Závěrečné zkoušky 2016

30.06.2016

Ve dnech 6.6 - 28.6.2016 probíhaly v SOU Hubálov závěrečné zkoušky podle celostátně platného jednotného zadání pro jednotlivé učební obory. Zkoušky se skládaly z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a z ústní zkoušky. K závěrečným zkouškám nebylo připuštěno celkem 11 žáků pro neprospěch ve třetím ročníku. S vyznamenáním prospěli 4 žáci, 2 žáci neprospěli a 43 žáků prospělo. Výuční list ve školním roce 2015/2016 tak získalo celkem 47 žáků. Kritéria Hospodářské komory ČR pro osvědčení splnili 4 žáci, které navrhli odborníci z praxe k předání osvědčení v průběhu Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

 

 

 

 

 

© SOU Hubálov 2023