravářská+zámečnická část     10.-12.6.2020 (1 den),  6.30 hod.

                               ústní zkouška:                                     23.6.2020 dle přiloženého rozpisu v uč.7

 

třída I.Z                  23 - 68 - H/01 mechanik opravář motorových vozidel (automechanik) – jednoleté zkrácené studium

                               písemná zkouška:                              2.6.2020 – učebna č.8,  6.30 hod.

                               praktická zkouška:

                                    opravářská+zámečnická část     9.-10.6.2020 (1 den),  6.30 hod.

                               ústní zkouška:                                     23.6.2020 dle přiloženého rozpisu v uč.7

 

třída III.CI        36 - 52 - H/01 instalatér

                               písemná zkouška:                              3.6.2020 – učebna č.6,  6.30 hod.

                               praktická zkouška:                           4.-17.6.2020 (2 dny),      6.30 hod.

                               ústní zkouška:                                     24.6.2020 dle přiloženého rozpisu v uč.7

 

třída III.DZ         41 - 55 – E/01  opravářské práce

                               písemná zkouška:                              3.6.2020 – učebna č.8,  6.30 hod.

                               praktická zkouška:

                                               opravářská část                  8.6.2020 (1 den),  6.30 hod.

                                               zámečnická část                 5.6.2020 (1 den),  6.30 hod.            

                               ústní zkouška                                      22.6.2020  dle přiloženého rozpisu v uč.7

               

3. Podmínkou pro vykonání závěrečné zkoušky je úspěšné ukončení III. ročníku studia.

Vyučování ve III.ročnících bude pro žáky ukončeno ve čtvrtek 28.5.2020 vydáním vysvědčení za druhé pololetí třetího ročníku.

 

4. Všichni žáci obdrží volno pro přípravu k vykonání závěrečné zkoušky podle §74, odst.4 zákona č.561/2004Sb., v pátek 29.května 2020 a dále čerpají volno od 1.června 2020 mimo dny, kdy konají zkoušky.

 

5. Zkušební komise je jmenována v souladu s § 61 vyhl.MŠMT č.232/220Sb.:

41 - 55 - H/ 01 opravář zemědělských strojů:

předseda: Bc. Zdeněk Horych, vedoucí učitel odloučeného pracoviště  SOU Hluboš

místopředseda: Bc. Petr Tichý, vedoucí učitel OV SOU Hubálov

členové: a) třídní učitel:                                    Ing. Jiří Bičík

                b) učitelé odborných předmětů:       Ing. Martin Stejskal, Ing. Hana Mičudová,

                                                                               Mgr. Václav Drahoňovský, Ing. Miroslav Tesař

 c) učitelé OV:                                     Vladimír Brož, Stanislav Mužíček, Zdeněk Jančula,

                                                               Jaroslav Chládek, Josef Hejsek, Bc. Jiří Soustružník

d) odborník z praxe:                          Ing. Vít Stejskal, školní závod ZD Březina

 

23 - 68 - H/ 01 mechanik opravář motorových vozidel (automechanik):

předseda: Bc. Zdeněk Horych, vedoucí učitel odloučeného pracoviště  SOU Hluboš

místopředseda: Bc. Luděk Najman, zástupce ředitele pro  praktické vyučování SOU Hubálov

členové: a) třídní učitel:                                    Ing. Oldřich Vojtěch, Ing. Hana Mičudová

                b) učitelé odborných předmětů:       Ing. Miroslav Tesař, Ing. Oldřich Vojtěch, Ing. Hana Mičudová

                c) učitelé OV:                                      Jan Janíček, Josef Hejsek, Bc. Jiří Soustružník, Vladimír Brož

d) odborník z praxe:                         Ing. Aleš Jirásek, AIR DESIGN s.r.o. Mnichovo Hradiště

 

36 - 52 - H/ 01 instalatér:

předseda: Bc. Zdeněk Horych, vedoucí učitel odloučeného pracoviště  SOU Hluboš

místopředseda: Bc. Luděk Najman, zástupce ředitele pro  praktické vyučování SOU Hubálov

členové: a) třídní učitel:                            Mgr. Marcel Fišera

                b) učitelé odborných předmětů: Ing. Martin Stejskal, Ing. Oldřich Vojtěch,

         Ing. Jiří Bičík,  Ing. Hana Mičudová       

c) učitelé OV:                               Vladimír Teplý       

d) odborník z praxe:                    Jindřich Drahoňovský, Topenářství, Turnov, Zborovská 849

 

41 - 55 – E/01 opravářské práce:

předseda:. Bc. Zdeněk Horych, vedoucí učitel odloučeného pracoviště  SOU Hluboš

místopředseda: Bc. Petr Tichý, vedoucí učitel OV SOU Hubálov

členové:               

a) třídní učitel:                             Ing. Hana Mičudová

                b) učitel odborných předmětů:  Ing. Martin Stejskal,  Mgr. Václav Drahoňovský, Ing. Jan Salaba      

c) učitelé OV:                              Vladimír Brož, Stanislav Mužíček, Zdeněk Jančula,

                                                       Jaroslav Chládek, Josef Hejsek, Bc. Jiří Soustružník

              d) odborník z praxe:                   Ing. Vít Stejskal, školní závod ZD Březina

 

 

6. Písemná zkouška se řídí §60 odst.2 vyhl.č.232/2020Sb.. Celková doba  trvání písemné zkoušky nesmí překročit 240 min. Na základě doporučení školského poradenského pracoviště může být časový limit prodloužen. Písemná zkouška bude realizována na počítači. Klasifikace vychází z bodového hodnocení odpovědí dle JZZZ. Zahájení zkoušky  v 7.00 hod, žáci se dostaví v 6.30 hod., zkouška se koná v učebnách č.6 a č.8.

 

Učebna:

Třída:

Pedagogický dozor:

Pedagogický dozor střídá:

 

Pondělí 1.6.2020

 

 

Učebna č.6

3.AO – 1.skupina

Mgr. Drahoňovský

Ing. Bičík

Učebna č.8

3.AO – 2.skupina

Ing. Stejskal

Ing. Bičík

 

Úterý 2.6.2020

 

Učebna č.6

3.BA

Ing. Vojtěch

Ing. Bičík

Učebna č.8

1.Z

Ing. Stejskal

Ing. Bičík

 

Středa 3.6.2020

Učebna č.6

3.CI

Ing. Vojtěch

Mgr. Drahoňovský, Ing. Bičík

Učebna č.8

3.DZ

Ing. Stejskal

Mgr. Drahoňovský, Ing. Bičík

7. Praktická zkouška se řídí §60, odst.3 vyhl.č.232/2020 Sb. Zkouška se skládá ze zámečnické a opravářské části. Zahájení zkoušky v 6.45 hod., žáci se dostaví v 6.30 hod.

 

8. Ústní zkouška se řídí §60, odst. 4 vyhl.č.232/2020 Sb. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 min.. Je-li součástí otázek písemné nebo grafické řešení, může předseda zkušební komise tuto dobu prodloužit o dalších 15 min..  Zkouška se bude konat v učebně č.7. podle rozpisu pro jednotlivé třídy.

 

9. Je-li žák hodnocen u některé ze zkoušek stupněm nedostatečný, koná opravnou zkoušku v září. Neprospěl-li z opravné zkoušky, může komise na základě jeho žádosti povolit druhou oprav­nou zkoušku v prosinci nebo v červnu příštího roku. Uchazeč o opravný nebo náhradní termín zkoušky musí o zařazení písemně požádat ředitele školy nejpozději 1 měsíc před termínem zkoušky.   

 

10. Vyhodnocení závěrečných zkoušek, předání výučních listů a vysvědčení o závěrečné zkoušce za účasti rodičů se uskuteční v jídelně učiliště v pondělí 29.června  2020 pro jednotlivé třídy: třída 3.AO – 7.30 hod, třídy 3.BA+1.Z – 9.00 hod., třídy 3.CI+3.DZ – 10.30 hod.

 

11. Na praktickou zkoušku nastoupí žáci v čistém pracovním oděvu, s pokrývkou hlavy a v pracovní obuvi nejpozději v 6.30 hod. K ústní zkoušce a převzetí výučního listu se dostaví žáci ve společenském oděvu. Výuční listy obdrží žáci za podmínky, že budou mít vypořádány všechny pohledávky vůči SOU Hubálov a odevzdány všechny vypůjčené věci.

 

12. Nedostaví-li se žák k závěrečné zkoušce pro vážné důvody, je povinen se nejpozději do 3 dnů omluvit předsedovi zkušební komise. Závažnost důvodů posuzují stálí členové zkušební komise.

 

Hubálov 20.5.2020                                                                      Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov

S ohledem na probíhající průběžné přijímání uchazečů do prvních ročníků ve školním roce 2020-2021 máme ještě volnou kapacitu v následujících tříletých oborech vzdělání s výučním listem:

 36-52-H/01 Instalatér                                                  9 volných míst

 41-55-E/01 Opravářské práce                                      5 volných míst (podmínkou přijetí je doporučení školského poradenského zařízení)

Dále přijímáme uchazeče do jednoletého zkráceného studia oboru automechanik. Podmínkou přijetí je absolvování maturitního oboru nebo oboru s výučním listem.

Třída 3.A, obor: 41-55–H/01 opravář zemědělských strojů

a) týden 11.5. – 15.5.2020 teoretická výuka (odborné předměty), čas: 7.00 hod. – 12.00 hod.

- žáci budou rozděleni na 2 skupiny (2x 12 žáků).

1.skupina - učebna č.1+8:

Bari Michal, Boček Matěj, Bogyo Ondřej, Dražil Jan, Hyka Sebestián, Chmurčiak Aleš, Janoušek Václav, Klimeš Petr, Knespl Jan, Kožmín Aleš, Krejčík Vojtěch, Kvapil Jan.

2.skupina - učebna č.6:

Lebeda Jan, Mára Vojtěch, Maruška Patrik, Mikeš Marek, Najmon Vojtěch, Patrman Jakub, Pažout Libor, Pažout Miroslav, Pova Daniel, Sinek Martin, Urban Jan, Záhorec Dominik.

Výuku střídavě v obou skupinách zajišťují:

Pondělí 11.5.2020        Ing. Martin Stejskal,            Ing. Miroslav Tesař

Úterý 12.5.2020          Ing. Martin Stejskal,            Mgr. Václav Drahoňovský

Středa 13.5.2020        Ing. Miroslav Tesař,            Mgr. Václav Drahoňovský

Čtvrtek 14.5.2020      Ing. Miroslav Tesař,            Mgr. Václav Drahoňovský

Pátek 15.5.2020       Ing. Martin Stejskal,            Mgr. Václav Drahoňovský

b) týden 18.5 – 22.5.2020   praktická výuka (odborný výcvik), čas: 6.45 hod. – 12.15 hod.

Pondělí 18.5.2020

Dílna M1, výuku zajišťuje Zdeněk Jančula:

Bari M., Boček M.,  Bogyo O., Dražil J., Hyka S., Chmurčiak A., Janoušek V., Klimeš P.                                                                   

Dílna A2, výuku zajišťuje Josef Hejsek:

Kožmín A., Krejčík V., Kvapil J., Lebeda J., Mára V., Maruška P., Mikeš M., Knespl J.

Dílna A1, výuku zajišťuje Jan Janíček:

Najmon V., Patrman J., Pažout L., Pažout M., Pova D., Sinek M., Urban J., Záhorec D.

Úterý 19.5.2020

Dílna Kovárna, výuku zajišťuje  Jaroslav Chládek:

Bari M., Boček M.,Bogyo O., Dražil J.,Hyka S., Chmurčiak A., Janoušek V., Klimeš P.                                                                   

Dílna Rukodílna R4, výuku zajišťuje Stanislav Mužíček:

Kožmín A., Krejčík V., Kvapil J., Lebeda J., Mára V., Maruška P., Mikeš M., Knespl J.

Dílna A1, výuku zajišťuje Jan Janíček:

Najmon V., Patrman J. Pažout L., Pažout M., Pova D., Sinek M., Urban J., Záhorec D.

Středa 20.5.2020

Dílna Kovárna, výuku zajišťuje Jaroslav Chládek:

Najmon V., Patrman J., Pažout L., Pažout M., Pova D., Sinek M., Urban J., Záhorec D.

Dílna Rukodílna č.4, výuku zajišťuje Stanislav Mužíček:

Bari M.,Boček M., Bogyo O., Dražil J., Hyka S.,Chmurčiak A., Janoušek V., Klimeš P.  

Dílna A2, výuku zajišťuje Josef Hejsek:

Kožmín A., Krejčík V., Kvapil J., Lebeda J., Mára V., Maruška P., Mikeš M., Knespl J.

Čtvrtek  21.5.2020   

Dílna Kovárna, výuku zajišťuje Jaroslav Chládek:

Kožmín A., Krejčík V., Kvapil J., Lebeda J., Mára V., Maruška P., Mikeš M., Knespl J.

Dílna Rukodílna R4, výuku zajišťuje Stanislav Mužíček:

Najmon V., Patrman J., Pažout L., Pažout M., Pova D., Sinek M., Urban J., Záhorec D.

Dílna M1, výuku zajišťuje Zdeněk Jančula:

Bari M., Boček M., Bogyo O., Dražil J., Hyka S., Chmurčiak A., Janoušek V., Klimeš P. 

Pátek 22.5.2020                                                                 

Dílna M1, výuku zajišťuje Zdeněk Jančula:

Bari M., Boček M., Bogyo O., Dražil J., Hyka S., Chmurčiak A., Janoušek V., Klimeš P.                                                                   

Dílna A2, výuku zajišťuje Josef Hejsek:

Kožmín A., Krejčík V., Kvapil J., Lebeda J., Mára V., Maruška P., Mikeš M., Knespl J.

Dílna A1, výuku zajišťuje Jan Janíček:

Najmon V., Patrman J., Pažout L., Pažout M., Pova D., Sinek M., Urban J., Záhorec D.

c) týden 25.5 – 29.5.2020   praktická výuka (odborný výcvik), čas: 6.45 hod. – 12.15 hod.

Středa 27.5.2020

Dílna M1, výuku zajišťuje Zdeněk Jančula:

Bari M., Boček M., Bogyo O., Dražil J., Hyka S., Chmurčiak A., Janoušek V., Klimeš P.                                                                   

Dílna A2, výuku zajišťuje Josef Hejsek:

Kožmín A., Krejčík V., Kvapil J., Lebeda J., Mára V., Maruška P., Mikeš M., Knespl J.

Dílna A1, výuku zajišťuje Jan Janíček:

Najmon V., Patrman J., Pažout L., Pažout M., Pova D., Sinek M., Urban J., Záhorec D.

Čtvrtek   28.5.2020

Dílna M1, výuku zajišťuje Zdeněk Jančula:

Bari M., Boček M., Bogyo O., Dražil J., Hyka S., Chmurčiak A., Janoušek V., Klimeš P.                                                                   

Dílna A2, výuku zajišťuje Josef Hejsek:

Kožmín A., Krejčík V., Kvapil J., Lebeda J., Mára V., Maruška P., Mikeš M., Knespl J.

 Dílna A1, výuku zajišťuje Jan Janíček:

 Najmon V., Patrman J., Pažout L., Pažout M., Pova D., Sinek M., Urban J., Záhorec D.

                  

      

Třída 3.BA, 1.Z  obor: 23-68-H/01 mechanik opravář motorových vozidel

a) týden 11.5 – 15.5.2020   praktická výuka (odborný výcvik), čas: 6.45 hod. – 12.15 hod.

Dílna M1, výuku zajišťuje Zdeněk Jančula:

Beneš M., Duben M., Hýbl P., Bϋrger J., Konejl R., Anděl F., Faix M., Kolomazník R.,Krůta V.                                                                                                         

Dílna A2, výuku zajišťuje Josef  Hejsek:

Smutný M., Hloušek Z., Šoukal J., Zappe F., Tomášek L., Jarý M., Macků M., Plaček J., Mauric T.

