Závěrečné zkoušky 2017

09.06.2017

Červen je měsíc, ve kterém tradičně probíhají závěrečné zkoušky všech oborů vzdělání s výučním listem. Nejprve žáci absolvují písemnou zkoušku, která letos pouze u oboru opravář zemědělských strojů proběhla v klasické písemné podobě. Instalatéři, automechanici i žáci oboru opravářské práce poprvé absolvovali písemnou zkoušku na počítačích. Praktická zkouška probíhá u oboru automechanik v jednom dni, u ostatních oborů trvá dva dny. Ústní zkoušky proběhnou ve dnech 26. a 27. června 2017. Každý zkoušený si vylosuje otázky z odborných předmětů a tyto otázky jsou doplněny otázkou ze světa práce, ve které žák vysvětluje řešení situací se kterými se může setkat v reálném životě, například při uzavírání pracovního poměru. 

© SOU Hubálov 2023