Třídní schůzky rodičů žáků

19.04.2016

Pátek 22.dubna 2016

 

od 14.00 hod.

1.CZ                   Opravářské práce                       třídní učitel: Mgr.Karel Bajer                              učebna č.1

3.AO                   Opravář zem.strojů                    třídní učitelka: Mgr. Radka Pitrmocová             učebna č.2

3.CI                     Instalatér                                     třídní učitel: Ing.Jan Salaba                                učebna č.4

2.CI                      Instalatér                                    třídní učitel: Ing.Oldřich Vojtěch                        učebna č.6

2.AO                    Opravář zem.strojů                   třídní učitel: Ing.Jiří Bičík                                    učebna č.7

2.DZ + 3.DZ        Opravářské práce                      třídní učitel: Mgr. Václav Drahoňovský              učebna č.8

 

od 15.00 hod.

2.BA                  Automechanik                             třídní učitel: Mgr.Karel Bajer                                učebna č.1

1.BA +1.BI        Automechanik + Instalatér         třídní učitelka: Mgr.Radka Pitrmocová                učebna č.2

1.AO                 Opravář zem.strojů                      třídní učitel: Ing.Martin Stejskal                            učebna č.3

3.BA                 Automechanik                              třídní učitelka: Mgr.Jaroslava Kosková                učebna č.5  

© SOU Hubálov 2020