Úprava cen stravného od 1.5.2022

12.04.2022

Informace o změně výše úhrad za stravné žáků od 01. 05. 2022

Od 01. 05. 2022 zvyšujeme ceny hlavních a doplňkových jídel, které poskytujeme v jídelně SOU HUBÁLOV pro žáky školy a žáky ubytované na domově mládeže.

 

Rozsah služeb školního stravování pro dojíždějící žáky:  

Svačina dopolední za cenu     19,00 Kč včetně DPH (finanční normativ potravin + režie + DPH)   

Oběd za cenu                          34,00 Kč (finanční normativ potravin) 

Celkem                                  53,00 Kč

 

Rozsah služeb školního stravování pro žáky ubytované na domově mládeže:

Snídaně                                  18,00 Kč (finanční normativ potravin)  

Svačina                                   13,00 Kč (finanční normativ potravin)

Oběd                                      34,00 Kč (finanční normativ potravin)

Večeře                                    32,00 Kč (finanční normativ potravin)

II. večeře                                14,00 Kč (finanční normativ potravin)         

Celkem                                  111,00 Kč

  

© SOU Hubálov 2022