Testování žáků metodou PCR

28.05.2021

Ve dnech 31. 05. 2021 (pondělí), 07. 06. 2021 (pondělí)  a 21. 06. 2021 (pondělí) bude od 06:00 hodin do 7:30 hodin v učebnách č. 1 a č. 2 probíhat testování žáků PCR metodou, a to odběrem vzorku slin výtěrem z ústní dutiny.  Každý žák obdrží odběrovou soupravu (Bi- CoV®set) skládající se z plastové ampulky s transportním roztokem a tamponu pro odběr slin. Žák si sám provede odběr vzorku slin z úst, vloží tampon do ampulky s transportním roztokem a uzavře ji. Ampulka bude označena štítkem se jménem, příjmením a datem narození a předána certifikované laboratoři ke zpracování metodou pool testing (kolektivní testování).  Výsledky testů budou škole sděleny nejpozději do 24 hodin.

© SOU Hubálov 2022