Výsledky 1.kola 2017-2018

24.04.2017

Výsledky 1.kola 2017-2018                                                                                       

 

 

Pořadí

41-55-H/01

Opr.zem.strojů

Počet bodů:

Výsledek přijímacího řízení:

23-68-H/01

Mechanik opr. motor. vozidel

(Automechanik)

Počet bodů:

Výsledek přijímacího řízení:

36-52-H/01

Instalatér

Počet bodů:

Výsledek přijímacího řízení:

41-55-E/01

Opravářské práce

Počet bodů:

Výsledek přijímacího řízení:

1.

OZS3/2017

821

přijat

AUT7/2017

821

přijat

 

INS17/2017

800

přijat

OP5/2017

848

přijat

2.

OZS7/2017

813

přijat

AUT9/2017

813

přijat

INS16/2017

773

přijat

OP6/2017

848

přijat

3.

OZS29/2017

796

přijat

AUT41/2017

812

přijat

INS12/2017

755

přijat

OP2/2017

811

přijat

4.

OZS10/2017

783

přijat

AUT31/2017

808

přijat

INS3/2017

750

přijat

OP1/2017

787

přijat

5.

OZS11/2017

775

přijat

AUT19/2017

800

přijat

INS18/2017

744

přijat

OP4/2017

778

přijat

6.

OZS28/2017

775

přijat

AUT33/2017

771

přijat

INS9/2017

744

přijat

OP3/2017

700

přijat

7.

OZS26/2017

774

přijat

AUT32/2017

759

přijat

INS20/2017

742

přijat

 

 

 

8.

OZS33/2017

771

přijat

AUT4/2017

752

přijat

INS13/2017

733

přijat

 

 

 

9.

OZS5/2017

764

přijat

OZS42/2017

751

přijat

INS6/2017

731

přijat

 

 

 

10.

OZS31/2017

759

přijat

AUT6/2017

749

přijat

INS2/2017

715

přijat

 

 

 

11.

OZS36/2017

759

přijat

AUT37/2017

746

přijat

INS14/2017

710

přijat

 

 

 

12.

OZS23/2017

753

přijat

AUT13/2017

745

přijat

INS5/2017

709

přijat

 

 

 

13.

OZS2/2017

749

přijat

AUT24/2017

745

přijat

INS11/2017

707

přijat

 

 

 

14.

OZS12/2017

748

přijat

AUT23/2017

744

přijat

INS15/2017

704

přijat

 

 

 

15.

OZS34/2017

744

přijat

AUT15/2017

744

přijat

INS4/2017

702

přijat

 

 

 

16.

OZS40/2017

744

přijat

AUT5/2017

738

přijat

INS1/2017

700

přijat

 

 

 

17.

OZS21/2017

744

přijat

AUT22/2017

738

přijat

INS8/2017

696

přijat

 

 

 

18.

OZS20/2017

742

přijat

AUT16/2017

738

přijat

INS19/2017

683

přijat

 

 

 

19.

OZS30/2017

735

přijat

AUT3/2017

737

přijat

INS10/2017

640

přijat

 

 

 

20.

OZS17/2017

735

přijat

AUT28/2017

736

přijat

INS7/2017

629

přijat

 

 

 

21.

OZS25/2017

733

přijat

AUT20/2017

735

přijat

 

 

 

 

 

 

22.

OZS37/2017

733

přijat

AUT39/2017

733

přijat

 

 

 

 

 

 

23.

OZS6/2017

733

přijat

AUT25/2017

731

přijat

 

 

 

 

 

 

24.

OZS39/2017

722

přijat

AUT14/2017

723

přijat

 

 

 

 

 

 

25.

OZS22/2017

719

přijat

AUT2/2017

719

přijat

23-51-H/01 st.mechanik

body

Výsledek přij.řízení

 

 

 

26.

OZS32/2017

716

přijat

AUT34/2017

716

přijat

SM2/2017

774

přijat

 

 

 

27.

OZS19/2017

714

přijat

AUT26/2017

715

přijat

SM1/2017

695

přijat

 

 

 

28.

OZS4/2017

713

přijat

AUT21/2017

714

přijat

SM3/2017

646

přijat

 

 

 

29.

OZS18/2017

709

přijat

AUT8/2017

713

přijat

 

 

 

 

 

 

30.

OZS14/2017

708

přijat

AUT30/2017

713

přijat

 

 

 

 

 

 

31.

OZS1/2017

704

přijat

AUT18/2017

713

přijat

 

 

 

 

 

 

32.

OZS38/2017

704

přijat

AUT38/2017

713

přijat

 

 

 

 

 

 

33.

OZS16/2017

702

přijat

AUT27/2017

707

přijat

 

 

 

 

 

 

34.

OZS27/2017

697

přijat

AUT1/2017

700

přijat

 

 

 

 

 

 

35.

OZS15/2017

695

přijat

AUT10/2017

698

přijat

 

 

 

 

 

 

36.

OZS13/2017

695

přijat

AUT36/2017

696

přijat

 

 

 

 

 

 

37.

OZS9/2017

694

přijat

AUT35/2017

696

přijat

 

 

 

 

 

 

38.

OZS8/2017

683

přijat

AUT17/2017

695

přijat

 

 

 

 

 

 

39.

OZS24/2017

648

přijat

AUT11/2017

693

přijat

 

 

 

 

 

 

40.

OZS35/2017

646

přijat

AUT40/2017

673

přijat

 

 

 

 

 

 

41.

 

 

 

AUT12/2017

647

přijat

 

 

 

 

 

 

42.

 

 

 

AUT29/2017

629

přijat

 

 

 

 

 

 

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také požaduje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§60a odst.6 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění).

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě odvolání (§60a odst.7 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění).

 

 

 

 

Hubálov  24.dubna 2017                                                                                              Ing. Miroslav Kolomazník                                                                                                                                                                                         ředitel SOU Hubálov

© SOU Hubálov 2022