Materiály k písemné závěrečné zkoušce

27.03.2020

CERMAT dnes uvolnil zveřejnění zadání písemné závěrečné zkoušky pro přípravu žáků třetích ročníků k vykonání písemné závěrečné zkoušky ve školním roce 2019-2020 (pokud se bude konat). Materiály pro přípravu k závěrečné písemné zkoušce ze všech oborů vzdělání, které se vyučují na naší škole, jsme Vám zaslali prostřednictvím služby "Ulož to"  (https://ulozto.cz/tamhle/ExA0CW0xgLpl). Informace byla odeslána na e-mail žáků i rodičů žáků ze 3.ročníků, heslo pro přihlášení je "souhubalov".  V dokumentech, které jsou ve formátu pdf najdou žáci několik zadání písemné zkoušky v podobě, v jaké jim bude zadána na počítači při vykonání skutečné závěrečné zkoušky. Písemná zkouška bude mít stejný počet otázek ze stejných předmětů, jako mají uvedená jednotlivá zadání. Při vlastní zkoušce však generuje jednotlivé otázky počítač, takže každé zadání písemné závěrečné zkoušky je originál, ale může obsahovat u některých otázek totožné znění, jako v předložených dokumentech. Doporučuji proto využít zveřejněné materiály k intenzivní přípravě na úspěšné vykonání písemné závěrečné zkoušky. Maximální čas pro vykonání závěrečné písemné zkoušky je stanoven na 240 minut. Pokud má žák doporučení z pedagogicko psychologické poradny pro poskytnutí delšího časového intervalu, může být čas pro napsání písemné závěrečné zkoušky prodloužen až o 50%. Žák bude klasifikován z písemné zkoušky nedostatečně, pokud při řešení témat písemné zkoušky nedosáhne 45 procent bodů v oborech vzdělání kategorie H a 30 procent bodů v oborech vzdělání kategorie E z celkového počtu možných bodů.

Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov 

© SOU Hubálov 2020