Exkurze ZD Skalsko

22.06.2023

Dnes jsme s třídami 1.D, 2.D a 1.A navštívili moderní zemědělské družstvo Skalsko s.r.o., kde jsme si podrobně prohlédli provoz zdejšího kravína a bioplinové stanice.

Počasí nám přálo (možná až moc :-) Exkurzi jsme završili krátkým výletem  na Krásnou vyhlídku. Foto na našem FB https://www.facebook.com/search/top?q=sou%20hubalov

© SOU Hubálov 2023