Organizace závěrečných zkoušek 2019-2020

21.05.2020

Organizace závěrečných zkou­šek v SOU Hubálov ve školním roce 2019/2020     

1. Závěrečná zkouška se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.561/2004Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhl. MŠMT č.232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020. Závěrečná zkouška v oborech vzdělání opravář zemědělských strojů, mechanik opravář motorových vozidel (automechanik), instalatér a opravářské práce bude probíhat podle jednotného zadání závěrečných zkoušek. S ohledem na aktuální situaci ohledně šíření koronaviru budou v platnosti obdobná bezpečnostní opatření jako během konzultací k závěrečným zkouškám (dezinfekce, ochranné roušky, rozdělení na menší skupiny…).

2. Termín konání závěrečných zkoušek:

třída III.AO        41 - 55 – H/01    opravář zemědělských strojů

                               písemná zkouška:                             1.6.2020 – dvě skupiny, shodné jako při konzultacích (uč.6+8), 6.30 hod.

                               praktická zkouška:

                                               opravářská část                  3.-8.6.2020 (1 den), 6.30 hod.

                                               zámečnická část                 2.-5.6.2020 (1 den), 6.30 hod.

                               ústní zkouška :                                    22.6.2020 dle přiloženého rozpisu v uč. 7

 

třída III.BA           23 - 68 - H/01 mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)

                               písemná zkouška:                              2.6.2020 – učebna č.6,  6.30 hod.

                               praktická zkouška:

                                    opravářská+zámečnická část     10.-12.6.2020 (1 den),  6.30 hod.

                               ústní zkouška:                                     23.6.2020 dle přiloženého rozpisu v uč.7

 

třída I.Z                  23 - 68 - H/01 mechanik opravář motorových vozidel (automechanik) – jednoleté zkrácené studium

                               písemná zkouška:                              2.6.2020 – učebna č.8,  6.30 hod.

                               praktická zkouška:

                                    opravářská+zámečnická část     9.-10.6.2020 (1 den),  6.30 hod.

                               ústní zkouška:                                     23.6.2020 dle přiloženého rozpisu v uč.7

 

třída III.CI        36 - 52 - H/01 instalatér

                               písemná zkouška:                              3.6.2020 – učebna č.6,  6.30 hod.

                               praktická zkouška:                           4.-17.6.2020 (2 dny),      6.30 hod.

                               ústní zkouška:                                     24.6.2020 dle přiloženého rozpisu v uč.7

 

třída III.DZ         41 - 55 – E/01  opravářské práce

                               písemná zkouška:                              3.6.2020 – učebna č.8,  6.30 hod.

                               praktická zkouška:

                                               opravářská část                  8.6.2020 (1 den),  6.30 hod.

                                               zámečnická část                 5.6.2020 (1 den),  6.30 hod.            

                               ústní zkouška                                      22.6.2020  dle přiloženého rozpisu v uč.7

               

3. Podmínkou pro vykonání závěrečné zkoušky je úspěšné ukončení III. ročníku studia.

Vyučování ve III.ročnících bude pro žáky ukončeno ve čtvrtek 28.5.2020 vydáním vysvědčení za druhé pololetí třetího ročníku.

 

4. Všichni žáci obdrží volno pro přípravu k vykonání závěrečné zkoušky podle §74, odst.4 zákona č.561/2004Sb., v pátek 29.května 2020 a dále čerpají volno od 1.června 2020 mimo dny, kdy konají zkoušky.

 

5. Zkušební komise je jmenována v souladu s § 61 vyhl.MŠMT č.232/220Sb.:

41 - 55 - H/ 01 opravář zemědělských strojů:

předseda: Bc. Zdeněk Horych, vedoucí učitel odloučeného pracoviště  SOU Hluboš

místopředseda: Bc. Petr Tichý, vedoucí učitel OV SOU Hubálov

členové: a) třídní učitel:                                    Ing. Jiří Bičík

                b) učitelé odborných předmětů:       Ing. Martin Stejskal, Ing. Hana Mičudová,

                                                                               Mgr. Václav Drahoňovský, Ing. Miroslav Tesař

 c) učitelé OV:                                     Vladimír Brož, Stanislav Mužíček, Zdeněk Jančula,

                                                               Jaroslav Chládek, Josef Hejsek, Bc. Jiří Soustružník

d) odborník z praxe:                          Ing. Vít Stejskal, školní závod ZD Březina

 

23 - 68 - H/ 01 mechanik opravář motorových vozidel (automechanik):

předseda: Bc. Zdeněk Horych, vedoucí učitel odloučeného pracoviště  SOU Hluboš

místopředseda: Bc. Luděk Najman, zástupce ředitele pro  praktické vyučování SOU Hubálov

členové: a) třídní učitel:                                    Ing. Oldřich Vojtěch, Ing. Hana Mičudová

                b) učitelé odborných předmětů:       Ing. Miroslav Tesař, Ing. Oldřich Vojtěch, Ing. Hana Mičudová

                c) učitelé OV:                                      Jan Janíček, Josef Hejsek, Bc. Jiří Soustružník, Vladimír Brož

d) odborník z praxe:                         Ing. Aleš Jirásek, AIR DESIGN s.r.o. Mnichovo Hradiště

