Testování žáků 1.9. a 6.9.2021

26.08.2021

Testování žáků metodou PCR ve dnech 01. 09. 2021 a 06. 09. 2021

Ve dnech 01. 09. 2021 (středa) a 06. 09. 2021 (pondělí) bude od 06:00 hodin do 8:00 hodin v učebnách č. 1 a č. 2 probíhat testování žáků PCR metodou, a to odběrem vzorku slin výtěrem z ústní dutiny.  Každý žák obdrží odběrovou soupravu (Bi- CoV®set) skládající se z plastové ampulky s transportním roztokem a tamponu pro odběr slin. Žák si sám provede odběr vzorku slin z úst, vloží tampon do ampulky s transportním roztokem a uzavře ji. Ampulka bude označena štítkem se jménem, příjmením a datem narození a předána certifikované laboratoři ke zpracování metodou pool testing (kolektivní testování).  Výsledky testů budou škole sděleny nejpozději do 24 hodin.

Žák, který nastoupí do školy mimo výše uvedené testovací dny, bude testován antigenním testem pro samoodběr.

Výjimky z testování žáků:

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu, provedeném na odběrovém místě. Tyto skutečnosti musí osoba (ŽÁK) prokazatelně doložit v elektronické či listinné podobě. Pokud je škole nedoloží, tak se účastní testování ve škole.

© SOU Hubálov 2021