Dílna A1, výuku zajišťuje Jan Janíček:

Košnar M., Krejčí Š., Laube R.,Luštický L., Pařík J. Pechač J.,Vrátil L.,Hajlich M.,Staněk V.,Slánský V.                                                         

Dílna Rukodílna R4, výuku zajišťuje Stanislav Mužíček:

Pondělí 11.5.2020     Beneš M., Duben M., Smutný M., Hloušek Z., Košnar M., Krejčí Š.

Úterý 12.5.2020          Hýbl P., Bϋrger J., Šoukal J., Zappe F., Laube R., Luštický L.

Středa 13.5.2020        Konejl R., Anděl F., Tomášek L., Jarý M., Pařík J., Pechač J.

Čtvrtek 14.5.2020       Faix F., Kolomazník R., Macků M., Plaček J., Vrátil L., Hajlich M.

Pátek 15.5.2020         Krůta V., Mauric T., Staněk V., Slánský V.

b) týden 18.5. – 22.5.2020 teoretická výuka (odborné předměty), čas: 7.00 hod. – 12.00 hod.

- žáci budou rozděleni na 2 skupiny (11 + 17 žáků)

1.skupina-učebna č.1+8: 1.Z

2.skupina-učebna č.6: 3.BA

Výuku střídavě v obou skupinách zajišťují:

Pondělí 18.5.2020        Ing. Miroslav Tesař,            Ing. Oldřich Vojtěch

Úterý 19.5.2020           Ing. Martin Stejskal,            Ing. Oldřich Vojtěch

Středa 20.5.2020         Ing. Miroslav Tesař,            Ing. Oldřich Vojtěch

Čtvrtek 21.5.2020        Ing. Martin Stejskal,            Ing. Oldřich Vojtěch

Pátek 22.5.2020          Ing. Miroslav Tesař,            Ing. Oldřich Vojtěch

c) týden 25.5. – 29.5.2020   praktická výuka (odborný výcvik), čas: 6.45 hod. – 12.15 hod.

Pondělí 25.5.2020

Dílna M1, výuku zajišťuje Zdeněk Jančula:

Beneš M., Duben M., Hýbl P., Bϋrger J., Konejl R., Anděl F., Faix M., Kolomazník R.,Krůta V.                                                                                                         

Dílna A2, výuku zajišťuje Josef Hejsek:

Smutný M., Hloušek Z., Šoukal J., Zappe F., Tomášek L., Jarý M., Macků M., Plaček J., Mauric T.

Dílna A1, výuku zajišťuje Jan Janíček:

Košnar M., Krejčí Š., Laube R., Luštický L., Pařík J. Pechač J.,Vrátil L., Hajlich M, Staněk V.,Slánský V.

Úterý 25.5.2020

Dílna M1, výuku zajišťuje Zdeněk Jančula:

Beneš M., Duben M., Hýbl P., Bϋrger J., Konejl R., Anděl F., Faix M., Kolomazník R., Krůta V.                                                                                                         

Dílna A2, výuku zajišťuje Josef Hejsek:

Smutný M., Hloušek Z., Šoukal J., Zappe F., Tomášek L., Jarý M., Macků M., Plaček J., Mauric T.

Dílna A1, výuku zajišťuje Jan Janíček:

Košnar M.,Krejčí Š., Laube R., Luštický L.,Pařík J. Pechač J., Vrátil L., Hajlich M, Staněk V., Slánský V.

 

 

Třída 3.CI, obor: 36-52-H/01 instalatér

a) praktická výuka (odborný výcvik), čas: 6.45 hod. – 12.15 hod., zajišťuje Vladimír Teplý, dílna Instalatéři

11.5. -  13.5.2020 – Bureš T., Čerych J., Badalec Z., Louša Z., Pavlíček F., Rosecký L. 

14.5. -  18.5.2020 – Zítka P., Říha J., Jelínek V., Šanda D., Kašík M.

19.5. -  21.5.2020 – Tichý V., Tůma F., Tumlíř J., Tynkl R., Votýpka P.     

                               

b) týden 25.5. – 29.5.2020 teoretická výuka (odborné předměty), čas: 7.00 hod. – 12.00 hod., učebna č.6

Výuku zajišťuje:

Pondělí 25.5.2020        Ing. Jiří Bičík

Úterý 26.5.2020           Ing. Oldřich Vojtěch

Středa 27.5.2020         Ing. Martin Stejskal

Čtvrtek 28.5.2020        Ing. Jiří Bičík, Ing. Martin Stejskal

 

Třída 3.DZ, obor: 41 - 55 – E/01  opravářské práce                     

a) praktická výuka (odborný výcvik), čas: 6.45 hod. – 12.15 hod., zajišťuje Vladimír Brož, dílna M3

                    11.5.2020 – 22.5.2020, pracoviště M3 (velká hala – vedle soustružny)

                     (Fish Tomáš, Horák Jan, Marek Jan, Pomezný Marek, Šída Jiří)         

 

b) týden 25.5. – 29.5.2020 teoretická výuka (odborné předměty), čas: 7.00 hod. – 12.00 hod., učebna č.6

Výuku zajišťuje:

Pondělí 25.5.2020        Ing. Martin Stejskal

Úterý 26.5.2020           Mgr. Václav Drahoňovský

Středa 27.5.2020        Ing. Jan Salaba

Čtvrtek 28.5.2020      Mgr. Václav Drahoňovský

 

Pokyn ředitele SOU Hubálov k zabezpečení přípravy žáků k závěrečným zkouškám ve školním roce 2019/2020

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu platí zákaz shromažďování na veřejných místech. Proto bych Vás chtěl požádat o neshlukování se před krámem u hasičské zbrojnice na Loukovci. Naplánujte si příjezd na začátek konzultací přímo do Hubálova. Neměli byste se shlukovat ani na místě vyhrazeném pro kouření v areálu SOU Hubálov.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, ztráta chuti a čichu,) nesmí do školy vstupovat a účastnit se konzultací.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (v příloze), podepsané zletilým žákem, v případě nezletilého žáka jeho zákonným zástupcem.

Upozorňuji na povinnost zakrytí úst a nosu na veřejnosti i během výuky  a dodržování vzájemných odstupů 2m (pokud to není možné tak nejméně 1,5 m) při všech činnostech.

Školního stravování v omezeném rozsahu (pouze obědy) se může žák zúčastnit na základě předchozího přihlášení se ke stravování (nejpozději v pondělí 11.5.2020 do 8.00 hod v kanceláři školní jídelny u paní Bendáskové). Domov mládeže zůstává uzavřen. Osobní věci z domova mládeže je možné si vyzvednout na domově mládeže během konzultací.

Žáci, kteří vykonávali individuální praxi na smluvních pracovištích a dosud neodevzdali vedoucímu učiteli odborného výcviku Bc. Petru Tichému deník odborného výcviku tak učiní během konzultací.

Žáci, kteří nemají dokončenu autoškolu, absolvují praktický výcvik (jízdy) během konzultací podle zveřejněného rozpisu jízd ve vývěsce na školní chodbě.

Rád bych Vás požádal o zodpovědný přístup, dodržování všech opatření  a pečlivou dezinfekci a mytí rukou, abychom eliminovali všechna rizika nebezpečné nákazy. Uvědomte si, že všechna nepříjemná opatření směřují k vytvoření bezpečných podmínek pro zdárný průběh závěrečných zkoušek, abyste mohli úspěšně ukončit studium a získat výuční list.

 

                                                           Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov

Od úterý 12.května 2020 v čase 7.00 - 12.00 hod. bude vypláceno stipendium za březen a duben v sekretariátu SOU Hubálov. Žáci budou do budovy vstupovat jednotlivě, se zakrytými dýchacími cestami, po provedené desinfekci rukou. Aby nedocházelo ke shlukování žáků v areálu učiliště, doporučuje se návštěva Hubálova v lichých dnech pro žáky prvních ročníků a v sudých dnech pro žáky druhých ročníků. Žáci, kteří dosud neodevzdali vyplněnou objednávku pracovního oděvu a obuvi (tiskopis ke stažení na webu školy v sekci pro studenty, v oddíle žádosti a formuláře) tak učiní v kanceláři školní jídelny u paní Bendáskové. Dojíždějící žáci si vyzvednou všechny osobní věci ze šatní skříňky a uvolní ji pro možnost dezinfekce. Žáci ubytovaní na domově mládeže uvolní pokoje a odvezou si všechny osobní věci. Ti, kteří budou požadovat ve školním roce 2019-2020 ubytování na domově mládeže, odevzdají vychovateli vyplněnou přihlášku na domov mládeže (ke stažení na webu školy v sekci pro studenty, v oddíle žádosti a formuláře nebo k dispozici v písemné podobě na domově mládeže).

Všichni žáci, kteří dosud nemají splněny zadané úkoly v rámci distanční výuky, a z různých důvodů nemohou využívat elektronickou formu komunikace, si domluví s příslušnými vyučujícími způsob předání úkolů v papírové podobě. Neplnění úkolů může být posouzeno jako důvod pro neklasifikaci žáka z příslušného předmětu a nesplnění podmínek pro postoupení do vyššího ročníku. 

 

Vážení žáci třetích ročníků.
Chtěl bych Vás předběžně informovat o zahájení konzultací k závěrečným zkouškám od 11. května 2020. Účast bude dobrovolná, ale doporučuji se zúčastnit, protože předmětem konzultací bude intenzivní příprava k písemným, praktickým i ústním závěrečným zkouškám. Přesný rozpis Vám zašlu, ihned po jeho dokončení. Čekáme na vydání upřesňujících bezpečnostních podmínek ministerstvem školství. Nebude se jednat o klasickou výuku, budete se věnovat pouze tématům odborných předmětů a odborného výcviku, která budou předmětem zkoušek. Začínat se bude v 7.00 hod. a končit nejdéle ve 13.00 hod. Dopravu do Hubálova si musíte zajistit sami, autobusové spojení zatím funguje v prázdninovém režimu, domov mládeže nebude otevřen. Školní jídelna bude v omezeném provozu, oběd si musíte předem domluvit. V červnu budou probíhat závěrečné zkoušky v pořadí písemná zkouška, zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška. Sledujte tuto webovou aplikaci, webové stránky školy www.souhubalov.cz, facebokový profil školy a e-mailovou poštu, abyste včas získali potřebné informace.

Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov    ​

Informace o výsledcích 1.kola přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2020-2021 byla přesunuta do sekce "Dokumenty" do složky "Přijímací řízení 2020/2021".

Dále je možné podávat přihlášky ke studiu do všech oborů, které ve školním roce 2020-2021 budou otevřeny. Bližší informace tel: 606 943 832. 

 

Pracovní oděv a pracovní obuv na školní rok 2020/2021

(Informace pro rodičů žáků současných 1. a 2. ročníků)

Pracovní oděv včetně pokrývky hlavy a pracovní obuv budeme na školní rok 2020/2021 pro žáky školy opět objednávat hromadně. V letošním roce není možné žáky změřit ve škole, proto rozešleme na Vaše e-mailové adresy formulář velikostí a prosíme Vás, abyste do něj vyplnili údaje potřebné pro zhotovení pracovního oděvu a objednání správné velikosti pracovní obuvi pro Vašeho syna. Pracovní oděv je žákům šit na míru, proto Vás prosíme o důslednost v měření. Pracovní obuv bude, pokud nebude velikost vyhovovat, vyměněna.    

Formulář je zároveň možné si stáhnout na našich webových stránkách v záložce „Pro studenty“ – „Žádosti a formuláře“ .     

Formulář je Dokument ve Wordu, proto do něj můžete požadované údaje vepsat a poté jej jako přílohu zaslat zpět na níže uvedené e-mailové adresy (není nutné jej podepisovat,  skenovat, fotit, apod.).

Kontakty pro zaslání vyplněného formuláře: jidelna@souhubalov.cz;  v kopii: ekonom@souhubalov.cz 

Pokud nemáte možnost odeslat vyplněný formulář prostřednictvím e-mailu, zašlete jej poštou na adresu školy nebo předejte osobně v sekretariátu školy.

 

Děkujeme Vám za spolupráci.

Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov

Před velikonocemi se v Hubálově prováděla aktualizace Street View pro firmu Google. Při té příležitosti jsme nechali zaktualizovat virtuální prohlídku naší školy. Zatím se dokončuje zpracování materiálů. Pro připomenutí hubálovského učiliště zveřejňujeme níže několik odkazů, na kterých je možné si virtuálně projít některá místa a porovnat je se starší virtuální prohlídkou, přístupnou na této stránce v oddíle "Pro uchazeče" :

Exteriér: https://goo.gl/maps/QUPRRUXU5Uxcr2yo6

Třída 1: https://goo.gl/maps/bc198ULnLX7bsnHf8

Třída 2: https://goo.gl/maps/GknzB46ud5mSuMNv7

Třída 3: https://goo.gl/maps/A9gUGbA28QzFZnBz5

Třída 4: https://goo.gl/maps/dUS2wzmrwGWCDqRB7

Třída 5: https://goo.gl/maps/VxZYirZdHspVErEt7

Třída 6: https://goo.gl/maps/1Yam2Ls8zSEgqm7f6

Dílna 1: https://goo.gl/maps/VE5kc9Q6Hgcq1vxa8

Dílna 2: https://goo.gl/maps/uoZVEvkpnwninV416

Dílna 3: https://goo.gl/maps/uoZVEvkpnwninV416

Dílna 4: https://goo.gl/maps/YR52gYVa24V8xdMV6

Dílna 5: https://goo.gl/maps/jGbt82NrNbk2ciWU7

Dílna 6: https://goo.gl/maps/1ur5LZUqq73KTxdr6

Dílna 7: https://goo.gl/maps/UPwenK4S88YgSXpx5

Ubytování 1: https://goo.gl/maps/TYtbXqsRk9vsgER37

Ubytování 2: https://goo.gl/maps/P1CT7QpsehXNncTj6

Ubytování 3: https://goo.gl/maps/FiG6f4p3RLKhJKmu6

Posilovna: https://goo.gl/maps/oxeoRPu36pNLt5RG8

Tělocvična: https://goo.gl/maps/VMQC4mcWNw8ZumJc7

 

Vzhledem k aktuální situaci jsme nuceni zaslat vyúčtování za stravné a ubytování na domově mládeže za měsíc březen 2020 na  e-mailovou adresu rodičů a zároveň na e-mailovou adresu žáků. Zkontrolujte si, zda jste vyúčtování obdrželi. Pokud Vám nebylo doručeno, kontaktujte nás v pracovní dny mezi 8:00 až 11:00 hodinou na tel.č. 326 702 263 nebo 606 943 832. Úhradu vyúčtování proveďte nejpozději do 20. 04. 2020.  

Děkujeme za pochopení.

Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov

Od 1.4.2020 se provoz hubálovského učiliště s ohledem na současnou situaci omezuje do odvolání na minimum. V případě potřeby informace na telefonu 326 702 263, 606 943 832, e-mailu: souhubalov@souhubalov.cz.

 

CERMAT dnes uvolnil zveřejnění zadání písemné závěrečné zkoušky pro přípravu žáků třetích ročníků k vykonání písemné závěrečné zkoušky ve školním roce 2019-2020 (pokud se bude konat). Materiály pro přípravu k závěrečné písemné zkoušce ze všech oborů vzdělání, které se vyučují na naší škole, jsme Vám zaslali prostřednictvím služby "Ulož to"  (https://ulozto.cz/tamhle/ExA0CW0xgLpl). Informace byla odeslána na e-mail žáků i rodičů žáků ze 3.ročníků, heslo pro přihlášení je "souhubalov".  V dokumentech, které jsou ve formátu pdf najdou žáci několik zadání písemné zkoušky v podobě, v jaké jim bude zadána na počítači při vykonání skutečné závěrečné zkoušky. Písemná zkouška bude mít stejný počet otázek ze stejných předmětů, jako mají uvedená jednotlivá zadání. Při vlastní zkoušce však generuje jednotlivé otázky počítač, takže každé zadání písemné závěrečné zkoušky je originál, ale může obsahovat u některých otázek totožné znění, jako v předložených dokumentech. Doporučuji proto využít zveřejněné materiály k intenzivní přípravě na úspěšné vykonání písemné závěrečné zkoušky. Maximální čas pro vykonání závěrečné písemné zkoušky je stanoven na 240 minut. Pokud má žák doporučení z pedagogicko psychologické poradny pro poskytnutí delšího časového intervalu, může být čas pro napsání písemné závěrečné zkoušky prodloužen až o 50%. Žák bude klasifikován z písemné zkoušky nedostatečně, pokud při řešení témat písemné zkoušky nedosáhne 45 procent bodů v oborech vzdělání kategorie H a 30 procent bodů v oborech vzdělání kategorie E z celkového počtu možných bodů.

Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov 

Distanční forma vzdělávání pomocí webového rozhraní programu Bakaláři (https://souhubalov.bakalari.cz) byla  u většiny žáků nastavena a je využívána. Někteří žáci se však do systému dosud neregistrovali. Pokud Vám nebyly doručeny formou SMS (na Váš telefon nebo telefon rodičů) nebo emailovou poštou (e-mail Váš nebo rodičů) přihlašovací údaje, kontaktujte třídní učitele na e-mailu: jmeno.prijmeni@souhubalov.cz nebo reditel@souhubalov.cz; sekretariat@souhubalov.cz nebo telefonicky. Pokud máte technické problémy s připojením kontaktujte Mgr. Václava Drahoňovského vaclav.drahonovsky@souhubalov.cz.

Závěrečné zkoušky třetích ročníků proběhnou v červnu, pokud bude do té doby zahájena výuka. Pokud zahájena nebude, závěrečné zkoušky se konat nebudou a o vydání výučního listu budou rozhodovat známky z posledních tří vysvědčení. Pokud byl žák hodnocen v pololetí třetího ročníku stupněm nedostatečný, bude muset nejprve úspěšně složit komisionální opravnou zkoušku.

Pokud někdo nemá dosud uzavřenu klasifikaci za první pololetí školního roku 2019-2020, měl by co nejdříve kontaktovat vyučujícího příslušného předmětu.

První kolo přijímacího řízení do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 se nebude konat ve středu 22.dubna 2020, ale nejdříve za dva týdny po zahájení výuky v termínu, který bude včas oznámen. Příslušný kód pro každého uchazeče, který je nyní zasílán poštou, zůstává v platnosti. Uchazeč by měl mít připraven zápisový lístek, který musí do 10 dnů doručit na školu, pro kterou se rozhodl. Stipendia v dubnu se nebudou vyplácet, žáci peníze dostanou v květnovém termínu, pokud to bude s ohledem na vyhlášená omezující opatření možné.

Pokud si někdo potřebuje vyzvednout sešity ze šatní skříňky nebo na domově mládeže, je možné tak učinit do 31.3.2020 od 6.00 hod do 13.00 hod. Od 1.dubna 2020 bude areál SOU Hubálov uzavřen. 

Sdílejte tyto informace všem spolužákům, na které máte kontakty. Využívejte maximálně distanční systém vzdělávání, aby následný přechod do prezenční formy vzdělávání byl pro Vás co nejsnažší. Máte k dispozici studijní materiály od všech vyučujících a ze všech oborů vzdělání, můžete se s nimi ve volném čase seznámit.

Přeji Vám všem především pevné zdraví. Všichni se těšíme až bude současný stav uveden do normálu. Může to však trvat poměrně dlouho.

Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov

 

Dnes bylo uvedeno do činnosti webové rozhraní programového systému Bakaláři, ve kterém budou žákům všech oborů a ročníků denního studia zveřejňovány studijní materiály a zadávány úkoly ke zpracování. Každý vyučující zde bude mít zveřejněny jednotlivé složky ze všech oborů, ročníků a předmětů, které vyučuje. V nich budou mít žáci příslušné materiály. Adresa webového rozhraní je: https://souhubalov.bakalari.cz. Na tuto adresu bude možný přístup ze stolních počítačů, notebooků, tabletů, mobilních telefonů s připojením na Internet. Přístupové údaje, které bude mít každý žák jiné, budou zaslány na mobilní telefon žáků a rodičů ihned po zprovoznění SMS brány. Zadané úkoly budou žáci zasílat příslušným vyučujícím na níže uvedené adresy, pokud se s nimi nedomluví jinak. Jestliže Vám do týdne nedojdou formou SMS žádné přístupové údaje, spojte se s námi, abychom věc prověřili. Pokud u Vás došlo v poslední době ke změně telefonního čísla, kterou jste dosud nenahlásili, dejte nám vědět na tel: 326 789 408 nebo GSM: 725 853 275 (neposílejte na toto číslo SMS!). Každý žák, pokud nemá zřízenu e-mailovou adresu, si musí tuto adresu zřídit, aby byla možná komunikace se školou pomocí e-mailové pošty.

Ing. Jiří Bičík                                             jiri.bicik@souhubalov.cz

Mgr. Václav Drahoňovský                           vaclav.drahonovsky@souhubalov.cz

Mgr. Marcel Fišera                                    marcel.fisera@souhubalov.cz

Ing. Miroslav Kolomazník                           reditel@souhubalov.cz

Mgr. Pavlína Lejsková                               pavlina.lejskova@souhubalov.cz

Ing. Hana Mičudová                                  hana.micudova@souhubalov.cz

Mgr. Radka Pitrmocová                             radka.pitrmocova@souhubalov.cz

Ing. Jan Salaba                                        jan.salaba@souhubalov.cz

Ing. Martin Stejskal                                  martin.stejskal@souhubalov.cz

Ing. Jaroslav Šimek                                  jaroslav.simek@souhubalov.cz

Ing. Miroslav Tesař                                  miroslav.tesar@souhubalov.cz

Ing. Oldřich Vojtěch                                oldrich.vojtech@souhubalov.cz

Mgr. Martina Zápotocká                         martina.zapotocka@souhubalov.cz

 

 

 

Na tomto webu ve složce "Pro studenty" je podsložka "Studijní materiály" . Zde jsou zveřejněna témata pro přípravu žáků třetích ročníků jednotlivých učebních oborů k závěrečným zkouškám. V rámci přípravy k závěrečným zkouškám doporučujeme jednotlivá témata podrobnějí rozpracovat s využitím poznámek ze sešitů jednotlivých předmětů a dalších studijních materiálů (učebnice, odborné časopisy, Internetové odkazy ...).

Ministerstvo zdravotnictví od středy 11.března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Žáci SOU Hubálov zůstávají od 11.3.2020 doma a neúčastní se výuky, odborného výcviku ani individuálních praxí. Domov mládeže je uzavřen. Poskytování stravování a ubytování je od večeře v úterý 10.3.2020 zastaveno. Opatření platí do odvolání. Termín obnovení výuky bude oznámen na těchto webových stránkách školy a na facebookovém profilu SOU Hubálov. Telefonní a e-mailový kontakt SOU Hubálov zůstává v platnosti. Pracovní doba zaměstnaců SOU Hubálov je od 6.00 hod do 14.30 hod., kdy je možné se na ně obracet s příslušnými dotazy. Pro žáky 3.ročníků v nejbližšší možné době zveřejníme tématické okruhy učiva pro individuální přípravu k závěrečným zkouškám.  

Děkujeme za pochopení

Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov

Ve čtvrtek 5.března 2020 se žáci tříd 1.C a 2.D pod vedením třídní učitelky a metodičky prevence Mgr. Radky Pitrmocové navštívili "černou kavárnu" v DDM Mladá Boleslav. Žáci si mohli vyzkoušet orientaci nevidomých spoluobčanů pomocí různých pomůcek.

 

V úterý 28.ledna 2020 od 8.00 hod. do 16.00 hod. se koná poslední den otevřených dveří ve školním roce 2019/2020 pro zájemce o studium v SOU Hubálov. Doporučujeme návštěvu zejména mezi 8.00 - 13.30 hod., kdy je možné si prohlédnout areál učiliště v době vyučování.

Přihlášky ke studiu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 je třeba doručit do sekretariátu SOU Hubálov nepozději do pondělí 2.března 2020. Tiskopisy přihlášek ke studiu vydávají základní školy, které uchazeči v současné době navštěvují, nebo je možné si tiskopis přihlášky ke studiu stáhnout z webu SOU Hubálov (oddíl pro studenty,žádosti a formuláře), vyplnit a vytisknout na tiskárně. Na přihlášce musí být uvedeny známky z pololetí a konce předposledního a pololetí posledního školního roku povinné školní docházky. Známky musí být potvrzeny základní školou, výsledek zdravotní prohlídky potvrzen příslušným dorostovým lékařem, nesmí chybět podpis uchazeče a jeho zákonného zástupce. Pokud se žák hlásí na dva obory vzdělání na naší škole, měl by podat na každý obor samostatnou přihlášku ke studiu. Do konce března obdrží každý uchazeč dopis z SOU Hubálov, ve kterém mu bude zaslán kód, pod kterým se najde na seznamu přijatých uchazečů ke studiu. Seznam bude zveřejněn na těchto webových stránkách a na úřední vývěsce v SOU Hubálov ve středu 22.4.2020. Přijímací zkoušky se nedělají, ale je možné se dostavit dne 22.4.2020 do SOU Hubálov a odevzdat zápisový lístek. Bude zde probíhat měření velikostí pracovních oděvů a obuvi pro zadání do výroby. Přítomní uchazeči rovněž obdrží doklad o přijetí ke studiu a mohou si objednat ubytování na domově mládeže a stravování ve školní jídelně. Kriteria přijímacího řízení a počty přijímaných žáků jsou zveřejněna v oddíle "Dokumenty".   

V pátek 6.prosince a v sobotu 7.prosince 2019 se žáci hubálovského učiliště účastnili tradičních vánočních trhů v Mnichově Hradišti a v Turnově s ukázkami kovářského řemesla. Vlastním trhům předcházela náročná příprava, aby si návštěvníci mohli zakoupit drobné dárky, vyrobené našimi žáky. Vždy je zájem o zvonečky, květiny, svícny a další pěkné věci z kovu. Poděkování patří všem žákům i pedagogům, kteří se na přípravě i vlastních trzích podíleli. 

 

V úterý 26.listopadu 2019 se v Obecním domě Nymburk uskutečnilo krajské kolo odborné metodické soutěže Talenty pro firmy "T-Profi 2019", které pořádala Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Okres Mladá Boleslav reprezentoval tým pod vedením kapitána pana Jiřího Souška z firmy ADIENT CZECH s.r.o., Mladá Boleslav, který tvořili žáci pátého ročníku 1.Základní školy v Mladé Boleslavi pod vedením paní učitelky Svobodové a naši žáci druhého ročníku oboru automechanik - Michal Novák, Daniel Pros, Šimon Wagner a Patrik Váňa pod vedením učitele odborného výcviku pana Stanislava Mužíčka. Soutěžním úkolem bylo postavit funkční model jeřábu ze stavebnice Merkur. Mezi sedmi týmy, zastupující jednotlivé okresy Středočeského kraje, se mladoboleslavský tým neztratil a zvládl postavit jeřáb v časovém limitu.

 

Rozpis konání třídních schůzek v pátek 29. listopadu 2019.

 

14.00 hodin

3.AO  učebna   č. 7   ing. Bičík

2.D  učebna   č. 2   Mgr. Pitrmocová

3.BA   učebna    č. 6   Ing. Vojtěch

2.A   učebna    č. 3   Ing. Stejskal

3.DZ  učebna    č. 1   Ing. Mičudová

2.B+2.C  učebna    č. 5   Mgr. Fišera

 

15. 00 hodin

1.A  učebna  č. 6  Mgr. Drahoňovský

1.B  učebna  č. 4   Ing. Salaba

1.C  učebna   č. 3   Ing. Stejskal

1.D  učebna   č. 2   Mgr. Lejsková

3.CI  učebna  č.5   Mgr.Fišera

Podobně jako v předchozích školních letech probíhá i ve školním roce 2019-2020 praktická výuka pro žáky 1. Základní školy v Mladé Boleslavi. Kluci, ale i děvčata, si vyzkoušeli výměnu pneumatiky, zhotovení jednoduchých výrobků a také řízení traktoru autoškoly na školním dvoře.

  

V úterý 5.listopadu 2019 navštívil hubálovské učiliště Truck FabLab Experience z jihomoravského inovačního centra. Největší pojízdná digitální laboratoř na světě o ploše 44 mvznikne rozložením 14 m dlouhého návěsu na šířku 5 m. Tuto sdílenou mobilní digitální dílnu postavili za 8 mil Kč v Jihomoravském kraji s pomocí regionálních patrnerů pro základní a střední školy. Vybavení za 2 mil. Kč obsahuje CNC modelovací frézku, laserovou řezačku, řezací ploter, 3D tiskárny, robotické rameno, elektronový mikroskop. Vše je ovládáno pomocí počítačů s využitím nejmodernějšího software. Žáci naší školy se mohli během celého dne seznámit s obsluhou jednotlivých zařízení a vyrobit si jednoduché výrobky. Náklady jednodnního pobytu v Hubálově uhradila Škoda a.a.s.

Zajímavou exkurzi připravili pro naše žáky oboru opravář zemědělských strojů a opravářské práce 2.-3.ročník zaměstnanci stvební firmy H-Intes. S velkou firmou zaměřenou na dopravní stavby jsme navázali spolupráci již v minulém školním roce, kdy dva naši žáci vykonávali odborný výcvik v dílnách této firmy. Jeden z nich po vyučení v dílnách H-Intesu nastoupil do pracovního poměru. Kluci měli možnost seznámit se historií a provozem firmy v Bakově nad Jizerou, viděli moderní obalovnu asfaltu, opravárenské středisko. Nejzajímavější přišlo na závěr. Zaměstnanci si pro naše kluky připravili ukázky práce s některými moderními stroje na zemní práce. Naši žáci si obsluhu těchto strojů mohli sami vyzkoušet a plnili připravené úkoly, nejšikovnější byli za předvedenou práci odměněni propagačními materiály. Někteří žáci projevili zájem o praxi ve firmě.

V pátek 25.10.2019 proběhl v Mnichově Hradišti turnaj v rámci středoškolské futsalové ligy. Hubálovský tým sehrál vyrovnanou partii s týmem Gymnázia Mnichovo Hradiště (4:4), prohrál s SOŠ a SOU Mladá Boleslav (6:4), gymnázium prohrálo s boleslavskou školou (3:0). Do dalšího kola postoupil mimo týmu SOŠ a SOU Mladá Boleslav i tým Gymnázia Mnichova Hradiště. Naši kluci se svým obětavým výkonem rozhodně neztratili a reprezenovali důstojně hubálovské učiliště. Poděkování patří Mgr. Pavlíně Lejskové a Ing. Josefovi Kováčovi za přípravu týmu a zajištění turnaje.

V sobotu 19.října 2019 se v areálu hubálovského učiliště uskutečnil tradiční den otevřených dveří. Počasí se povedlo, přišla spousta návštěvníků, bylo se na co podívat a něco dobrého ochutnat.

Ve školním roce 2019-2020 se konají tyto dny otevřených dveří:

                  sobota 19.října 2019            9.00 hod. - 14.00 hod.

                  úterý 3.prosince 2019          8.00 hod. - 16.00 hod.

                  úterý 28.ledna 2020             8.00 hod. - 16.00 hod.

Další odpolední výlet kluků z internátu je zavedl na německé území do Lužických hor. Cílem byla 25 m vysoká rozhledna na vrcholu hory Hvozd (Hochwald 749 m.n.m.). 

 

V sobotu 19.října od 9.00 hod. pořádá naše škola tradiční den otevřených dveří pro širokou veřejnost. Ukázky moderní a historické zemědělské techniky a automobilů, prohlídky dílen a učeben s prezentací odborného výcviku. Pro děti jsou připraveny dovednostní a znalostní soutěže, skákací hrad i projíždky traktorem. V tělocvičně se koná závod RC modelů závodních aut na vodíkový pohon. Občerstvení zajištěno.

 

Mezi oblíbené činnosti na domově mládeže patří výlety s panem učitelem Salabou, tentokrát na Trosky.

Již máme za sebou první tři týdny nového školního roku 2019/2020 a kluci se po prázdninách pustili do práce v odborném výcviku s velkým zápalem.

V sobotu 14.září 2019 se naši žáci prezentovali na tradiční akci v Semilech - Semilský pecen 2019. Ukázky kovářského řemesla přilákaly řadu návštěvníků.

