Informace pro žáky 1.ročníků ve školním roce 2020-2021

11.06.2020

Informace pro žáky prvních ročníků ve školním roce 2020/2021

Školní rok začíná 1. září 2020 v 7:00 hodin.

Při nástupu je nutné, aby Váš syn měl s sebou následující doklady:

 • Vysvědčení o ukončení povinné školné docházky.
 • Ústřižek dopisu o drogách (přiloženo).  
 • Ubytovaní žáci v DM odevzdají potvrzení o bezinfekčnosti (potvrzení přiloženo).
 • Dojíždějící žáci si přinesou visací zámek na skříňku do šatny (průměr oka zámku skříňky je maximálně 6 mm).

K tomuto dopisu přikládáme předpis plateb na úhradu zálohy na stravování a ubytování, zálohy na stravovací žeton a úhradu dalších nákladů (sešity, učebnice AJ, zámky na DM, pracovní čepici a obuv viz příloha).  Žádáme Vás, abyste částku uvedenou v přiloženém předpisu plateb uhradili tak, aby peníze na účet učiliště přišly nejpozději do 21. srpna 2020.  Pokud nebudou v den nástupu Vašeho syna na učiliště peníze připsány na účtu učiliště, budeme nuceni poslat ho pro peníze domů (vyvarujte se toho, děkujeme).  

DOMOV MLÁDEŽE

DM bude otevřen v pondělí 31. srpna 2020 od 17:00 do 21:30 hodin. Žáci mohou nastoupit až

1. září 2020 od 6:00 do 6:45 hodin tak, aby v 7:00 hodin mohli odejít do školy nebo do dílen.           

Do domova mládeže si žák s sebou vezme:   

 • 1x fotografii ze současné doby do osobních dokladů formám OP nebo řidičský průkaz. 
 • Hygienické potřeby (toaletní mýdlo, zubní pastu a kartáček, šampon, hřeben, ručník).
 • Obuv na přezutí (pouze pantofle).
 • Malou klíčenku na klíče od botníku a skříně na pokoji.
 • Vhodnou sportovní obuv do tělocvičny (jinak nebude umožněn přístup).
 • Botasky na hřiště.
 • Oblečení na domov (tepláková souprava nebo jak je Vás syn zvyklý), pyžamo, spodní prádlo, ponožky, apod.  

Žádáme Vás, abyste nedávali synům příliš mnoho oblečení, budou v domově mládeže pouze pět dnů a je nutné, aby si žáci odváželi špinavé prádlo domů každý týden.

Všichni ubytovaní žáci budou po nástupu seznámeni s vnitřním řádem domova mládeže, režimem dne a dalšími předpisy. Ustanovení těchto dokumentů jsou povinni znát a řídit se jimi. V domově mládeže je přísně zakázáno kouřit, přinášet a pít alkoholické nápoje, používat omamné prostředky, přinášet pyrotechnické prostředky, zbraně včetně nožů, šikanovat žáky, hrát hazardní hry. Mimořádné odjezdy musí žák předem hlásit své vychovatelce/vychovateli a tento odjezd musí mít písemně Vámi potvrzen.

Cenné předměty a větší částky peněz žákům na domov mládeže nedávejte. V nutných případech lze peníze uložit v trezoru DM.

Žáci mohou v DM používat své holicí strojky, mobilní telefony, notebooky, přenosná DVD. Za ztrátu těchto předmětů nepřebírá DM zodpovědnost. Rodiče potvrdí svým podpisem, že tuto skutečnost vzali na vědomí. Všechny elektrické přístroje, které se zapojují do sítě, musí mít doklad o revizi el. zařízení s razítkem od revizního technika el. zařízení.

Žáci jsou povinni uhradit škody, které na zařízení DM způsobí. Toto platí i o škole, dílnách, školní jídelně a celém areálu učiliště.

Žáci mají v DM možnost bezdrátového připojení internetu.

Záloha za ubytování na DM je pro školní rok 2020/2021 stanovena částkou 700,00 Kč/měsíc. 

STRAVOVÁNÍ

Žáci ubytovaní v DM jsou povinni stravovat se v jídelně DM.

Rozsah služeb školního stravování pro žáky ubytované na DM:

Snídaně za cenu:                      16,00 Kč (finanční normativ potravin)  

Svačina dopolední za cenu:      12,00 Kč (finanční normativ potravin)   

Oběd za cenu:                          28,00 Kč (finanční normativ potravin)  

I. večeře za cenu:                     26,00 Kč (finanční normativ potravin)              

II. večeře za cenu:                    12,00 Kč (finanční normativ potravin)  

Celkem                                    94,00 Kč / 1den  

 

Dne 1. 9. 2020 bude žákům ubytovaným na DM poskytnuto celodenní stravování v plném rozsahu.

