Informace pro žáky 1. a 2.ročníků

05.05.2020

Od úterý 12.května 2020 v čase 7.00 - 12.00 hod. bude vypláceno stipendium za březen a duben v sekretariátu SOU Hubálov. Žáci budou do budovy vstupovat jednotlivě, se zakrytými dýchacími cestami, po provedené desinfekci rukou. Aby nedocházelo ke shlukování žáků v areálu učiliště, doporučuje se návštěva Hubálova v lichých dnech pro žáky prvních ročníků a v sudých dnech pro žáky druhých ročníků. Žáci, kteří dosud neodevzdali vyplněnou objednávku pracovního oděvu a obuvi (tiskopis ke stažení na webu školy v sekci pro studenty, v oddíle žádosti a formuláře) tak učiní v kanceláři školní jídelny u paní Bendáskové. Dojíždějící žáci si vyzvednou všechny osobní věci ze šatní skříňky a uvolní ji pro možnost dezinfekce. Žáci ubytovaní na domově mládeže uvolní pokoje a odvezou si všechny osobní věci. Ti, kteří budou požadovat ve školním roce 2019-2020 ubytování na domově mládeže, odevzdají vychovateli vyplněnou přihlášku na domov mládeže (ke stažení na webu školy v sekci pro studenty, v oddíle žádosti a formuláře nebo k dispozici v písemné podobě na domově mládeže).

Všichni žáci, kteří dosud nemají splněny zadané úkoly v rámci distanční výuky, a z různých důvodů nemohou využívat elektronickou formu komunikace, si domluví s příslušnými vyučujícími způsob předání úkolů v papírové podobě. Neplnění úkolů může být posouzeno jako důvod pro neklasifikaci žáka z příslušného předmětu a nesplnění podmínek pro postoupení do vyššího ročníku. 

 

© SOU Hubálov 2020