První exkurze našich žáků ve školním roce 2019-2019 vedla do Zemědělského muzea v Čáslavi. Seznámili se zde s historickými exponáty - traktory, sklízecími mlátičkami, sklizeči brambor, stabilními motory, práškovacími letadly, které ještě v nedávné době usnadňovaly práci českým zemědělcům.  

Zveřejnění výsledků druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 proběhne v úterý 28.5.2019.

Počet volných míst pro druhé kolo:

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů                           7 volných míst

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel                4 volná místa

36-52-H/01 Instalatér                                                      23 volných míst

41-55-E/01 Opravářské práce                                            7 volných míst

 

V Hubálově 10.5.2019                                                           Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov

 

 

14.00 hodin

 

2.AO                 učebna   č. 7   Ing. Bičík

2.DZ                 učebna   č. 7   Ing. Bičík za ing. Mičudovou

3.A2                 učebna    č. 1   Mgr. Drahoňovský

2.BA                učebna    č. 6   Ing. Vojtěch

1.A                   učebna    č. 3   Ing. Stejskal

2.CI                 učebna    č. 5   Mgr. Fišera

 

15. 00 hodin

 

3.BA+3.BI                        učebna  č. 6    Ing. Vojtěch

1.B                                  učebna  č. 5    Mgr. Fišera

1.D +3.CZ                       učebna   č. 2   Mgr. Pitrmocová

3.A1                                 učebna   č. 4   Ing. Salaba

1.CO+CI                           učebna   č. 3   Ing. Stejskal

třída III.A1, III.A2

                41 - 55 – H/01    opravář zemědělských strojů

                               písemná zkouška:                             3.6.2019

                                praktická zkouška:

                                               opravářská část                  17.-19.6.2019 (1 den)

                                               zámečnická část                 4.-6.6.2019 (1 den)

                               ústní zkouška :                                    24.6.2019

 

 

třída III.BA

                   23 - 68 - H/01 mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)

                               písemná zkouška:                              5.6.2019

                               praktická zkouška:

                                    opravářská+zámečnická část     11.-13.6.2019 (1 den)

                               ústní zkouška:                                     25.6.2019

 

 

třída III.BI

                   36 - 52 - H/01 instalatér

                               písemná zkouška:                              4.6.2019

                               praktická zkouška:                           11.-14.6.2019 (2 dny)

                               ústní zkouška:                                     25.6.2019

 

                                              

třída III.CZ

                41 - 55 – E/01  opravářské práce

                               písemná zkouška:                              4.6.2019

                               praktická zkouška:

                                               opravářská část                  20.6.2019 (1 den)

                                               zámečnická část                 7.6.2019 (1 den) 

                               ústní zkouška                                      25.6.2019

Ve dnech 14. - 15. února se naše škola zúčastnila výstavy Řemesla 2019 na výstavišti Lysá nad Labem. Na výstavě se prezentovala více než dvacítka středních škol, které vyučují řemeslné obory. SOU Hubálov vzorně reprezentovali žáci prvního ročníku oboru Opravář zemědělských strojů Vojta Bakeš a Nik Hincu, kteří zpracovali krátké video a návštěvníkům ukazovali dálkově ovládané RC modely závodních automobilů na vodíkový pohon. Na výstavním stánku aktivně pomáhal prezentovat naší školu žák druhého ročníku oboru Instalatér Václav Jelínek, který mimo jiné prakticky představil práci s inspekční kamerou, kterou se zjišťují závady na nepřístupných místech. Součástí výstavy byla soutěž znalostí a praktických dovedností žáků oboru Instalatér, ve které žáci druhého ročníku Lukáš Rosecký a Tomáš Bureš skončili na velmi pěkném druhém místě za žáky třetího ročníku SOŠ a SOU Praha - Jarov.  

 

Ve středu 13.února 2019 se v hubálovském učilišti uskutečnilo krajské kolo celostátní soutěže odborných znalostí a dovedností Automechanik Junior 2019. Soutěž zahájil radní Středočeského kraje Mgr. Karel Horčička. Žáci třetích ročníků oboru 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ze středočeských středních škol postupně plnili úkoly na 11 různých stanovištích. Na každém pracovišti museli prokázat odborné znalosti zodpovězením otázek připraveného testu, identifikovat 10 předmětů z oblasti konstrukce a oprav motorových vozidel a předvést praktické dovednosti při plnění úkolů z oblasti diagnostiky, oprav a seřízení motoru, elektrického příslušenství motorového vozidla, brzd, spojky a převodového ústrojí, tlumičů pérování a vyvažování kol. Hodnotné ceny věnoval soutěžícím Středočeský kraj, odborová organizace Odbory KOVO MB, ŠKODA AUTO a.s.  a UNIVER spol. s r.o.

 Nejlepších pět žáků oboru automechanik ve Středočeském kraji pro rok 2019:

           1.         Jakub Dytrych            SOU Nové Strašecí                                362 bodů

            2.         Lukáš Holub                SOŠ a SOU Nymburk                           344 bodů        

            3.         Petr Pavlíček               SKODA AUTO a.s., SOU                      341 bodů

            4.         Václav Janecký            ISŠT Benešov                                       330 bodů

            5.         Dominik Mach              SOU Hubálov                                         327 bodů

Soutěžící, kteří obsadili  první a druhé místo, budou reprezentovat Středočeský kraj v celostátním finále soutěže v Service Training Center ŠKODA AUTO a.s., Kosmonosy. Všichni účastníci soutěže prokázali vysokou odbornou úroveň před závěrečnými zkouškami a určitě naleznou dobré pracovní uplatnění  v tomto žádaném oboru na trhu práce.   

 

Přihlášky ke studiu do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 je třeba doručit do sekretariátu SOU Hubálov nepozději do čtvrtka 28.února 2019. Tiskopisy přihlášek ke studiu vydávají základní školy, které uchazeči v současné době navštěvují, nebo je možné si tiskopis přihlášky ke studiu stáhnout z webu SOU Hubálov (oddíl pro studenty,žádosti a formuláře) a vytisknout na tiskárně. Na přihlášce musí být uvedeny známky z pololetí a konce předposledního a pololetí posledního školního roku povinné školní docházky. Známky musí být potvrzeny základní školou, výsledek zdravotní prohlídky potvrzen příslušným dorostovým lékařem, nesmí chybět podpis uchazeče a jeho zákonného zástupce. Pokud se žák hlásí na dva obory vzdělání na naší škole, měl by podat na každý obor samostatnou přihlášku ke studiu. Do konce března obdrží každý uchazeč dopis z SOU Hubálov, ve kterém mu bude zaslán kód, pod kterým se najde na seznamu přijatých uchazečů ke studiu. Seznam bude zveřejněn na těchto webových stránkách a na úřední vývěsce v SOU Hubálov v úterý 23.4.2019. Přijímací zkoušky se nedělají, ale je možné se dostavit dne 23.4.2019 do SOU Hubálov a odevzdat zápisový lístek. Bude zde probíhat měření velikostí pracovních oděvů a obuvi pro zadání do výroby. Přítomní uchazeči rovněž obdrží doklad o přijetí ke studiu a mohou si objednat ubytování na domově mládeže a stravování ve školní jídelně. Kriteria přijímacího řízení a počty přijímaných žáků jsou zveřejněna v oddíle "Dokumenty".   

Poslední den otevřených dveří s informacemi o studiu ve školním roce 2019/2020 mohou získat zájemci v úterý 29. ledna 2019 od 8.00 hod. do 17.00 hod. Připravena je i prohlídka areálu učiliště včetně odborného výcviku v dílnách SOU Hubálov.

V úterý 4.prosince 2018 dostali žáci SOU Hubálov k Mikuláši dárek od ŠKODA AUTO a.s. - nový osobní automobil Škoda Fabia pro výuku autoškoly. Po slavnostním předání v Zákaznickém centru Škoda v Mladé Boleslavi je již nová Fabia v novém působišti a čeká na montáž druhého ovládání, aby mohla sloužit svému účelu. Jedná se osobní automobil ve výbavě Style, s motorem 1,0 TSI 70 kW, 5-stup. mech. převodovkou, vybavený parkovacími senzory, kamerou, adaptivním tempomatem, bezklíčkovým odemykáním a startováním, nouzovým voláním Emergecy Call. Hodnota nového vozu je 406.900,00 Kč, nadstandartní výbava je v hodnotě 57.600,00 Kč.

Ve čtvrtek 22.listopadu 2018 od 14.00 a od 15.00 hodin proběhnou schůzky pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků s informacemi o prospěchu za první čtvtletí školního roku 2018-2019 dle následujícího rozpisu:

začátek schůzky ve 14.00 hodin

2.AO                             učebna   č. 7   Ing. Bičík

2.DZ                              učebna   č. 1   Ing. Mičudová

2.CI                               učebna    č. 5   Mgr. Fišera

1.A                                učebna    č. 3   Ing. Stejskal

3.BA + 3.BI                   učebna    č. 6   Ing. Vojtěch

 

začátek schůzky v 15. 00 hodin

3.A1                               učebna č. 4    Ing. Salaba

1.D + 3.CZ                     učebna  č. 2   Mgr. Pitrmocová

1.CO + 1.CI                    učebna   č. 3   Ing. Stejskal

1.B                                 učebna    č. 5   Mgr. Fišera

3.A2                              učebna    č. 1   Mgr. Drahoňovský

2.BA                             učebna   č.6   Ing. Vojtěch

Na pondělí 19.listopadu a na pátek 23.listopadu 2018, z důvodu celodenního přerušení dodávky elektrické energie v Hubálově, je vyhlášeno ředitelské volno. Pro všechny ročníky je zrušena teoretická výuka i odborný výcvik, uzavřen bude domov mládeže a školní jídelna nevaří.    

Informace o studiu ve školním roce 2019/2020 mohou získat zájemci ve čtvrtek 29. listopadu 2018 od 8.00 hod. do 17.00 hod. Připravena je i prohlídka areálu učiliště včetně odborného výcviku v dílnách SOU Hubálov.

Ve školním roce 2018-2019 pokračují odpolední výlety žáků ubytovaných na domově mládeže do krásné podzimní přírody organizované výchovným poradcem Ing. Janem Salabou.

 

 

V sobotu 13.října se konal tradiční den otevřených dveří SOU Hubálov. Krásné podzimní počasí nabídlo četným návštěvníkům prohlídku celého areálu, během které si přišly na své zejména děti. Žáci se svými učiteli pro ně připravili řadu soutěží a atrakcí. Na školním dvoře byla vystavena moderní zemědělská technika i historické exponáty. Ve školní jídelně připravily kuchařky výtečné buchtičky se šodó a guláš. Ve školní tělocvičně se jel tříhodinový závod modelů závodních automobilů na vodíkový pohon, kterého se zúčastnily týmy středních škol z celé republiky.

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční Den otevřených dveří SOU Hubálov. Opět je možné si prohlédnout celý areál školy s ukázkami práce žáků vyučovaných oborů, připraveny jsou soutěže a aktivity pro děti, vystavena bude historická i moderní zemědělská technika a automobily. V tělocvičně domova mládeže odstartuje v 10.00 hod. tříhodinový závod dálkově ovládaných modelů závodních automobilů s hybridním pohonem, kterého se zúčastní týmy studentů středních škol z celé České republiky. Občerstvení zajištěno ve školní jídelně a na školním dvoře.  

 

Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 se koná v úterý 22.května 2018. Podmínky přijetí jsou stejné jako v prvním kole. Počet volných míst pro 2.kolo: 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů - 5 míst; 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - 0 míst; 36-52-H/01 Instalatér - 5 míst; 41-51-E/01 Opravářské práce - 10 míst. Zájemci o přijetí doručí do 18.5.2018 přihlášku s potvrzením zdravotní způsobilosti od lékaře na adresu SOU Hubálov. 

Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov

Ve středu 4.4.2018 proběhla exkurze žáků oboru Opravář zemědělských strojů do firem SECO Industries s.r.o. Jičín a PEKASS a.s. Milovice, ve kterých se měli možnost seznámit s výrobou zahradních traktorů a opravami traktorů John Deere a zemědělských strojů.

V úterý 21.března se naši žáci zúčastnili v rámci projektu Hospodářské komory Střední Čechy Kurzu bezpečné jízdy na Polygonu MAX CARS Plus na letišti Dlouhá Lhota u Příbrami. V první části absolvovali teoretickou přípravu na učebně, kde se seznámili se zásadami ovládání automobilu v extrémních situacích a pravidly bezpečné jízdy. Po té si každý mohl vyzkoušet pod dohledem zkušeného instruktora své dovednosti při jízdě na polygonu. Plynulý průjezd slalomem mezi kužely, brždění na různém povrchu, driftování, vrcholem byla jízda v terénu teréním speciálem Hummer.

Ve čtvrtek 23.února a v pátek 24.února 2018 se naše škola zúčastnila tradiční výstavy Řemesla na Výstavišti v Lysé nad Labem, na které prezentovala práci našich žáků v odborném výcviku ukázkami kovářských a zámečnických výrobků. Na prostranství před výstavní halou ukazovali naši kluci prakticky co se již naučili u kovářské výhně. Během souběžně konané výstavy Stavitel se činili naši instalatéři v soutěži dovedností pořádané cechem Topenářů a instalatérů. Na výstavním molu provedl Pavel Vaněk s Romanem Kolomazníkem přítomné návštěvníky prostřednictvím obrazové prezenatce areálem našeho učiliště.

 

Ve středu 7.února 2018 se ve Středním odborném učilišti Hubálov uskutečnilo krajské kolo celostátní soutěže odborných znalostí a dovedností Automechanik Junior 2018. Soutěž zahájil radní Středočeského kraje Mgr. Karel Horčička. Žáci třetích ročníků oboru 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ze středočeských středních škol postupně plnili úkoly na 10 různých stanovištích. Na každém pracovišti museli prokázat odborné znalosti zodpovězením otázek připraveného testu, identifikovat 10 předmětů z oblasti konstrukce a oprav motorových vozidel a předvést praktické dovednosti při plnění úkolů z oblasti diagnostiky, oprav a seřízení motoru, elektrického příslušenství motorového vozidla, brzd, spojky a převodového ústrojí, tlumičů pérování, a vyvažování kol.

Vyhlášení výsledků a předávání hodnotných cen, které věnoval Středočeský kraj, odborová organizace Odbory KOVO MB ze ŠKODA AUTO a.s. a město Mnichovo Hradiště, se zúčastnil předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Středočeského kraje Mgr. Karel Filip a zástupkyně Odborů KOVO MB ŠKODA AUTO a.s. Bc. Jitka Žáková.

Nejlepších pět žáků oboru automechanik ve Středočeském kraji pro rok 2018:

            1.         Martin Provazník          SOŠ a SOU dopravní Čáslav                 337 bodů

            2.         Dominik Váchal            SOŠ a SOU Beroun – Hlinky                 329 bodů        

            3.         Lukáš Týnovský            SOŠ a SOU Kladno – Dubská               318 bodů

            4.         Jan Růžička                   ISŠT Benešov                                        313 bodů

            5.         Jiří Kohout                    SOU Hubálov                                          303 bodů

Soutěžící, kteří obsadili  první a druhé místo, budou reprezentovat Středočeský kraj v celostátním finále soutěže 26.března 2018 v Service Training Center ŠKODA AUTO a.s., Kosmonosy. Všichni účastníci soutěže prokázali vysokou odbornou úroveň před závěrečnými zkouškami a určitě naleznou dobré pracovní uplatnění  v tomto žádaném oboru na trhu práce.  

Ve středu 24.1.2018 pokračovala třída III.AO oboru Opravář zemědělských strojů v zapojení do projektu Krajské hospodářské komory Střední Čechy "Zvýšení odborných znalostí mladých ve Středočeském kraji". Tentokrát žáci absolvovali seminář na téma "Komunikativní dovednosti". Zajímavou součástí bylo krátké seznámení s etiketou na rautu, které bylo spojeno s praktickou ukázkou dovedností. Lektorem byl našim žákům učitel odborných předmětů ISŠ Mladá Boleslav, Na Karmeli, pan Zavřel.

