Příprava na distanční výuku

28.09.2020

S ohledem na stále větší pravděpodobnost zavedení distanční výuky probíhá příprava žáků na přechod k této formě vzdělávání. Každý žák získá školní e-mailovou adresu ve tvaru jmeno.prijmeni@souhub.cz, která mu umožní bezplatný přístup k základním programům MS Word, Excel, PowerPoint pro zpracování zadávaných úkolů. Pro vzájemnou komunikaci učitelů s žáky bude využíváno webové rozhraní programu Bakaláři. Přístupové údaje s vysvětlením základní obsluhy získávají žáci na prvních hodinách předmětu Informatika. Pro žáky druhých a třetích ročníků platí stejné přístupové údaje jako v uplynulém školním roce. Pro kontrolu práce žáků v programu Bakaláři budou mít nově umožněn přístup i jejich rodiče. Přístupové údaje do systému Bakaláři pro zákonné zástupce žáků budou uvedeny v žákovském průkazu (žákovské knížce). V případě zavedení distanční výuky je tato povinná a plně nahrazuje prezenční výuku. Odborný výcvik nelze vyučovat plně distančně.  

© SOU Hubálov 2020