 

36 - 52 - H/ 01 instalatér:

předseda: Bc. Zdeněk Horych, vedoucí učitel odloučeného pracoviště  SOU Hluboš

místopředseda: Bc. Luděk Najman, zástupce ředitele pro  praktické vyučování SOU Hubálov

členové: a) třídní učitel:                            Mgr. Marcel Fišera

                b) učitelé odborných předmětů: Ing. Martin Stejskal, Ing. Oldřich Vojtěch,

         Ing. Jiří Bičík,  Ing. Hana Mičudová       

c) učitelé OV:                               Vladimír Teplý       

d) odborník z praxe:                    Jindřich Drahoňovský, Topenářství, Turnov, Zborovská 849

 

41 - 55 – E/01 opravářské práce:

předseda:. Bc. Zdeněk Horych, vedoucí učitel odloučeného pracoviště  SOU Hluboš

místopředseda: Bc. Petr Tichý, vedoucí učitel OV SOU Hubálov

členové:               

a) třídní učitel:                             Ing. Hana Mičudová

                b) učitel odborných předmětů:  Ing. Martin Stejskal,  Mgr. Václav Drahoňovský, Ing. Jan Salaba      

c) učitelé OV:                              Vladimír Brož, Stanislav Mužíček, Zdeněk Jančula,

                                                       Jaroslav Chládek, Josef Hejsek, Bc. Jiří Soustružník

              d) odborník z praxe:                   Ing. Vít Stejskal, školní závod ZD Březina

 

 

6. Písemná zkouška se řídí §60 odst.2 vyhl.č.232/2020Sb.. Celková doba  trvání písemné zkoušky nesmí překročit 240 min. Na základě doporučení školského poradenského pracoviště může být časový limit prodloužen. Písemná zkouška bude realizována na počítači. Klasifikace vychází z bodového hodnocení odpovědí dle JZZZ. Zahájení zkoušky  v 7.00 hod, žáci se dostaví v 6.30 hod., zkouška se koná v učebnách č.6 a č.8.

 

Učebna:

Třída:

Pedagogický dozor:

Pedagogický dozor střídá:

 

Pondělí 1.6.2020

 

 

Učebna č.6

3.AO – 1.skupina

Mgr. Drahoňovský

Ing. Bičík

Učebna č.8

3.AO – 2.skupina

Ing. Stejskal

Ing. Bičík

 

Úterý 2.6.2020

 

Učebna č.6

3.BA

Ing. Vojtěch

Ing. Bičík

Učebna č.8

1.Z

Ing. Stejskal

Ing. Bičík

 

Středa 3.6.2020

Učebna č.6

3.CI

Ing. Vojtěch

Mgr. Drahoňovský, Ing. Bičík

Učebna č.8

3.DZ

Ing. Stejskal

Mgr. Drahoňovský, Ing. Bičík

7. Praktická zkouška se řídí §60, odst.3 vyhl.č.232/2020 Sb. Zkouška se skládá ze zámečnické a opravářské části. Zahájení zkoušky v 6.45 hod., žáci se dostaví v 6.30 hod.

 

8. Ústní zkouška se řídí §60, odst. 4 vyhl.č.232/2020 Sb. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 min.. Je-li součástí otázek písemné nebo grafické řešení, může předseda zkušební komise tuto dobu prodloužit o dalších 15 min..  Zkouška se bude konat v učebně č.7. podle rozpisu pro jednotlivé třídy.

 

9. Je-li žák hodnocen u některé ze zkoušek stupněm nedostatečný, koná opravnou zkoušku v září. Neprospěl-li z opravné zkoušky, může komise na základě jeho žádosti povolit druhou oprav­nou zkoušku v prosinci nebo v červnu příštího roku. Uchazeč o opravný nebo náhradní termín zkoušky musí o zařazení písemně požádat ředitele školy nejpozději 1 měsíc před termínem zkoušky.   

 

10. Vyhodnocení závěrečných zkoušek, předání výučních listů a vysvědčení o závěrečné zkoušce za účasti rodičů se uskuteční v jídelně učiliště v pondělí 29.června  2020 pro jednotlivé třídy: třída 3.AO – 7.30 hod, třídy 3.BA+1.Z – 9.00 hod., třídy 3.CI+3.DZ – 10.30 hod.

 

11. Na praktickou zkoušku nastoupí žáci v čistém pracovním oděvu, s pokrývkou hlavy a v pracovní obuvi nejpozději v 6.30 hod. K ústní zkoušce a převzetí výučního listu se dostaví žáci ve společenském oděvu. Výuční listy obdrží žáci za podmínky, že budou mít vypořádány všechny pohledávky vůči SOU Hubálov a odevzdány všechny vypůjčené věci.

 

12. Nedostaví-li se žák k závěrečné zkoušce pro vážné důvody, je povinen se nejpozději do 3 dnů omluvit předsedovi zkušební komise. Závažnost důvodů posuzují stálí členové zkušební komise.

 

Hubálov 20.5.2020                                                                      Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov

© SOU Hubálov 2020