Jednoleté zkrácené studium automechanika

08.07.2020

Ve školním roce 2020-2021 bude otevřeno jednoleté denní zkrácené studium tříletého oboru s výučním listem mechanik opravář motorových vozidel (automechanik). Podmínkou přijetí je absolvování maturitního oboru nebo oboru s výučním listem, technického zaměření. Obsahem studia jsou odborné předměty (1 den v týdnu): Automobily, Elektrotechnika, Technologie oprav, Ekonomika a Odborný výcvik (4 dny v týdnu). Možnost získat řidičské oprávnění skupin B,C a svářečský průkaz pro svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře. Součástí odborného výcviku je souvislá individuální praxe na smluvním pracovišti odborného výcviku. Do konce srpna 2020 je možné podat přihlášku ke studiu s potvrzenou zdravotní způsobilostí od lékaře, zápisový lístek se nedává.

© SOU Hubálov 2020