Distanční výuka 5. - 16.10.2020

02.10.2020

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje bude probíhat na středních školách okresu Mladá Boleslav dva týdny distanční výuka s vyjímkou odborného výcviku. Výuka v období 5.října - 16.října bude probíhat v SOU Hubálov podle následujícího schématu:

 

Třída       obor                                        třídní učitel             5. - 9.října 2020                            12. - 16.října 2020

1.A  (opravář zemědělských strojů)      Mgr. Zápotocká       odborný výcvik                             distanční výuka

1.B (automechanik)                              Ing. Vojtěch             distanční výuka                            odborný výcvik

1.C (instalatér)                                      Ing. Stejskal            distanční výuka                            odborný výcvik

1.D (opravářské práce)                        Mgr. Pitrmocová      odborný výcvik                              distanční výuka

1.Z (automechanik - zkrácené st.)  Ing. Mičudová  odborný výcvik+distanční výuka   odborný výcvik+dist.výuka

2.A (opravář zemědělských strojů)      Mgr. Drahoňovský  distanční výuka                              odborný výcvik

2.B (automechanik)                             Ing. Salaba             odborný výcvik                               distanční výuka

2.C (instalatér)                                     Ing. Bičík                odborný výcvik                               distanční výuka

2.D (opravářské práce)                        Ing. Tesař              distanční výuka                              odborný výcvik

3.A (opravář zemědělských strojů)      Ing. Stejskal           odborný výcvik                               distanční výuka  

3.B (automechanik)                             Mgr. Fišera            distanční výuka                               odborný výcvik

3.C (instalatér)                                    Mgr. Fišera           distanční výuka                                 odborný výcvik

3.D (opravářské práce)               Mgr. Pitrmocová  odborný výcvik+distanční výuka   odborný výcvik+dist.výuka

Provoz domova mládeže zůstává nepřerušen, školní jídelna vaří normálně jako během výuky, autobusové spojení není omezeno. Během distanční výuky budou žáci plnit úkoly z jednotlivých předmětů, které budou zadávány v programovém systému Bakaláři (hledat ve složce Dokumenty, aplikace ke stažení také není příliš spolehlivá), který je přístupný prostřednictvím webového rozhraní: https://souhubalov.bakalari.cz. Přístupové údaje byly žákům zadány, přístupové údaje pro zákonné zastupce mají žáci zapsány v žákovské knížce. V případě technických problémů je možné se obrátit na koordinátora ICT SOU Hubálov Mgr. Václava Drahoňovského (vaclav.drahonovsky@souhubalov.cz)

Kontaktní údaje na jednotlivé vyučující a třídní učitele:

Ing. Jiří Bičík                                           jiri.bicik@souhubalov.cz

Mgr. Václav Drahoňovský                       vaclav.drahonovsky@souhubalov.cz

Mgr. Marcel Fišera                                  marcel.fisera@souhubalov.cz

Ing. Miroslav Kolomazník                        reditel@souhubalov.cz

Ing. Hana Mičudová                                hana.micudova@souhubalov

Mgr. Radka Pitrmocová                           radka.pitrmocova@souhubalov.cz

Ing. Jan Salaba                                       jan.salaba@souhubalov.cz

Ing. Martin Stejskal                                 martin.stejskal@souhubalov.cz

Ing. Jaroslav Šimek                                 jaroslav.simek@souhubalov.cz

Ing. Miroslav Tesař                                  miroslav.tesar@souhubalov.cz

Ing. Oldřich Vojtěch                                 oldrich.vojtech@souhubalov.cz

Mgr. Martina Zápotocká                          martina.zapotocka@souhubalov.cz

 

 

© SOU Hubálov 2020