Klasifikace v náhradním termínu

28.01.2021

Vzhledem k tomu, že řada  žáků nemá z jednotlivých předmětů uzavřenou klasifikaci, je třeba si domluvit s vyučujícími předmětů podmínky pro uzavření klasifikace za první pololetí školního roku 2020/2021. Klasifikace by měla být uzavřena v náhradním termínu do 31.3.2021. Protože bude pravděpodobně i dále probíhat výuka distanční formou, je možné pro odesílání zadaných úkolů elektronickou cestou využít počítače v učebně číslo 8 SOU Hubálov. Učebna bude od pondělí 1.2.2021 volně k dispozici žákům, kteří mají problémy s počítačovým připojením, od 7.00 hod do 16.00 hod. S ohledem na dodržení platných protiepidemiologických opatření je nutné si předem zarezervovat termín telefonicky na čísle 326 789 408 nebo 725 853 275.  

© SOU Hubálov 2022