Prázdninové úpravy učeben a školní chodby

02.10.2015

V průběhu letních prázdnin byly provedeny dlouho očekávané stavební úpravy školní chodby a učeben teoretické výuky. V učebnách byla zrekonstruována elektroinstalace a upraveny počítačové rozvody, instalovány nové dveře se zárubněmi, obnovena výmalba, přivedena teplá voda do učeben a vyměněny rozvody vody a kanalizace včetně keramického obkladu za umyvadly. Podlaha chodby byla vybourána do hloubky 35 cm, provedena nová tepelná a vlhkostní izolace  a na ní položena  nová železobetonová deska opatřena epoxid křemičitou stěrkou. Opravena byla páteřní kanalizace  a vyměněny dešťové svody ze střechy. Obvodové stěny byly zesíleny přizdívkou z Porfixu, obloženy keramickou dlažbou, rozšířeny průchody do šaten, instalováno nové osvětlení a zastaralé parní vytápění bylo zaměněno za teplovodní. Digitální kamerový dohledový systém nahradil nevyhovující analogový.  Významný podíl na rekonstrukci školních prostor mají žáci oboru instalatér, kteří se svými učiteli odborného výcviku provedli veškeré vodoinstalační a topenářské práce. Po předchozí rekonstrukci sociálních zařízení a výměně oken a venkovních dveří tak byla dokončena modernizace bloku teoretické výuky SOU Hubálov.   

   

© SOU Hubálov 2024