Zasílání studijních materiálů

19.03.2020

Dnes bylo uvedeno do činnosti webové rozhraní programového systému Bakaláři, ve kterém budou žákům všech oborů a ročníků denního studia zveřejňovány studijní materiály a zadávány úkoly ke zpracování. Každý vyučující zde bude mít zveřejněny jednotlivé složky ze všech oborů, ročníků a předmětů, které vyučuje. V nich budou mít žáci příslušné materiály. Adresa webového rozhraní je: https://souhubalov.bakalari.cz. Na tuto adresu bude možný přístup ze stolních počítačů, notebooků, tabletů, mobilních telefonů s připojením na Internet. Přístupové údaje, které bude mít každý žák jiné, budou zaslány na mobilní telefon žáků a rodičů ihned po zprovoznění SMS brány. Zadané úkoly budou žáci zasílat příslušným vyučujícím na níže uvedené adresy, pokud se s nimi nedomluví jinak. Jestliže Vám do týdne nedojdou formou SMS žádné přístupové údaje, spojte se s námi, abychom věc prověřili. Pokud u Vás došlo v poslední době ke změně telefonního čísla, kterou jste dosud nenahlásili, dejte nám vědět na tel: 326 789 408 nebo GSM: 725 853 275 (neposílejte na toto číslo SMS!). Každý žák, pokud nemá zřízenu e-mailovou adresu, si musí tuto adresu zřídit, aby byla možná komunikace se školou pomocí e-mailové pošty.

Ing. Jiří Bičík                                             jiri.bicik@souhubalov.cz

Mgr. Václav Drahoňovský                           vaclav.drahonovsky@souhubalov.cz

Mgr. Marcel Fišera                                    marcel.fisera@souhubalov.cz

Ing. Miroslav Kolomazník                           reditel@souhubalov.cz

Mgr. Pavlína Lejsková                               pavlina.lejskova@souhubalov.cz

Ing. Hana Mičudová                                  hana.micudova@souhubalov.cz

Mgr. Radka Pitrmocová                             radka.pitrmocova@souhubalov.cz

Ing. Jan Salaba                                        jan.salaba@souhubalov.cz

Ing. Martin Stejskal                                  martin.stejskal@souhubalov.cz

Ing. Jaroslav Šimek                                  jaroslav.simek@souhubalov.cz

Ing. Miroslav Tesař                                  miroslav.tesar@souhubalov.cz

Ing. Oldřich Vojtěch                                oldrich.vojtech@souhubalov.cz

Mgr. Martina Zápotocká                         martina.zapotocka@souhubalov.cz

 

 

 

© SOU Hubálov 2020