Projekt KHK

15.12.2017

Třída 3.AO oboru opravář zemědělských strojů je zapojena do projektu Krajské hospodářské komory Střední Čechy "Zvýšení odborných znalostí mladých ve Středočeském kraji" (CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005666). V rámci tohoto projektu vyráběli žáci pod vedením odborníka z praxe pana Josefa Filipa (ZD Sever Loukovec) výrobky, které byly vystavovány na prezentační výstavce v Obecním domě v Nymburce. Pan Filip připravil pro naše žáky zajímavé povídání spojené s exkurzí do provozů Zemědělského družstva Loukovec. Žáci měli tak možnost seznámit se fungovaním bioplynové stanice, provozem živočišné výroby, výrobnou pelet či mísírnou krmných směsí. Zajímavá byla i exkurze do opraven železničních logomotiv a vagonů ve firmě Legius Loco Nymburk. V roce 2018 se uskuteční dva workshopy - zaměřené na komunikativní dovednosti a kompetence k podnikání, odborná exkurze do firmy n výrobu zemědělských strojů a kurz bezpečné jízdy na zkušebním polygonu, kde si žáci vyzkouší ovládání osobního autoobilu v extrémních podmínkách.

 

© SOU Hubálov 2020