Žáci dojíždějící se mohou stravovat v jídelně školy nebo si nosit jídlo z domova.

Rozsah služeb školního stravování pro dojíždějící žáky:   

Svačina dopolední za cenu       18,00 Kč včetně DPH (finanční normativ potravin + režie + DPH)   

Oběd za cenu                           28,00 Kč (finanční normativ) 

Celkem                                    46,00 Kč

Dne 1. 9. 2020 bude dojíždějícím žákům, kteří mají vyplněnou přihlášku ke stravování a označili v této přihlášce odběr dopoledních svačina,  poskytnuta strava v rozsahu: dopolední svačina a oběd.

Režim centrálního zajištění dopoledních svačin pro dojíždějící žáky lze po dohodě zrušit a odebírat pouze oběd. Pokud jste na přihlášce ke stravování Vašeho syna ve školní jídelně odběr dopolední svačiny neobjednali, lze tak dodatečně učinit v kanceláři školní jídelny na tel. č. 326 701 373 nebo

e-mailem jidelna@souhubalov.cz

Pokud dojde v průběhu školního roku ke zvýšení cen potravin, budou výše uvedené ceny úměrně upravovány. 

Odhlašování stravy:

Dodržuje-li žák platební kázeň, je strava každý nový měsíc automaticky považována za objednanou. V případě nemoci nebo jiné omluvené nepřítomnosti se žák odhlásí předem, a to nejpozději do 8:00 hodin na tento den, a to telefonicky na čísla 326 789 408, 725 853 275 (sekretariát) nebo 326 701 373 (kancelář školní jídelny) nebo e-mailem na adresu jidelna@souhubalov.cz. Tím bude omluven i ve škole. Při návratu po nemoci je žák povinen oznámit ihned ráno v jídelně svůj nástup do školy.

Placení stravy:

V průběhu školního roku obdrží žák, resp. Vy na Vámi uvedenou e-mailovou adresu v přihlášce ke stravování,  vždy do 10. dne v měsíci (nejdříve v říjnu 2020 za září 2020) vyúčtování skutečně odebrané stravy v předchozím kalendářním měsíci a částku uvedenou ve vyúčtování zaplatíte

a) bankovním převodem na účet školy číslo 8535181/0100 nebo

b) v pokladně školní jídelny nebo 

c) složenkou, kterou obdrží Váš syn ve škole.  

nejpozději do 25. dne daného kalendářního měsíce, jinak bude ze školního stravování vyloučen. Totéž platí pro úhradu úplaty za ubytování na DM. Konečné vyúčtování zálohy bude provedeno po ukončení školního stravování nebo ubytování.

OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY

Žák musí mít do dílen na odborný výcvik pracovní oděv, pracovní boty, pracovní čepici s označením učiliště. Ochranné pracovní pomůcky zajišťujeme hromadně. Žák dostane zdarma pracovní oděv (kalhoty s laclem a bundu). Náklady na pracovní boty a čepici jsou zahrnuty v celkové částce k úhradě do 21. 08. 2020 viz předpis plateb v příloze.  

UČEBNICE CIZÍCH JAZYKŮ A SEŠITY

Učebnice na výuku cizího jazyka a sešity zajišťujeme hromadně s výraznou slevou. Prosíme tedy o jejich zaplacení před nástupem syna do učiliště. Náklady na pořízení sešitů a učebnice jsou zahrnuty v celkové částce k úhradě do 21. 08. 2020 viz předpis plateb v příloze.  

Dne 1. září 2020 vydáme ochranné pracovní pomůcky, učebnici na výuku cizího jazyka a sešity pouze žákům, kteří je budou mít zaplacené.

Podáváme Vám tyto informace prostřednictvím e-mailových zpráv na Vaše e-mailové adresy, které jste vyplnili do přijímacích dokumentů a prostřednictvím kterých s Vámi budeme v případě potřeby komunikovat (např. vyúčtování stravného, ubytování na DM apod.). Zároveň Vás odkazujeme na sledování našich webových stránek www.souhubalov.cz.  

Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na naši spolupráci, která povede ke spokojenosti Vašich synů při pobytu v učilišti. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám vaše dotazy zodpovíme.  

V Hubálově dne 11. 06. 2020

                                                                                               Ing. Miroslav Kolomazník,  ředitel

© SOU Hubálov 2020