Přihlášky ke studiu do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019 je třeba doručit do sekretariátu SOU Hubálov nepozději do středy 28.února 2018. Tiskopisy přihlášek ke studiu vydávají základní školy, které uchazeči v současné době navštěvují, nebo je možné si tiskopis přihlášky ke studiu stáhnout z webu SOU Hubálov(oddíl pro studenty,žádosti a formuláře) a vytisknout na tiskárně. Na přihlášce musí být uvedeny známky z pololetí a konce předposledního a pololetí posledního školního roku povinné školní docházky. Známky musí být potvrzeny základní školou, výsledek zdravotní prohlídky potvrzen příslušným dorostovým lékařem, nesmí chybět podpis uchazeče a jeho zákonného zástupce. Pokud se žák hlásí na dva obory vzdělání na naší škole, měl by podat na každý obor samostatnou přihlášku ke studiu. Do konce března obdrží každý uchazeč dopis z SOU Hubálov, ve kterém mu bude zaslán kód, pod kterým se najde na seznamu přijatých uchazečů ke studiu. Seznam bude zveřejněn na těchto webových stránkách a na úřední vývěsce v SOU Hubálov v pondělí 23.4.2018. Přijímací zkoušky se nedělají, ale je možné se dostavit dne 23.4.2018 do SOU Hubálov a odevzdat zápisový lístek. Bude zde probíhat měření velikostí pracovních oděvů a obuvi pro zadání do výroby. Přítomní uchazeči rovněž obdrží doklad o přijetí ke studiu a mohou si objednat ubytování na domově mládeže a stravování ve školní jídelně. Kriteria přijímacího řízení a počty přijímaných žáků jsou zveřejněna v oddíle "Dokumenty".   

Žáci SOU Hubálov dostali od Ježíška do nového roku 2018 nový Ford Tranzit Bus M2 V363. Jedná se o autobus pro přepravu 18+1 osob. Je vybaven vznětovým motorem 2,2 TDCi o výkonu 114 kW, šestistupňovou převodovkou, pohonem zadním kol, řadou asistentů (ESP, varováním před opuštěním jízdního pruhu, rozjezdem do svahu, trakční kontroly, tempomatem, parkovacími senzory...). Autobus dodala firma AUTO IN s.r.o. Pardubice.

V pátek 12.ledna se uskutečnila exkurze tříd I.AO +I.DZ do nedalekého města Dobrovice pod vedením třídního učitele Ing. Jiřího Bičíka. Žáci měli možnost seznámit se v muzeu s historií pěstování cukrové řepy, výroby cukru a lihovarnictví. Zajímavá byla prohlídka výrobních provozů cukrovaru a lihovaru firmy TEREOS TTD a.s. v průběhu právě probíhající řepné kampaně.

V úterý 30.ledna 2018 od 8.00 hod. do 16.00 hod. je otevřeno učiliště pro zájemce o studium ve školním roce 2018 - 2019. Během výuky je možné se podívat do učeben, dílen odborného výcviku, na domov mládeže i do školní jídelny. Pracovníci školy jsou připraveni zodpovědět dotazy, poradit obor vzdělání, sdělit bližší podrobnosti o podmínkách přijetí ke studiu.  

 

Třída 3.AO oboru opravář zemědělských strojů je zapojena do projektu Krajské hospodářské komory Střední Čechy "Zvýšení odborných znalostí mladých ve Středočeském kraji" (CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005666). V rámci tohoto projektu vyráběli žáci pod vedením odborníka z praxe pana Josefa Filipa (ZD Sever Loukovec) výrobky, které byly vystavovány na prezentační výstavce v Obecním domě v Nymburce. Pan Filip připravil pro naše žáky zajímavé povídání spojené s exkurzí do provozů Zemědělského družstva Loukovec. Žáci měli tak možnost seznámit se fungovaním bioplynové stanice, provozem živočišné výroby, výrobnou pelet či mísírnou krmných směsí. Zajímavá byla i exkurze do opraven železničních logomotiv a vagonů ve firmě Legius Loco Nymburk. V roce 2018 se uskuteční dva workshopy - zaměřené na komunikativní dovednosti a kompetence k podnikání, odborná exkurze do firmy n výrobu zemědělských strojů a kurz bezpečné jízdy na zkušebním polygonu, kde si žáci vyzkouší ovládání osobního autoobilu v extrémních podmínkách.

 

Ve čtvrtek 30.listopadu 2017 se konal v Obecním domě v Nymburku druhý ročník krajského kola soutěže "T-PROFI - talenty pro firmy". Celkem 6 týmů složených ze studentů středních škol a žáků základních škol pod vedením zástupců firem mělo za úkol sestavit funkční model výrobní linky z komponentů stavebnice Merkur. Naší školu reprezentovali studenti druhého ročníku oboru automechanik Jan Čadil, Jan Buben, Lukáš Kinský a Dominik Mach pod vedením učitele odborného výcviku Stanislava Mužíčka společně s žáky 1.ZŠ Mladá Boleslav, Komenského náměstí 76  a zástupcem firmy Adient Czech Republic k.s. Ondřejem Zrníkem.

Ve středu 13.prosince 2017 bude od 7.30 hod. do 15.30 hod. přerušena dodávka elektrické energie pro areál SOU Hubálov. Ředitel SOU Hubálov na tento den "ředitelské volno". V pondělí 11.12, v úterý 12.12, ve čtvrtek 14.12 a v pátek 15.12.2017 bude probíhat výuka normálně podle platného rozvrhu vyučování a střídání skupin odborného výcviku. Domov mládeže bude otevřen ve středu 13.12.2017 od 17.00 hod. Večerní autobusový spoj, který jezdí pravidelně z Mnichova Hradiště v neděli večer ve středu nejede. 

V pátek 1.prosince navštívíli naše učiliště radní pro oblast školství, mládeže a sportu prof. MUDr. Zdeněk Seidl a radní pro oblast kultury a památkové péče Mgr. Karel Horčička v doprovodu Mgr. Ingrid Vavřínkové, vedoucí správního a organizačního oddělení Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje. Prohlédli si jednotlivé provozy naší školy a zajímali se o problematiku vytápění areálu SOU Hubálov.

Rozpis konání třídních schůzek v pátek 24.listopadu 2017

 

14.00 hodin

 

1.AO                 učebna   č. 7   Ing. Bičík

1.DZ                 učebna   č. 2   Mgr. Pitrmocová

2.A2                 učebna    č. 5   Mgr. Drahoňovský

2.BA+BI           učebna    č. 6   Ing. Vojtěch

3.AO                 učebna    č. 3   Ing. Stejskal

3.CZ                 učebna    č. 1   Mgr. Bajer

 

15. 00 hodin

 

1.BA                                učebna  č. 6    Ing. Vojtěch

1.CI                                  učebna  č. 5    Mgr. Fišera

2.CZ                                 učebna   č. 2   Mgr. Kosková

2.A1                                 učebna   č. 4   Ing. Salaba

3.BA+BI                           učebna   č. 1   Mgr. Bajer

Tradiční sobotní den otevřených dveří přilákal do hubálovského učiliště stovky návštěvníků. Rodiny s dětmi, bývalí absolventi, zájemci o studium si mohli vše prohlédnout a vyzkoušet. Letošní novinkou byl tříhodinový závod RC modelů na hybridní pohon ve školní tělocvičně, kterého se zúčastnily týmy středních škol z Brna, Prahy a ŠKODA AUTO a.s. z Mladé Boleslavi. Poděkování patří firmám, které zapůjčilily vystavené exponáty, pracovníkům učiliště, žákům i jejich rodičům za organizaci celé akce. Vydařilo se i nádherné počasí.   

V sobotu 14.října 2017 od 9.00 hod do 13.00 hod. se koná v areálu SOU Hubálov tradiční den otevřených dveří. Novinkou bude tříhodinový závod dálkově ovládaných modelů aut na hybridní pohon v tělocvičně domova mládeže za účasti týmů několika středních škol.

Období školního vyučování začíná  v pondělí 4.září 2017 a končí v pátek  29.června 2018

První pololetí končí  ve středu 31.ledna 2018, vyučování ve druhém pololetí začíná ve čtvrtek 1.února 2018

Školní prázdniny:

podzimní čtvrtek 26.října 2017 a  pátek 27.října 2017

zimní - začínají v sobotu 23.prosince 2017 a končí v úterý 2.ledna 2018,

            vyučování začíná ve středu 3.ledna 2018

pololetní - pátek  2.února 2018 

jarní- od pondělí  5.března 2018 do neděle 11.března 2018

velikonoční- čtvrtek 29.března 2018 a v pátek  30.března 2018

hlavní,letní – od  soboty  30.června  2018 do pátku 31.srpna 2018

 

V pondělí 12.června zavítala do našeho učiliště ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová. Prohlédla si areál učiliště, ocenila vybrané žáky, kteří reprezentovali školu na veřejnosti, seznámila se s průběhem závěrečných zkoušek v oboru opravář zemědělských strojů a diskutovala se žáky i učiteli. V kovárně pod vedením učitele odborného výcviku Bc. Petra Tichého vykovala hřeb a na školním dvoře si  vyzkoušela ovládání traktoru autoškoly.  

 

 

 

Červen je měsíc, ve kterém tradičně probíhají závěrečné zkoušky všech oborů vzdělání s výučním listem. Nejprve žáci absolvují písemnou zkoušku, která letos pouze u oboru opravář zemědělských strojů proběhla v klasické písemné podobě. Instalatéři, automechanici i žáci oboru opravářské práce poprvé absolvovali písemnou zkoušku na počítačích. Praktická zkouška probíhá u oboru automechanik v jednom dni, u ostatních oborů trvá dva dny. Ústní zkoušky proběhnou ve dnech 26. a 27. června 2017. Každý zkoušený si vylosuje otázky z odborných předmětů a tyto otázky jsou doplněny otázkou ze světa práce, ve které žák vysvětluje řešení situací se kterými se může setkat v reálném životě, například při uzavírání pracovního poměru. 

Ve středu 24.května navštívili žáci 3.ročníku oborů 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů a 41-55-E/01 Opravářské práce středisko firmy PEKASS a.s. v Milovicích. V průběhu exkurze se seznámili s historií a zaměřením firmy, která patří k největším prodejcům zemědělské, komunální a silniční techniky v ČR. Prohlédli si servisní středisko a před závěrečnými zkouškami, které je čekají v příštích dnech, si prakticky ověřili základní znalosti o traktorech a zemědělských strojích výrobců John Deere, Fendt, JCB, Horsch a dalších významných značek. 

  

Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 se koná v úterý 16.května 2017. Podmínky přijetí jsou stejné jako v prvním kole. Počet volných míst pro 2.kolo: 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů - 2 místa; 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - 10 míst; 36-52-H/01 Instalatér - 13 míst; 41-51-E/01 Opravářské práce - 8 míst. Zájemci o přijetí doručí do 15.5.2017 přihlášku s potvrzením zdravotní způsobilosti od lékaře na adresu SOU Hubálov. 

Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov

Výsledky 1.kola 2017-2018                                                                                       

 

 

Pořadí

41-55-H/01

Opr.zem.strojů

Počet bodů:

Výsledek přijímacího řízení:

23-68-H/01

Mechanik opr. motor. vozidel

(Automechanik)

Počet bodů:

Výsledek přijímacího řízení:

36-52-H/01

Instalatér

Počet bodů:

Výsledek přijímacího řízení:

41-55-E/01

Opravářské práce

Počet bodů:

Výsledek přijímacího řízení:

1.

OZS3/2017

821

přijat

AUT7/2017

821

přijat

 

INS17/2017

800

přijat

OP5/2017

848

přijat

2.

OZS7/2017

813

přijat

AUT9/2017

813

přijat

INS16/2017

773

přijat

OP6/2017

848

přijat

3.

OZS29/2017

796

přijat

AUT41/2017

812

přijat

INS12/2017

755

přijat

OP2/2017

811

přijat

4.

OZS10/2017

783

přijat

AUT31/2017

808

přijat

INS3/2017

750

přijat

OP1/2017

787

přijat

5.

OZS11/2017

775

přijat

AUT19/2017

800

přijat

INS18/2017

744

přijat

OP4/2017

778

přijat

6.

OZS28/2017

775

přijat

AUT33/2017

771

přijat

INS9/2017

744

přijat

OP3/2017

700

přijat

7.

OZS26/2017

774

přijat

AUT32/2017

759

přijat

INS20/2017

742

přijat

 

 

 

8.

OZS33/2017

771

přijat

AUT4/2017

752

přijat

INS13/2017

733

přijat

 

 

 

9.

OZS5/2017

764

přijat

OZS42/2017

751

přijat

INS6/2017

731

přijat

 

 

 

10.

OZS31/2017

759

přijat

AUT6/2017

749

přijat

INS2/2017

715

přijat

 

 

 

11.

OZS36/2017

759

přijat

AUT37/2017

746

přijat

INS14/2017

710

přijat

 

 

 

12.

OZS23/2017

753

přijat

AUT13/2017

745

přijat

INS5/2017

709

přijat

 

 

 

13.

OZS2/2017

749

přijat

AUT24/2017

745

přijat

INS11/2017

707

přijat

 

 

 

14.

OZS12/2017

748

přijat

AUT23/2017

744

přijat

INS15/2017

704

přijat

 

 

 

15.

OZS34/2017

744

přijat

AUT15/2017

744

přijat

INS4/2017

702

přijat

 

 

 

16.

OZS40/2017

744

přijat

AUT5/2017

738

přijat

INS1/2017

700

přijat

 

 

 

17.

OZS21/2017

744

přijat

AUT22/2017

738

přijat

INS8/2017

696

přijat

 

 

 

18.

OZS20/2017

742

přijat

AUT16/2017

738

přijat

INS19/2017

683

přijat

 

 

 

19.

OZS30/2017

735

přijat

AUT3/2017

737

přijat

INS10/2017

640

přijat

 

 

 

20.

OZS17/2017

735

přijat

AUT28/2017

736

přijat

INS7/2017

629

přijat

 

 

 

21.

OZS25/2017

733

přijat

AUT20/2017

735

přijat

 

 

 

 

 

 

22.

OZS37/2017

733

přijat

AUT39/2017

733

přijat

 

 

 

 

 

 

23.

OZS6/2017

733

přijat

AUT25/2017

731

přijat

 

 

 

 

 

 

24.

OZS39/2017

722

přijat

AUT14/2017

723

přijat

 

 

 

 

 

 

25.

OZS22/2017

719

přijat

AUT2/2017

719

přijat

23-51-H/01 st.mechanik

body

Výsledek přij.řízení

 

 

 

26.

OZS32/2017

716

přijat

AUT34/2017

716

přijat

SM2/2017

774

přijat

 

 

 

27.

OZS19/2017

714

přijat

AUT26/2017

715

přijat

SM1/2017

695

přijat

 

 

 

28.

OZS4/2017

713

přijat

AUT21/2017

714

přijat

SM3/2017

646

přijat

 

 

 

29.

OZS18/2017

709

přijat

AUT8/2017

713

přijat

 

 

 

 

 

 

30.

OZS14/2017

708

přijat

AUT30/2017

713

přijat

 

 

 

 

 

 

31.

OZS1/2017

704

přijat

AUT18/2017

713

přijat

 

 

 

 

 

 

32.

OZS38/2017

704

přijat

AUT38/2017

713

přijat

 

 

 

 

 

 

33.

OZS16/2017

702

přijat

AUT27/2017

707

přijat

 

 

 

 

 

 

34.

OZS27/2017

697

přijat

AUT1/2017

700

přijat

 

 

 

 

 

 

35.

OZS15/2017

695

přijat

AUT10/2017

698

přijat

 

 

 

 

 

 

36.

OZS13/2017

695

přijat

AUT36/2017

696

přijat

 

 

 

 

 

 

37.

OZS9/2017

694

přijat

AUT35/2017

696

přijat

 

 

 

 

 

 

38.

OZS8/2017

683

přijat

AUT17/2017

695

přijat

 

 

 

 

 

 

39.

OZS24/2017

648

přijat

AUT11/2017

693

přijat

 

 

 

 

 

 

40.

