Zveřejnění témat pro přípravu k závěrečným zkouškám

13.03.2020

Na tomto webu ve složce "Pro studenty" je podsložka "Studijní materiály" . Zde jsou zveřejněna témata pro přípravu žáků třetích ročníků jednotlivých učebních oborů k závěrečným zkouškám. V rámci přípravy k závěrečným zkouškám doporučujeme jednotlivá témata podrobnějí rozpracovat s využitím poznámek ze sešitů jednotlivých předmětů a dalších studijních materiálů (učebnice, odborné časopisy, Internetové odkazy ...).

© SOU Hubálov 2023