Výuka v období 19.-30.října 2020

09.10.2020

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020, o přijetí krizových opatření bude výuka v období 19.října - 30.října bude probíhat v SOU Hubálov podle následujícího schématu:

(v pondělí 26.října a v úterý 27.října 2020 je vyhlášeno ministerské volno, ve středu 28.října 2020 je státní svátek a ve čtvrek 29.října a v pátek 30.října 2020 podzimní prázdniny)

Třída       obor                                        třídní učitel             19. - 23.října 2020                 26. - 30.října 2020

1.A  (opravář zemědělských strojů)      Mgr. Zápotocká          odborný výcvik                          volno

1.B (automechanik)                              Ing. Vojtěch             distanční výuka                         volno

1.C (instalatér)                                      Ing. Stejskal            distanční výuka                        volno

1.D (opravářské práce)                        Mgr. Pitrmocová      odborný výcvik                             volno

1.Z (automechanik - zkrácené st.)  Ing. Mičudová  odborný výcvik+distanční výuka                  volno

2.A (opravář zemědělských strojů)      Mgr. Drahoňovský  distanční výuka                              volno

2.B (automechanik)                             Ing. Salaba             odborný výcvik                            volno

2.C (instalatér)                                     Ing. Bičík                odborný výcvik                           volno

2.D (opravářské práce)                        Ing. Tesař              distanční výuka                             volno

3.A (opravář zemědělských strojů)      Ing. Stejskal           odborný výcvik                               volno 

3.B (automechanik)                             Mgr. Fišera            distanční výuka                             volno

3.C (instalatér)                                    Mgr. Fišera           distanční výuka                              volno

3.D (opravářské práce)               Mgr. Pitrmocová  odborný výcvik+distanční výuka                  volno

Provoz domova mládeže zůstává nepřerušen, školní jídelna vaří normálně jako během výuky, autobusové spojení není omezeno. Během distanční výuky budou žáci plnit úkoly z jednotlivých předmětů, které budou zadávány v programovém systému Bakaláři (hledat ve složce Dokumenty, aplikace ke stažení také není příliš spolehlivá), který je přístupný prostřednictvím webového rozhraní: https://souhubalov.bakalari.cz. Přístupové údaje byly žákům zadány, přístupové údaje pro zákonné zastupce mají žáci zapsány v žákovské knížce. V případě technických problémů je možné se obrátit na koordinátora ICT SOU Hubálov Mgr. Václava Drahoňovského (vaclav.drahonovsky@souhubalov.cz)

Kontaktní údaje na jednotlivé vyučující a třídní učitele:

Ing. Jiří Bičík                                           jiri.bicik@souhubalov.cz

Mgr. Václav Drahoňovský                       vaclav.drahonovsky@souhubalov.cz

Mgr. Marcel Fišera                                  marcel.fisera@souhubalov.cz

Ing. Miroslav Kolomazník                        reditel@souhubalov.cz

Ing. Hana Mičudová                                hana.micudova@souhubalov

Mgr. Radka Pitrmocová                           radka.pitrmocova@souhubalov.cz

Ing. Jan Salaba                                       jan.salaba@souhubalov.cz

Ing. Martin Stejskal                                 martin.stejskal@souhubalov.cz

Ing. Jaroslav Šimek                                 jaroslav.simek@souhubalov.cz

Ing. Miroslav Tesař                                  miroslav.tesar@souhubalov.cz

Ing. Oldřich Vojtěch                                 oldrich.vojtech@souhubalov.cz

Mgr. Martina Zápotocká                          martina.zapotocka@souhubalov.cz

© SOU Hubálov 2020