Výsledky 1.kola přijímacího řízení do 1.ročníku 2022/2023

22.04.2022

         Výsledky 1.kola přijímacího řízení do 1.ročníku oborů vzdělání s výučním listem

                                 pro školní rok 2022/2023 v SOU Hubálov

                                                         22.dubna 2022

 

                                             SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ

 

 41-55-H/01                                  23-68-H/01                            36-52-H/01                                                       

Opravář zemědělských            Mechanik opravář                 Instalatér                                          

strojů                                         motorových vozidel      

 

 1. OZS17/2022 846 bodů                      AUT26/2022 895 bodů           INS27/2022 895 bodů

 2. OZS6/2022  842 bodů                      AUT15/2022  830 bodů           INS2/2022   864 bodů

 3. OZS37/2022 832 bodů                     AUT25/2022  824 bodů           INS1/2022   842 bodů

 4. OZS27/2022 830 bodů                    AUT14/2022  811 bodů            INS20/2022  832 bodů

 5. OZS13/2022 819 bodů                   AUT12/2022   810 bodů            INS11/2022  800 bodů

 6. OZS29/2022 813 bodů                   AUT7/2022   805 bodů             INS21/2022   796 bodů

 7. OZS38/2022 805 bodů                  AUT20/2022   805 bodů            INS16/2022   787 bodů

 8. OZS11/2022 803 bodů                  AUT3/2022    803 bodů             INS23/2022    779 bodů

 9. OZS15/2022 803 bodů                 AUT2/2022    790 bodů             INS10/2022     776 bodů

 10. OZS5/2022 796 bodů                  AUT19/2022    790 bodů             INS25/2022     776 bodů

 11. OZS33/2022 793 bodů               AUT10/2022     787 bodů            INS18/2022    768 bodů

 12. OZS20/2022 793 bodů              AUT18/2022     774 bodů             INS12/2022    766 bodů

 13. OZS36/2022  790 bodů             AUT21/2022    773 bodů             INS7/2022      763 bodů

 14. OZS18/2022  787 bodů            AUT23/2022    770 bodů              INS13/2022    763 bodů

 15. OZS7/2022    779 bodů           AUT13/2022   768 bodů                INS22/2022    760 bodů

 16. OZS14/2022  776 bodů;           AUT24/2022  757 bodů               INS17/2022     758 bodů

 17. OZS4/2022   775 bodů            AUT22/2022   757 bodů               INS26/2022     757 bodů

 18. OZS22/2022  775 bodů          AUT11/2022  754 bodů                INS15/2022     755 bodů

 19. OZS32/2022  772 bodů          AUT6/2022  735 bodů                   INS19/2022     751 bodů

 20. OZS21/2022  767 bodů          AUT16/2022 734 bodů                 INS24/2022     749 bodů

 21. OZS8/2022   766 bodů          AUT9/2022   731 bodů                  INS4/2022       746 bodů

 22. OZS23/2022 764 bodů          AUT1/2022   725 bodů                  INS3/2022       736 bodů

 23. OZS12/2022 763 bodů         AUT17/2022  721 bodů                 INS9/2022       723 bodů

 24. OZS40/2022 762 bodů         AUT5/2022    718 bodů                  INS8/2022       720 bodů

 25. OZS10/2022 762 bodů        AUT4/2022    677 bodů                  INS5/2022       700 bodů

 26. OZS30/2022 758 bodů        AUT8/2022   667 bodů                   INS6/2022       677 bodů

 27. OZS9/2022  757 bodů                                                                    INS14/2022     667 bodů

 28. OZS24/2022 754 bodů

 29. OZS26/2022 753 bodů

 30. OZS2/2022   752 bodů

 31. OZS31/2022  751 bodů

 32. OZS34/2022  751 bodů

 33. OZS3/2022   750 bodů

 34. OZS1/2022   748 bodů

 35. OZS19/2022  727 bodů

 36. OZS39/2022  723 bodů

 37. OZS35/2022  721 bodů

 38. OZS28/2022  704 bodů

 39. OZS25/2022  691 bodů

 40. OZS16/2022  691 bodů

 41. OZS41/2022  677 bodů

   

  41-55-E/01                                         23-51-H/01

  Opravářské práce                           Strojní mechanik                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. OPP1/2022    885 bodů                       SME1/2022         763 bodů

2. OPP2/2022   859 bodů                       SME2/2022         723 bodů

3. OPP4/2022    846 bodů

4. OPP5/2022    846 bodů

5. OPP3/2022    695 bodů

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také požaduje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§60a odst.6 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění).

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě odvolání (§60a odst.7 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění).

 

Hubálov  22.dubna  2022             

Ing. Miroslav Kolomazník,  ředitel SOU Hubálov

© SOU Hubálov 2022