OZS35/2017

646

přijat

AUT40/2017

673

přijat

 

 

 

 

 

 

41.

 

 

 

AUT12/2017

647

přijat

 

 

 

 

 

 

42.

 

 

 

AUT29/2017

629

přijat

 

 

 

 

 

 

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také požaduje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§60a odst.6 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění).

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě odvolání (§60a odst.7 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění).

 

 

 

 

Hubálov  24.dubna 2017                                                                                              Ing. Miroslav Kolomazník                                                                                                                                                                                         ředitel SOU Hubálov

Rozpis konání třídních schůzek v pátek 28.dubna 2017

 

14.00 hodin

 

2.AO                 učebna   č. 3   Ing. Stejskal

3.AO                 učebna   č. 7   Ing. Bičík

2.CZ                 učebna    č. 1   Mgr. Bajer

1.A2                 učebna    č. 2   Mgr. Pitrmocová

1.BA + 1.BI      učebna    č. 6   Ing. Vojtěch

 

 

 

 

 

15. 00 hodin

 

1.A1                               učebna č. 4    Ing. Salaba

1.CZ                               učebna  č. 2   Mgr. Pitrmocová

2.BA + 2.BI                    učebna   č. 5   Mgr. Kosková

3.BA + 3.BI                    učebna    č. 1   Mgr. Bajer

3.CZ                              učebna    č. 8   Mgr. Drahoňovský

Účast na automobilovém závodu je snem každého kluka, ale málo komu se podaří uskutečnit. V sobotu 8.dubna se splnil členům týmu RC Racing Hubálov, kteří se zúčastnili šestihodového maratónu mistrovství ČR  automobilových modelů na vodíkový pohon v rámci projektu H2AC, konaném na ČVUT v Praze. Příprava na vlastní závod představovala mnoho hodin práce v zájmovém kroužku pod vedením učitele odborného výcviku Jana Janíčka. Se stavbou a vyladěním Škody 130 RS na závod pomohl Ing. Aleš Jirásek a Arnošt Vajzr. Vůz vydržel celý závod a 7.místo mezi 19 týmy z celé ČR je krásné umístění, které předčilo všechna očekávání. 

 

 

Ve středu 5.4.2017 absolvovali žáci tříd II.AO a I.A1 oboru Opravář zemědělských strojů exkurzi do Skláren Bohemia v Poděbradech a na Školní statek Středočeského kraje v Poděbradech s Ing.Mičudovou a Mgr.Koskovou. Zejména prohlídka provozů živočišné výroby školního statku představovala pro některé žáky první kontakt s živými hospodářskými zvířaty. Ředitel statku Ing.Kocmánek ukázal našim žákům nadšení a profesionální přístup k odborné problematice.

Ve středu 5.dubna 2017 se opět po dvou letech konala přednáška pana Fišera, zástupce firmy Alcaplast. Žákům druhého a třetího ročníku oboru Instalatér ukázal novinky v oblasti sanitárních zařizovacích předmětů a jejich doplňků. Vysvětlil jejich funkci a ukázal zásady správné montáže. Kluci si mohli na modelech a řezech prakticky vyzkoušet principy jednotlivých zařízení a jejich součástí. Žáci třetího ročníku na závěr získali osvědčení o proškolení správné montáže výrobků firmy Alcaplast.  

Jaro již klepe na dveře a pěkné počasí vybízí k vycházkám do přírody. Velmi oblíbené jsou mezi kluky, kteří jsou přes týden ubytováni na domově mládeže, odpolední výlety po okolí s panem učitelem Salabou. Kluci mají dost prostoru na to, aby se mohli dosytosti vyřádit, poznat zajímavá místa v okolí učiliště a něco se o nich dovědět. Valečov, Mužský, Drábské světničky, Příhrazské skály - namátkou jen pár míst, kam mířily jejich výpravy v poslední době.  

V úterý 14.března se uskutečnilo v SOU Hubálov krajské kolo celostátní soutěže odborných znalostí a dovedností „Učeň instalatér 2017“. Soutěž pořádá Cech topenářů a instalatérů ČR pod záštitou ministerstva školství  a patronací řady významných firem oborového zaměření. Pro dodržení objektivity výsledků organizačně zajišťuje všechna krajská kola jedna škola - SŠ polytechnická Brno, Jílová. Do celostátního finále, které se koná 25. -28. dubna na brněnském výstavišti v průběhu stavebních veletrhů,  postupuje z každého kraje vítěz krajského kola. Vítězem krajského kola Středočeského kraje se stal žák 3.ročníku SOU Hubálov  Radek Baďura. V soutěži družstev, společně se spolužákem Pavlem Dutým, obsadili první místo mezi školami ze Středočeského kraje, na kterých se toto řemeslo vyučuje. Blahopřejeme a držíme palce v celostátním kole.

 

 

V úterý 14.března se v SOŠ  a SOU dopravní Čáslav konalo krajské kolo soutěže odborných znalostí a dovedností žáků oboru automechanik, kterého se za SOU Hubálov zúčastnil žák 3.ročníku Jakub Štípek s učitelem odborného výcviku Janem Janíčkem. Po vyrovnaném průběhu celého soutěžního klání skončil Jakub na velmi pěkném 7.místě mezi učni automechaniky ve Středočeském kraji.

 

 

Poodhalení jednoho tajemství. Pan učitel odborného výcviku Jaroslav Koťátko se pustil se svými žáky prvního ročníku do kompletní rekonstrukce hasičské stříkačky pro soutěže žákovských družstev v požárním sportu, kterému se jak bývalý profesionální hasič stále věnuje. Rekonstrukce ještě není dokončena, ale dostali jsme svolení ukázat alespoň kousek z rozpracovaného projektu. 

 

 

Ve dnech 16. - 18. února jsme se zúčastnili výstavy Řemesla 2017 na výstavišti v Lysé nad Labem. Prezentaci škol pořádala Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Žáci návštěvníkům ukazovali čím se na škole zabývají. Pod vedením učitelky Ing.Mičudové připravili zajímavou obrazovou prezentaci, venku předváděli kovářské řemeslo, instalateři se zapojili do soutěže odborných dovedností.

  

Ve dnech 16. - 17.února 2017  pořádal Cech instalatérů ČR v rámci výstavy Stavitel 2017 na výstavišti v Lysé nad Labem regionální soutěž odborných znalostí a dovedností. Soutěže se zúčastnilo celkem 6 dvoučlených týmů. Naší školu reprezentovali žáci Pavel Dutý a Tomáš Grmolenský. Vítězem soutěže se stalo družstvo SOŠ a SOU Kolín, druzí skončili naši chlapci a na třetím místě družstvo SOŠ a SOU Neratovice. Soutěžící připravoval učitel odborného výcviku Vladimír Teplý a učitel odborných předmětů Ing.Petr Věchet. Blahopřejeme k pěknému umístění.

 

Přihlášky ke studiu do prvního ročníku pro školní rok 2017/2018 je třeba doručit do sekretariátu SOU Hubálov nepozději do úterý 28.února 2017. Tiskopisy přihlášek ke studiu vydávají základní školy, které uchazeči v současné době navštěvují, nebo je možné si tiskopis přihlášky ke studiu stáhnout z webu SOU Hubálov(oddíl pro studenty,žádosti a formuláře) a vytisknout na tiskárně. Na přihlášce musí být uvedeny známky z pololetí a konce předposledního a pololetí posledního školního roku povinné školní docházky. Známky musí být potvrzeny základní školou, výsledek zdravotní prohlídky potvrzen příslušným dorostovým lékařem, nesmí chybět podpis uchazeče a jeho zákonného zástupce. Pokud se žák hlásí na dva obory vzdělání na naší škole, měl by podat na každý obor samostatnou přihlášku ke studiu. Do konce března obdrží každý uchazeč dopis z SOU Hubálov, ve kterém mu bude zaslán kód, pod kterým se najde na seznamu přijatých uchazečů ke studiu. Seznam bude zveřejněn na těchto webových stránkách a na úřední vývěsce v SOU Hubálov v pondělí 24.4.2017. Přijímací zkoušky se nedělají, ale je možné se dostavit dne 24.4.2017 do SOU Hubálov a odevzdat zápisový lístek. Bude zde probíhat měření velikostí pracovních oděvů a obuvi pro zadání do výroby. Přítomní uchazeči rovněž obdrží doklad o přijetí ke studiu a mohou si objednat ubytování na domově mládeže a stravování ve školní jídelně. Kriteria přijímacího řízení a počty přijímaných žáků jsou zveřejněna v oddíle "Dokumenty".         

Stalo se již pravidlem, že v předvánočním období předvádí naši žáci "kovařinu" na trzích v okolí. Velký zájem návštěvníků je o koupi zvonečků, svicnů a dalších drobností, vyrobených v rámci odborného výcviku.

  

V pondělí 5.prosince 2016 se uskutečnil v Mladé Boleslavi turnaj středních škol mladoboleslavského okresu ve florbalu "Florbal Challenge 2016". Naše reprezentace sice nepostoupila dále, ale bojovala s velkým nasazením se všemi soupeři.   

 

Ve středu 30.listopadu se v Obecním domě v Nymburku konalo krajské kolo soutěže "T-profi - Talenty profirmy". Celkem 6 týmů složených ze zástupců firem, studentů středních škol a žáků základních škol mělo za úkol postavit funkční model ze stavebnice Merkur. V týmu tvořeném žáky 5.ročníku 1.ZŠ Mladá Boleslav, Komenského nám. 76 a vedeném kapitánem týmu Janem Kotrbatým z firmy Adient Czech k.p. reprezentovali naši školu pod vedením učitele odborného výcviku pana Stanislava Mužíčka - Martin Pitař, Martin Rutkovský, Kryštof Žuk a Tomáš Vondrášek. Platným členem klukovského týmu byla také jediná dívka Krystína Boháčová. I když se našemu týmu v těžké konkureci nepodařilo probojovat do celostátního kola, předvedeným kolektivním nasazením nezklamal a vzorně hájil čest mladoboleslavského okresu. 

 

Rozpis konání třídních schůzek

pátek 25. listopadu 2016

 

14:00 hodin

3.AO                           učebna č. 7  Ing. Bičík

1.A2                            učebna č. 2  Mgr. Pitrmocová

2.AO                           učebna č. 3  Ing. Stejskal

2.CZ                            učebna č. 1  Mgr. Bajer

3.CZ                            učebna č. 8  Mgr. Drahoňovský

 

15:00 hodin

1.A1                             učebna č. 4  Ing. Salaba

1.BA + 1.BI                  učebna č. 6  Ing. Vojtěch

1.CZ                             učebna č. 2  Mgr. Pitrmocová

2.BA + 2.BI                  učebna č. 5  Mgr. Kosková

3.BA + 3.BI                  učebna č. 1  Mgr. Bajer

 

V pátek 18.listopadu nebude z organizačních důvodů probíhat výuka ve všech oborech a ročnících denního studia.

V úterý 4.října 2016 se konalo slavnostní předávání osvědčení Hospodářské komory ČR na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Podmínkou pro získání ocenění je splnění následujících kritérií:

1. Celkové hodnocení žáka u závěrečné/maturitní zkoušky musí být „prospěl s vyznamenáním“, tj. celkový průměr nesmí být horší než 1,5.

2. Hodnocení praktické zkoušky (v rámci závěrečné/maturitní zkoušky) musí být stupněm „výborný“.

3. Po celou dobu přípravy nebyl žák hodnocen z odborného výcviku na výročním vysvědčení horším stupněm než „chvalitebný“.

4. Zástupce HK ČR se zúčastnil závěrečné/maturitní zkoušky a udělení osvědčení doporučil.

Z našich absolventů tříletých učebních oborů ve školním roce 2015/2016 splnili výše uvedená kritéria:

a) Lukáš Vávra, obor vzdělání 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

b) Jan Sajver, obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

c) Tomáš Smolík, obor vzdělání 36-52-H/01 Instalatér

d) Jan Kuntoš, obor vzdělání 41-55-E/01 Opravářské práce

Ve středu 30.listopadu 2016 od 8.00 hod. do 17.00 hod. organizujeme pro uchazeče o studium ve školním roce 2017/2018 Den otevřených dveří SOU Hubálov. Jsou připraveny prohlídky teoretického a praktického vyučování. Začínáme v klubovně domoova mládeže, kde zodpovíme veškeré dotazy ohledně studia v našem učilišti.

Sobota 15.října patřila v hubálovském učilišti tradiční akci pro veřejnost - Dnu otevřených dveří. Zájemců se dostavilo nespočet, o čemž svědčí i 95 zaparkovaných automobilů v jeden okamžik na školním hřišti. Děti, kterých se zapojilo do připravených soutěží více než 200, bývalí absolventi s rodinami, zájemci o studium, firmy, s nimiž škola dlouhodobě spolupracuje, sběratelé i příznivci zajímavých technických exponátů, Ti všichni společně strávili pěkné okamžiky a měli možnost poznat učiliště z jiné strany. Ve školní jídelně se skonzumovalo přes 350 porcí dobrého guláše, nestačilo 250 porcí výtečných buchtiček s krémem, opekly se stovky klobás. Poděkování patří všem, co celou akci připravili a organizačně zajistili - učitelům, žákům, kuchařkám, uklízečkám, vystavovatelům, loukoveckým hasičům i chovatelům koní, kteří přijeli povozit děti na koňském hřbetu. I počasí se v sobotu umoudřilo a vydrželo...

Podzimní prázdniny ve školním roce 2016/2017 proběhnou v termínu středa 26.10.2016 a čtvrtek 27.10.2016. Protože v úterý 25.10.2016 bude přerušena dodávka elektrického proudu od 8.00 hod. do 18.00 hod., rozhodl jsem o vyhlášení tzv. ředitelského volna na úterý 25.10.2016. V ponděli 24.10.2016 bude probíhat výuka podle platného rozvrhu hodin a plánu střídání skupin odborného výcviku na jednotlivých pracovištích.

Ing.Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov 

V pátek 14.října 2016 měli žáci oboru Instalatér možnost rozšířit své obzory v stánku italské Calffi, jejíž zástupci k nám přijeli a přímo na dílenském dvoře sestavili zajímavou a poučnou expozici pro automatizaci v topenářství. Naši kluci na multimediálních ukázkách viděli principy a využití různých prvků, se kterými se mohou během své praxe setkat.

Firma Caleffi byla založena ve městě Gozzano, v italské provincii Novara. Společnost zpočátku vyráběla mosazné a ocelové součástky a doplňky pro ostatní výrobce ventilů. Velmi rychle, díky silné prodejní organizaci, se cílový trh změnil a produkce následovala jeho potřeby. Novým odvětvím byly pro Caleffi koncové produkty k prodeji na poli topenařství a vzduchotechniky. Postupem času se společnost rozrůstala a svůj sortiment rozšiřovala. V současné době je Caleffi výrobcem produktů vysoké kvality určené pro vytápění, vodoinstalaci, klimatizační systémy, měření tepla a využití obnovitelných zdrojů. V roce 2013 bylo součástí firmy více než 1000 zaměstnanců, 14 firem, 3 výrobní areály - všechny umístěné v Itálii a firma působila ve více než 70 trzích světa. V nabídce CALEFFI najdete především odvzdušňovací ventily, pojistné ventily a ventily na směšování vody. Mezi zajímavé produkty patří mosazné ladomaty a antikondenzační ventily. 

V úterý 4.10.2016 jsme zahájili pravidelný cyklus pracovního vyučování pro žáky 9.tříd Základní školy Mladá Boleslav, Komenského náměstí. Na zajištění se podílejí i žáci prvního ročníku našeho učiliště v rolích asistentů mistrů odborného výcviku. Pod jejich vedením si deváťáci mohou zkusit vyrobit jednoduché výrobky z kovu a ze dřeva, přezout a vyvážit kolo osobního automobilu, řídit traktor na uzavřeném dílenském dvoře.  

