Přijímací řízení 2016 - dílčí infomace pro uchazeče o studium

30.03.2016

Ve čtvrtek 31.3.2016 odesíláme na adresy všech uchazečů o studium, kteří si podali přihlášku ke studiu na naší školu, potvrzení přijetí přihlášky ke studiu s dalšími informacemi. V pátek 22.4.2016 budou na těchto webových stránkách zveřejněny seznamy přijatých uchazečů pod registračními čísly, které obdrží každý uchazeč v potvrzení přijetí přihlášky. Doporučoval bych naplánovat si společně se svými dětmi na tento den návštěvu hubálovského učiliště s možností odevzdat zápisový lístek a zařídit si další věci (změření velikosti a objednávka pracovního oděvu, podání přihlášky na domov mládeže a ke stravování ve školní jídelně). Současně je možné získat písemný doklad o přijetí ke studiu. Budeme k dispozici na domově mládeže od 8.00 do 13.00 hod. Není nutné přijíždět ráno na 8.00 hod, ale je možné kdykoliv během dopoledne. Uchazeči o studium oboru 41-55-E/01 Opravářské práce, kteří dosud nedodali písemné doporučení ke studiu tohoto oboru vystavené speciálně pedagogickým centrem nebo pedagogicko psychologickou poradnou, budou přijati do doby doručení tohoto doporučení podmínečně.

Ing.Miroslav Kolomazník, ředitel SOU Hubálov

© SOU Hubálov 2020