Informace pro školní rok 2021/2022

12.08.2021

Školní rok začíná ve středu 1.září 2021. Od 7.00 hod. bude probíhat výuka podle harmonogramu zveřejněného na nástěnce ve školní chodbě a na tomto školním webu. Žáci prvních ročníků budou mít krátké společné zahájení před budovou školy, žáci vyšších ročníků budou zahajovat na pracovištích dle harmonogramu. Od 6.15 hod. bude probíhat povinné PCR testování všech žáků v učebně č.1 a2, jehož absolvování je podmínkou pro účast ve výuce. Žáci ubytovaní na domově mládeže mohou nastoupit již v úterý odpoledne od 17.00 hod. do 21.30 hod. Stravování ve školní jídelně bude začínat snídaní ve středu 1.září 2021. Podmínkou pro stravování ve školní jídelně a ubytování na domově mládeže je zaplacená záloha na stravování a ubytování a uhrazené platby za stravování a ubytování z předchozího školního roku 2020-2021.Ochranné pracovní pomůcky (pracovní oděv, pracovní obuv, pokrývka hlavy) dostanou všichni žáci 1. září bezplatně, sešity a učebnici angličtiny dostanou pouze ti žáci, kteří je budou mít zaplacené.

Aktuální epidemiologické požadavky upřesníme podle platných vyhlášených pokynů před zahájením školního roku.

 

© SOU Hubálov 2021