 

 

V sobotu 15.října 2016 se uskuteční v areálu SOU Hubálov tradiční "Den otevřených dveří 2016". Od 9 do 14 hodin bude umožněna zájemcům prohlídka školy, dílen, domova mládeže a školní jídelny. V dílnách jsou připraveny ukázky práce odborného výcviku žáků. Na dílenském dvoře bude vystavena moderní i historická zemědělská technika. Pro děti budou připraveny znalostní a dovednostní soutěže, střelba lukem a ze vzduchovky, jízda na koni a traktorem. Občerstvení ve školní jídelně a na dílenském dvoře bude poskytováno po celý den. Zájemcům o informace o studiu bude k dispozici ředitel školy v klubovně na domově mládeže. 

 

V průběhu letních prázdnin jsme byli organizátory opakovaně žádáni o účast na akci Machři roku 2016. Tato akce propagující řemeslné obory se koná každý rok v některém větším městě. V minulosti jsme byli v Liberci a v Sokolově. Letos se pořadatelé zastavili v Praze 6 - Dejvicích na Vítězném náměstí. Součástí jsou soutěže dovedností oboru truhlář, obkladač a malíř. Na podiu bylo možné shlédnout módní přehlídku nebo klání dřevorubců v Timbersportu.

V sobotu 17.září 2016 proběhla v Mnichově Hradišti sousedská slavnost pod názvem "Prožít Hradiště jinak". Protože se nám akce líbila již v minulém roce, zúčastnili jsme se i druhého ročníku. Smyslem akce je připravit pro spoluobčany aktivity, které si mohou sami vyzkoušet. Naši šikovní kluci vysvětlovali a ukazovali zájemcům jak se drží a používá kovářské kladivo, ohřívá ve výhni materiál, na co je vlček, útinka, kovadlina, perlík... Nejvděčnějšími návštěvníky našeho stánku jsou vždy děti, pro které bylo připraveno již tradiční zatloukání hřebíků, ale i vyhledávání správných velikostí matic a šroubů a jejich sešroubování, malování obrázků. Za namáhavý výkon přišla sladká odměna. Poděkování za přípravu patří paní učitelce Mgr.R.Pitrmocové, učitelům Ing.J.Salabovi a Mgr.K.Bajerovi a žákům D.Novotnému, M.Šimíčkovi, M.Rutkovskému a J.Kupcovi. Na stánku se krátce zastavil i starosta města Mnichovo Hradiště Mgr.Ondřej Lochman a starosta družebního polského města Chojnow, s nímž domlouváme vyhledání podobně zaměřené střední školy v Polsku pro možnou budoucí spolupráci.

V pátek 16.září se uskutečnilo v areálu firmy ARRIVA v Berouně slavnostní předávání starších autobusů vybraným školám Středočeského kraje - SOŠ a SOU Neratovice, SOU Hluboš, SOU Hubálov a SOŠ a SOU Beroun za účasti hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery, náměstka pro regionální rozvoj Karla Horčičky a prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého. Každé soutěžní družstvo bylo doplněno jedním z vylosovaných patronů. SOU Hubálov reprezentovali žáci třetího ročníku oboru Opravář zemědělských strojů - Vojtěch Šírek, Jan Votrubec a Vladimír Kvapil (náhradníci Adam Mráček a Ondřej Pitrmoc), patronem družstva byl prezident HK Vladimír Dlouhý. Každé družstvo mělo zodpovědět několik otázek z konstrukce autobusů a v praktickém úkolu demontovat pneumatiku z disku kola. Naši reprezentanti suveréně vyhráli nejen v praktickém úkolu, ale i v celkovém hodnocení. Jako odměnu získali velký dort a upomínkové předměty. Následně si všichni prohlédli jednotlivá pracoviště servisu a vyzkoušeli trenažer pro výuku řidičů autobusů.    

Ve čtvrtek 29.9.2016 a v pátek 30.9.2016 nebude z organizačních důvodů probíhat výuka (teoretická i praktická) všech ročníků denního studia. Domov mládeže i školní jídelna zůstanou v tomto termínu uzavřeny.

Ing.Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov

V sobotu 10.září jsme po pozvání Městského úřadu v Semilech na tradiční akci "Semilský pecen" zahájili šňůru kovářských prezentací ve školním roce 2016 - 2017. Do přípravy výrobků se pod vedením kovářského mistra Bc. Petra Tichého rychle zapojili i kluci z prvních ročníků. 

Ve dnech 6.6 - 28.6.2016 probíhaly v SOU Hubálov závěrečné zkoušky podle celostátně platného jednotného zadání pro jednotlivé učební obory. Zkoušky se skládaly z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a z ústní zkoušky. K závěrečným zkouškám nebylo připuštěno celkem 11 žáků pro neprospěch ve třetím ročníku. S vyznamenáním prospěli 4 žáci, 2 žáci neprospěli a 43 žáků prospělo. Výuční list ve školním roce 2015/2016 tak získalo celkem 47 žáků. Kritéria Hospodářské komory ČR pro osvědčení splnili 4 žáci, které navrhli odborníci z praxe k předání osvědčení v průběhu Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

 

 

 

 

 

Ve středu 29.června se konal tradiční sportovní den na závěr školního roku. Počasí naštěstí vyšlo, chvíli nepršelo a tak si mohli kluci zasportovat podle svého zájmu. Pan učitel Mgr.Bajer připravil nejen zajímavý program, ale i hodnotné ceny pro vítěze.

     

Na pozvání družební školy z belgického města Roeselare se uskutečnila v červnu návštěva Belgie. Pro naše žáky byla připravena návštěva školy a exkurze do vybraných výrobních závodů, mimo jiné také do továrny na výrobu sklizečů brambor. Kluci navštívili i krásné historické město Bruggy, památníky bojů z první světové války v Iperu a Dickmuse, Atomium v Bruselu. Nezapomenutelná byla také možnost "sáhnout si na moře".   

Další odpolední výlet kluků ubytovaných na domově mládeže s panem Ing.Salabou vedl do Prahy na Hradčany. Prošli se po hradních nádvořích, pokochali se pohledem na Prahu, zašli do zámeckých zahrad a viděli střídání hradní stráže. 

 

Námětem prověřovacího cvičení byl simulovaný požár autogenní soupravy v prostoru dílen. Byla provedena evakuace osob, zřízeno čerpací stanoviště u Jizery pro dálkovou dopravu vody hadicemi, nasazeny 2 útočné proudy na ochlazování tlakových lahví. Cvičení se zúčastnily jednotky HZS Mnichovo Hradiště, SDH Loukovec, Chocnějovice a Mnichovo Hradiště. Na závěr byly provedeny ukázky vybavení a techniky hasičů. Naši žáci měli možnost seznámit se s prací profesionálních a dobrovolných hasičů, mezi nimiž je i řada absolventů hubálovského učiliště.

 

Tento týden se zájemci z řad žáků ubytovaných na domově mládeže mohli zúčastnit zájezdu do leteckého muzea v Praze - Kbely, které zorganizoval výchovný poradce SOU Hubálov Ing.Jan Salaba. Kluci si prohlédli vystevené exponáty, do kterých se mohli i podívat a dověděli se spoustu zajímavých informací.

 

Ve čtvrtek 12.května 2016 se Dominik Bolina, Pavel Vaněk a Lukáš Vávra zúčastnili tradiční soutěže zemědělských dovedností žáků učebních oborů v Horkách nad Jizerou. Soutěžilo se v jízdě zručnosti traktorem s přívěsem, práci s hydraulickým nakladačem, rotační žací lištou, poznávání technických a biologických materiálů a ve vědomostech o pěstování rostlin a chování hospodářských zvířat a ve znalostech předpisů o silničničním provozu. Naši žáci mohli porovnat své vědomosti a dovednosti se žáky dalších škol - SOŠ a SOU Horky nad Jizerou, SOU Čáslav, ISŠ Jesenice a SOŠ a SOU Vlašim.

Střední odborná škola Bruntál organizovala v letošním školním roce celostátní  soutěž odborných dovedností a vědomostí žáků učebního oboru 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů. Naši školu reprezentoval žák III.AO Lukáš Vávra, který z 32 účastníků soutěžního klání obsadil celkově 17. místo.

Na pozvání starosty Újezdu pod Troskami předvedli naši žáci prvního ročníku Pavel Vošvrda a Daniel Novotný ukázku kovářského řemesla na místní tradiční pouti. Bezprostřední atmosféra a zájem návštěvníků o kovářské výrobky zlákal i některé místní občany k tomu, že vzali do rukou kovářské kladivo a zkusili si na kovadlině tvarovat nahřátý materiál z kovářské výhně. Kovové zvonění se ozývalo na vesnické návsi neustále. Počasí se vyvedlo, o naše kluky bylo dobře postaráno, a tak všichni strávili příjemný sobotní den.

 

Vyhlašuji 2.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 na pátek 20.května 2016  k doplnění volných míst po prvním kole přijímacího řízení. Pro zařazení uchazeče je třeba doručit do sekretariátu SOU Hubálov co nejdříve novou přihlášku ke studiu, která musí obsahovat známky z obou pololetí předposledního ročníku a z prvního pololetí posledního ročníku povinné školní docházky (potvrzené základní školou), potvrzení zdravotní způsobilosti od praktického lékaře a v případě nezletilého uchazeče i souhlas jeho zákonného zástupce. Kriteria pro přijetí zůstávají stejná jako v prvním kole přijímacího řízení. Uchazeč do tříletého oboru s výučním listem 41-55-E/01 Opravářské práce musí mít doporučení pedagogicko - psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

Ing.Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov    

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016 -2017 jsou uloženy na těchto webových stránkách ve složce "Dokumenty", v oddíle "Přijímací řízení 2016/2017", v pdf souboru "Výsledky přijímacího řízení 2016 2017". Blahopřejeme k přijetí a upozorňujeme, že do 10 dnů je třeba odevzdat vyplněný zápisový lístek. 

Pátek 22.dubna 2016

 

od 14.00 hod.

1.CZ                   Opravářské práce                       třídní učitel: Mgr.Karel Bajer                              učebna č.1

3.AO                   Opravář zem.strojů                    třídní učitelka: Mgr. Radka Pitrmocová             učebna č.2

3.CI                     Instalatér                                     třídní učitel: Ing.Jan Salaba                                učebna č.4

2.CI                      Instalatér                                    třídní učitel: Ing.Oldřich Vojtěch                        učebna č.6

2.AO                    Opravář zem.strojů                   třídní učitel: Ing.Jiří Bičík                                    učebna č.7

2.DZ + 3.DZ        Opravářské práce                      třídní učitel: Mgr. Václav Drahoňovský              učebna č.8

 

od 15.00 hod.

2.BA                  Automechanik                             třídní učitel: Mgr.Karel Bajer                                učebna č.1

1.BA +1.BI        Automechanik + Instalatér         třídní učitelka: Mgr.Radka Pitrmocová                učebna č.2

1.AO                 Opravář zem.strojů                      třídní učitel: Ing.Martin Stejskal                            učebna č.3

3.BA                 Automechanik                              třídní učitelka: Mgr.Jaroslava Kosková                učebna č.5  

V pátek 15.dubna 2016 se v Hubálově setkali po 55 letech absolventi, kteří zde studovali v letech 1958 - 1961 v oboru Opravář zemědělských strojů. Setkání se zúčastnil i jejich tehdejší učitel Ing.Miloslav Slavík, pozdější zástupce ředitele a ředitel SOU Hubálov. Se zaujetím si prohlédli současný areál učiliště, zavzpomínali na společně prožité okamžiky a při promítání zrekonstruovaného filmového dokumentu, natočeného tehdejším dlouholetým ředitelem hubálovského učiliště panem Karlem Golasovským, se poznali při konání závěrečných učňovských zkoušek.  

 

Naši žáci prvního ročníku oboru Opravář zemědělských strojů a druhého ročníku oboru Automechanik se zapojili do akce "Ukliďme Česko" a prošli okolí Hubálova a Loukovce. Divili se, jaké "poklady" jsou schopni někteří spoluobčané odložit na místa, kam rozhodně nepatří. Našli vyhozené pneumatiky, ozdobné kryty kol, plachtu, ohořelé zbytky izolace kabelů. Pomohli odstranit z přírody spoustu odpadu, který do ní nepatří a užili přitom i dost legrace. Kluci díky...   

 

 

V rámci odborného výcviku automechanici pod vedením učitele odborného výcviku Jana Janíčka dokázali sami  vyměnit motor na bouraném AUDI A3 1,9 TDI 96 kW, rok výroby 2002.

 

V úterý 5.4.2016 se v Hubálově setkali při 15.ročníku soutěže odborných dovedností a vědomostí strojírensky zaměřených "E" oborů žáci ISŠ Brandýs nad Labem, SOU Radotín, SOŠ Liberec, SOU Škoda auto a.s. Mladá Boleslav a SOU Hubálov. Soutěžící museli nalézt správné odpovědi v 45 otázkách vědomostního testu, změřit úhly a zakreslit je do připraveného obrázku,okotovat v technickém výkresu správné rozměry předložené součásti  a vyrobit podle výkresové dokumentace jednoduchý výrobek - napínák pilového listu ruční rámové pilky na kov.  První místo obsadil Jiří Jeřábek z SOU Hubálov (155 bodů), druhý skončil Marek Langer z ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav (146 bodů) a na třetím místě celkového pořadí byl Marek Fíla z SOŠ Liberec (140 bodů). Soutěž navštívili jako hosté Mgr.Vavřínková a Mgr.Mácha z Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje. 

Ve čtvrtek 31.3.2016 odesíláme na adresy všech uchazečů o studium, kteří si podali přihlášku ke studiu na naší školu, potvrzení přijetí přihlášky ke studiu s dalšími informacemi. V pátek 22.4.2016 budou na těchto webových stránkách zveřejněny seznamy přijatých uchazečů pod registračními čísly, které obdrží každý uchazeč v potvrzení přijetí přihlášky. Doporučoval bych naplánovat si společně se svými dětmi na tento den návštěvu hubálovského učiliště s možností odevzdat zápisový lístek a zařídit si další věci (změření velikosti a objednávka pracovního oděvu, podání přihlášky na domov mládeže a ke stravování ve školní jídelně). Současně je možné získat písemný doklad o přijetí ke studiu. Budeme k dispozici na domově mládeže od 8.00 do 13.00 hod. Není nutné přijíždět ráno na 8.00 hod, ale je možné kdykoliv během dopoledne. Uchazeči o studium oboru 41-55-E/01 Opravářské práce, kteří dosud nedodali písemné doporučení ke studiu tohoto oboru vystavené speciálně pedagogickým centrem nebo pedagogicko psychologickou poradnou, budou přijati do doby doručení tohoto doporučení podmínečně.

Ing.Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov

Školní mikrobus Citroen Jumper využívají k exkurzím, výletům a návštěvám různých sportovních a kulturních akcí především žáci ubytovaní na domově mládeže. V loňském roce nedojel z návštěvy belgické družební školy a musel být přivezen z SRN na podvalníku. Závada se ukázala složitější a bylo rozhodnuto o výměně motoru. Dlouho se nedařilo sehnat stejný typ motoru, až teprve nyní se objevil na inzerát. Když už je motor venku, bude provedena i oprava spojky. Tak mají naši automechanici o práci postaráno.  Doufáme, že se jim vše co nejdříve podaří, aby mohlo vozidlo opět sloužit. 

 

 

 

Tradiční oblíbené místo, kam rádi zajíždíme na pozvání semilského muzea, je velikonoční jarmark v Semilech. Letos se konal v sobotu 19.3.2016 a museli jsme svatého Petra asi hodně rozlobit, protože celý den pršelo. Obdiv si zaslouží především kluci, kteří i přes nepřízeň počasí vydrželi po celou dobu kovat.

 

 

 

 

Krajské kolo soutěže odborných dovedností "Učeň Instalatér 2016" uspořádala ve středu 2.3.2016 SOŠ a SOU Kladno. SOU Hubálov reprezentovali Tomáš Smolík a David Janovský. Mezi školami skončilo naše družstvo na velmi pěkném 3.místě, Tomáš skončil na 5.místě a David na 7.místě v celkovém pořadí. Kluky na soutěž připravil učitel odborného výcviku pan Vladimír Teplý.  

