Závěrečné zkoušky učebních oborů

30.06.2015

Na závěr tříleté přípravy na budoucí povolání musí žáci učebních oborů úspěšně absolvovat písemnou, praktickou a ústní závěrečnou zkoušku. Jednotlivé zkoušky všech oborů se řídí jednotným zadáním, které je stejné v celé České republice. Aby uchazeči prospěli, musí získat dostatečný počet bodů při plnění každého úkolu.   

 

© SOU Hubálov 2024