Pokyn k zabezpečení konzultací

06.05.2020

Pokyn ředitele SOU Hubálov k zabezpečení přípravy žáků k závěrečným zkouškám ve školním roce 2019/2020

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu platí zákaz shromažďování na veřejných místech. Proto bych Vás chtěl požádat o neshlukování se před krámem u hasičské zbrojnice na Loukovci. Naplánujte si příjezd na začátek konzultací přímo do Hubálova. Neměli byste se shlukovat ani na místě vyhrazeném pro kouření v areálu SOU Hubálov.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, ztráta chuti a čichu,) nesmí do školy vstupovat a účastnit se konzultací.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (v příloze), podepsané zletilým žákem, v případě nezletilého žáka jeho zákonným zástupcem.

Upozorňuji na povinnost zakrytí úst a nosu na veřejnosti i během výuky  a dodržování vzájemných odstupů 2m (pokud to není možné tak nejméně 1,5 m) při všech činnostech.

Školního stravování v omezeném rozsahu (pouze obědy) se může žák zúčastnit na základě předchozího přihlášení se ke stravování (nejpozději v pondělí 11.5.2020 do 8.00 hod v kanceláři školní jídelny u paní Bendáskové). Domov mládeže zůstává uzavřen. Osobní věci z domova mládeže je možné si vyzvednout na domově mládeže během konzultací.

Žáci, kteří vykonávali individuální praxi na smluvních pracovištích a dosud neodevzdali vedoucímu učiteli odborného výcviku Bc. Petru Tichému deník odborného výcviku tak učiní během konzultací.

Žáci, kteří nemají dokončenu autoškolu, absolvují praktický výcvik (jízdy) během konzultací podle zveřejněného rozpisu jízd ve vývěsce na školní chodbě.

Rád bych Vás požádal o zodpovědný přístup, dodržování všech opatření  a pečlivou dezinfekci a mytí rukou, abychom eliminovali všechna rizika nebezpečné nákazy. Uvědomte si, že všechna nepříjemná opatření směřují k vytvoření bezpečných podmínek pro zdárný průběh závěrečných zkoušek, abyste mohli úspěšně ukončit studium a získat výuční list.

 

                                                           Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov

© SOU Hubálov 2020