 

 

 

 

Ve dnech 3.,4.,7.března 2016 si mohli žáci třetích ročníků oborů instalatér, automechanik a opravářské práce vyzkoušet zpracovat písemnou závěrečnou zkoušku na počítači. Pomocí speciálního software, který každému vygeneruje jedinečné zadání písemné zkoušky, doplňovali žáci správné odpovědi na položené otázky, dokreslovali  a popisovali předložené obrázky, hledali správné formulace v předloženém textu, počítali jednoduché výpočty. Vyučující odborných předmětů v následujících dnech provedou opravení písemné zkoušky a rozeberou se žáky chyby, kterých se dopustili. Každý, kdo se pilotáže zúčastnil, měl možnost si vytvořit představu o tom, co se ještě musí doučit pro úspěšné složení písemné závěrečné zkoušky v červnu letošního roku.     

  

Žáci třetích ročníků oborů Opravář zemědělských strojů a Opravářské práce a žáci prvního ročníku oboru Opravářské práce absolvovali exkurzi do firmy AGRISYSTÉM + VOBOSYSTÉM v Uhlířských Janovicích. Pracovníci firmy ukázali žákům nové traktory CASE a zemědělské stroje KVERNELAND a KRONE, umožnili seznámit se s oprávárenským střediskem a prodejním zázemím firmy. Poděkování patří i starobylému hubálovskému autobusu KAROSA a jeho řidiči panu učiteli J.Kneblovi za bezpečnou dopravu tam i zpět.     

Jízdu traktorem po nádvoří dílen si mohli vyzkoušet pod vedením našich zkušených učitelů autoškoly žáci i žákyně praktické školy ze Semil v rámci prohlídky našeho učiliště. Všichni prokázali dobré řidičské schopnosti a předpoklady pro řízení traktoru. Budeme velmi rádi pokud tato dovednost některé z nich zaujala natolik, že se s nimi setkáme v příštím školním roce v našem učilišti.

V úterý 9.února 2016 proběhla ve svařovně předváděcí akce firmy ARTWELD Liberec. Žáci měli možnost se seznámit se špičkovou svařovací technikou od firmy LORCH. Viděli užití moderních zdrojů svařovacího proudu s elektronickou regulací pro svařování metodou MIG a TIG. Během ukázky si mohli prakticky vyzkoušet svařovat s tímto zařízením pod vedením instruktora V.Pavlíčka z prezentující firmy ARTWELD.

 

 

 

V úterý 2.února 2016 měli možnost žáci 3.ročníku oboru opravář zemědělských strojů seznámit se s ukázkou diagnostiky traktorů NEW HOLLAND, kterou připravila přímo v našich dílnách firma ZZN Polabí a.s. S firmou dlouhodobě spolupracujeme a někteří naši absolventi zde po vyučení pracují. Žáci měli možnost vidět praktický postup při hledání závad v paměti řídící jednotky traktoru NH T7 pomocí notebooku. Vážíme si trpělivosti servisních techniků, kteří se obětavě podělili o své cenné zkušenosti a těšíme se na další spolupráci.  

 

 

 

Přihlášky ke studiu do prvního ročníku pro školní rok 2016/2017 je třeba doručit do sekretariátu SOU Hubálov nepozději do úterý 15.března 2016. Tiskopisy přihlášek ke studiu vydávají základní školy, které uchazeči v současné době navštěvují, nebo je možné si tiskopis přihlášky ke studiu stáhnout z webu SOU Hubálov(oddíl pro studenty,žádosti a formuláře) a vytisknout na tiskárně. Na přihlášce musí být uvedeny známky z pololetí a konce předposledního a pololetí posledního školního roku povinné školní docházky. Známky musí být potvrzeny základní školou, výsledek zdravotní prohlídky potvrzen příslušným dorostovým lékařem, nesmí chybět podpis uchazeče a jeho zákonného zástupce. Pokud se žák hlásí na dva obory vzdělání na naší škole, měl by podat na každý obor samostatnou přihlášku ke studiu. Do konce března obdrží každý uchazeč dopis z SOU Hubálov, ve kterém mu bude zaslán kód, pod kterým se najde na seznamu přijatých uchazečů ke studiu. Seznam bude zveřejněn na těchto webových stránkách a na úřední vývěsce v SOU Hubálov v pátek 22.4.2016. Přijímací zkoušky se nedělají, ale je možné se dostavit dne 22.4.2016 do SOU Hubálov a odevzdat zápisový lístek. Bude zde probíhat měření velikostí pracovních oděvů a obuvi pro zadání do výroby. Přítomní uchazeči rovněž obdrží doklad o přijetí ke studiu a mohou si objednat ubytování na domově mládeže a stravování ve školní jídelně. Kriteria přijímacího řízení a počty přijímaných žáků jsou zveřejněna v oddíle "Dokumenty".         

Vzít do ruky kladivo a na kovadlině tvarovat ve výhni předehřátý materiál, vyžaduje mít správné znalosti, zvládnut určité dovednosti a hlavně nemít trému ukázat vše na veřejnosti. Naši žáci předvedli na vánočních trzích v Turnově i v Mnichově Hradišti, že se již něčemu naučili a samostatně zhotovovali zájemcům drobné výrobky podle jejich přání. Poděkování patří i jejich spolužákům, mistrům odborného výcviku, vychovatelům, učitelům i kuchařkám za to, že zajistili výrobu a prodej velkého sortimentu pěkných dárků pro návštěvníky adventních trhů.    

 

 

Ve čtvrtek 10.12.2015 se naše škola zúčastnila regionálního kola turnaje středních škol ve florbalu. Naši chlapci se postupně střetli se žáky OA Mladá Boleslav, Gymnázia v Mladé Boleslavi, Gymnázia v Mnichově Hradišti a SOŠ a SOU Mladá Boleslav. Přípravu mužstva a pedagogický dozor zajišťoval učitel TV Mgr.Karel Bajer.

 

 

 

V sobotu bývá učiliště normálně zavřené. Výjimkou byla sobota 28.listopadu, kdy nás navštívila skupinka dětí, která se zajímá o technicky zaměřená povolání. Návštěvy různých zajímavých míst pro ně i jejich rodinné příslušníky připravuje pan Toman, pracovník firmy Mahle Behr Mnichovo Hradiště, se kterou naše škola dlouhodobě spolupracuje. Kluci si prakticky vyzkoušeli s panem mistrem Lukešem, jak se seřizuje geometrie přední nápravy na osobním automobilu  a práci v rukodílnách připravenou mistrem odborného výcviku panem Mužíčkem. Třešničkou na dortu pro všechny bylo řízení traktoru na školním dvoře pod vedením učitele autoškoly pana Brože. Budeme se těšit, pokud některého z chlapců ukázka oslovila natolik, že se přijde k nám vyučit.

 

Tradičně se účastní naši žáci adventních trhů v Semilech, které pořádá městské muzeum. Řada návštěvníků si odnášela vánoční zvonečky, kované svícny a další výrobky zhotovené hubálovskými učni v rámci odborného výcviku. Také teplo z výhně a předváděné ukázky kovářské práce přilákaly k našemu stánku spoustu návštěvníků, především dětí, které se již nemohou dočkat letošních vánoc. Poděkování patří všem žákům a mistrům, kteří se na zajištění akce podíleli.

 

Rozpis konání třídních schůzek v pátek 27. listopadu 2015.

 

14.00 hodin

 

2.AO  učebna   č. 7   ing. Bičík

3.AO  učebna   č. 2   Mgr. Pitrmocová

2.CI   učebna    č. 6   Ing. Vojtěch

3.CI   učebna    č. 4   Ing. Salaba

1.CZ  učebna    č. 1   Mgr. Bajer

3.DZ  učebna    č. 8   Mgr. Drahoňovský

 

 

 

 

 

15. 00 hodin

 

1.AO  učebna           č. 3   ing. Stejskal

1.BA+1.BI  učebna  č. 2   Mgr. Pitrmocová

2.BA  učebna            č. 1   Mgr. Bajer

3.BA  učebna            č. 5   Mgr. Kosková

2.DZ  učebna            č. 8   Mgr. Drahoňovský

Ředitel SOU Hubálov se rozhodl po projednání se zřizovatelem vyhlásit v pondělí 16.11.2015 ředitelské volno. Výuka v tomto dni neprobíhá a žáci zústávají doma. 

V sobotu 24.října 2015 prezentovali naši žáci pod vedením učitelů Miroslava Moce a ing.Martina Stejskala kovářské řemeslo na Železnobrodském kovosochání. 

 

Nejenom žáci musí trávit čas ve školních lavicích. I učitelé musí občas načerpat nové poznatky pro boj s rafinovanými metodami svých žáků při vyrušování během vyučování s využitím mobilů, tabletů  a další moderní digitální techniky.  Fotografie je z pravidelného cvičení pedagogických pracovníků pro boj s organizovaným narušováním výuky.

 

V sobotu 17.října 2015 proběhl den otevřených dveří SOU Hubálov pro širokou veřejnost. Náštěvníci si mohli prohlédnout moderní zemědělskou techniku i historická motorová vozidla, opečovávaná svými majiteli. K vidění byly ukázky odborného výcviku všech vyučovaných oborů,vybavené dílny i zrekonstruované učebny. Pro děti byla připravena řada atrakcí a soutěží ve znalostech a rozličných dovednostech. Odměnou za účast bylo čerstvé ovoce, sladkosti i drobné suvenýry. Na různých místech areálu učiliště se scházeli absolventi jednotlivých oborů a bývalí zaměstnanci. Zájemci o studium získali potřebné informace a k dispozici bylo teplé i studené občerstvení. Dokonce i počasí se na celý den umoudřilo. Zkrátka, celý den se náležitě vydařil. Děkujeme z návštěvu a těšíme se opět za rok na shledanou.

 

V pátek 16.října navštívili naší školu žáci několika základních škol ze Středočeského kraje. Exkurze se uskutečnily v rámci uzavřené sektorové dohody pod patronací Krajské hospodářské komory a Středočeského kraje. Pracovníci firmy LITRA s.r.o. Mnichovo Hradiště seznámili žáky s odpovědnou prací řidiče nákladního automobilu a ukázali nakládku a vykládku osobních automobilů na přepravník aut. Vzácnou návštěvou pro nás byl přítomnost radního Středočeského kraje Mgr. Karla Horčičky a zástupkyně Krajské hospodářské komory Střední Čechy paní Vladislavy Šizlingové.  

V průběhu letních prázdnin byly provedeny dlouho očekávané stavební úpravy školní chodby a učeben teoretické výuky. V učebnách byla zrekonstruována elektroinstalace a upraveny počítačové rozvody, instalovány nové dveře se zárubněmi, obnovena výmalba, přivedena teplá voda do učeben a vyměněny rozvody vody a kanalizace včetně keramického obkladu za umyvadly. Podlaha chodby byla vybourána do hloubky 35 cm, provedena nová tepelná a vlhkostní izolace  a na ní položena  nová železobetonová deska opatřena epoxid křemičitou stěrkou. Opravena byla páteřní kanalizace  a vyměněny dešťové svody ze střechy. Obvodové stěny byly zesíleny přizdívkou z Porfixu, obloženy keramickou dlažbou, rozšířeny průchody do šaten, instalováno nové osvětlení a zastaralé parní vytápění bylo zaměněno za teplovodní. Digitální kamerový dohledový systém nahradil nevyhovující analogový.  Významný podíl na rekonstrukci školních prostor mají žáci oboru instalatér, kteří se svými učiteli odborného výcviku provedli veškeré vodoinstalační a topenářské práce. Po předchozí rekonstrukci sociálních zařízení a výměně oken a venkovních dveří tak byla dokončena modernizace bloku teoretické výuky SOU Hubálov.   

   

Na slavnostní akci konané dne 15.9.2015 u příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně obdrželi Osvědčení Hospodářské komory ČR naši úspěšní absolventi tříletých oborů vzdělání s výučním listem Jaroslav Čupík (Opravář zemědělských strojů), Lukáš Svoboda (Automechanik) a Matěj Hataš (Opravářské práce). Blahopřejeme!   

V září 2015 bylo vybaveno nové pracoviště sériové a paralelní diagnostiky motorových vozidel splňující kritéria EOBD II s využitím dotace 94 000 Kč od firmy ŠKODA AUTO a.s. vybavené zařízením od firmy BOSCH v hodnotě 200 000 Kč. Pracoviště budou využívat žáci oborů automechanik, opravář zemědělských strojů a opravářské práce.  

V sobotu 19.září 2015 jsme se zúčastnili na náměstí v Mnichově Hradišti akce: "Zažít Hradiště jinak", na které naši žáci předváděli ukázky kovářského řemesla, prodávali drobné kovářské výrobky a nabídli dětem vyzkoušet svou šikovnost při zatloukání hřebíků a zdobení perníčků.    

 

Na závěr tříleté přípravy na budoucí povolání musí žáci učebních oborů úspěšně absolvovat písemnou, praktickou a ústní závěrečnou zkoušku. Jednotlivé zkoušky všech oborů se řídí jednotným zadáním, které je stejné v celé České republice. Aby uchazeči prospěli, musí získat dostatečný počet bodů při plnění každého úkolu.   

 

Na závěr školního roku se koná sportovní den. Žáci mají možnost se zapojit do turnaje ve fotbalu, florbalu, zastřílet si ze vzduchovky nebo absolvovat turistický výlet do okolí.

Na závěr studia po úspěšném složení závěrečných zkoušek probíhá tradičně slavnostní předávání výučních listů ve školní jídelně za účasti rodičů, přátel a významných hostů. Je to poslední okamžik prožitý v hubálovském učilišti před odchodem do víru života.

V úterý 12.května 2015 zorganizovala SOŠ a SOU Horky nad Jizerou tradiční soutěž žáků zemědělských škol v odborných dovednostech charakteristických pro zemědělské obory vzdělání. Naši školu reprezenovali žáci druhého ročníku oboru Opravář zemědělských strojů pod vedením učitele odborného výcviku Vladimíra Brože. Předvedenými výkony v dovednostech, které nejsou typické pro jejich obor, a které si mohli jenom krátce před soutěží vyzkoušet, rozhodně nezklamali.

       

V únoru 2015 reprezentovali naši žáci SOU Hubálov na výstavě Řemesla v Lysé nad Labem. Na výstavním stánku prezentovali obsah jednotlivých oborů, vyučovaných v hubálovském učilišti. Na venkovní ploše předváděli co umí s kovářskou výhní a prodávali svoje kovářské výrobky. Žáci oboru instalatér soutěžili přímo na výstavišti před očima návštěvníků v odborných dovednostech tohoto oboru. V těžké konkurenci mezi zúčastněnými školami obsadili velice pěkné druhé místo. Blahopřejeme.  

 

Na pozvání firem, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, se zúčastnili naši žáci v pátek 5.září 2014 polního dne v Opolanech u Poděbrad. Mohli zde vidět moderní zemědělskou techniku při práci přímo na poli a porovnat její parametry s historickými zemědělskými stroji.

Areál SOU Hubálov je napojen na samostatnou čistírnu odpadních vod. ČOV má kapacitu 385 ekvivalentních obyvatel. Stavbu provedla firma SATURN s.r.o. Mnichovo Hradiště podle projektu ing.Evžena Kozáka. Dodavatelem technologie byla  firma ENVIPUR Tábor.

Pro potřeby výcviku v řízení motorových vozidel získalo SOU Hubálov v uplynulých letech postupně nákladní automobil IVECO STRALIS, osobní automobil PEUGEOT 308 a traktor ZETOR PROXIMA.

V roce 2007 a 2008 byla opravena šedová střecha dílen nástřikem vrstvy PUR, vsazením nových plastových oken a zavěšením sádrokartonových podhledů s tepelnou izolací. Investorem akce byl Krajský úřad Středočeského kraje. Realizací akce došlo k odstranění zatékání, zlepšení světelných podmínek a zejména ke snížení tepelných ztrát na hlavní opravářské dílně SOU Hubálov.

V dubnu 2007 byla dokončena modernizace školního stravování. Po nezbytných stavebních úpravách byla provedena kompletní výměna technologie, modernizována školní jídelna, sociální zařízení, zaveden bezstravenkový systém.

© SOU Hubálov 2022