Obnovení prezenční výuky od 25.11.2020

20.11.2020

Od středy 25.11.2020 bude obnovena prezenční výuka žáků tříd 3.A,3.B.3.C,3.D,1.Z (teoretická výuka+odborný výcvik). Od tohoto data bude také obnoven odborný výcvik žáků prvních a druhých ročníků (teoretická výuka těchto tříd pokračuje do odvolání distanční formou).Odborný výcvik bude pokračovat podle rozdělení sudý - lichý týden ve stejném rozvržení a na stejných pracovištích, jako před přerušením výuky. Domov mládeže bude opět otevřen od úterý 24.listopadu od 17.00 hod.,školní stravování začíná výdejem snídaní ve středu 25.listopadu pro žáky ubytované na domově mládeže. Školní autobusové spojení bude obnoveno od středy 25.11.2020. Upozorňuji na změnu zastávek v Mnichově Hradišti ( Mnichovo Hradiště náměstí bude přemístěno před budovu městského úřadu - směr Turnov), zastávka u zdravotního střediska zůstává nezměněna.

                            

                                Týden 25.- 27.11.2020 - "sudý týden"

Teoretická výuka: 3.A - prezenční forma teoretické výuky

                            1.A, 1.D, 2.B, 2.C - distanční forma teoretické výuky

Odborný výcvik: 1.B, 1.C, 2.A, 2.D, 3.B, 3.C, 3.D, 1.Z - vše prezenční forma praktické výuky

 

                             Týden 30.11.- 4.12.2020 - "lichý týden"

Teoretická výuka: 3.B, 3.C  - prezenční forma teoretické výuky celý týden

                            3.D, 1.Z - prezenční forma teoretické výuky pouze v pondělí 30.11

                            1.B, 1.C, 2.A, 2.D - distanční forma teoretické výuky celý týden

Odborný výcvik: 1.A, 1.D, 2.B, 2.C, 3.A -prezenční forma praktické výuky celý týden

                          3.D, 1.Z - prezenční forma praktické výuky od uterý 1.12.2020  do pátku 4.12.2020

© SOU Hubálov 2022