Zahájení školního roku 2023-2024

28.08.2023

Žáci přijatí do prvních ročníků všech oborů vzdělání s vyjímkou jednoletého zkráceného studia oboru 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel se sejdou 4.září 2023 v 7.00 hod. v prostoru před ředitelnou, kde proběhne krátké zahájení školního roku a představení třídních učitelů a učitelů odborného výcviku jednotlivých oborů vzdělání. Příslušní pedagogičtí pracovníci si potom odtud odvedou žáky do školy a do dílen odborného výcviku. Zaměstnání prvního dne bude ukončeno ve 13.00 hod. tak, aby žáci stihli autobusové spojení z Hubálova do Turnova, Mnichova Hradiště a Mladé Boleslavi. Žáci ubytovaní na domové mládeže se po vyučování přesunou na domov mládeže. Stravování bude již první den zajištěno ve školní jídelně (podmínkou je zaplacení úhrady za ubytování a stravování). Nezapomeňte na přezůvky a zámky na šatní skříňky.

 

© SOU Hubálov 2023