Podzimní termín závěrečných zkoušek

13.07.2021

Praktická ZZ z odborného výcviku - pondělí 13.9.2021 6.30 hod.

Ústní ZZ - středa 15.9.2021 13.00 hod.

Uchazeči se musí přihlásit v sekretariátu SOU Hubálov nejpozději do 3.9.2021.

 

© SOU Hubálov 2021