Informace o škole

Střední odborné učiliště Hubálov bylo vybráno k účasti projektu UNIV 2 kraje.

Projekt realizuje Národní ústav odborného vzdělávání a je hrazen z Evropského sociálního fondu. Projekt předpokládá vytvoření 325 center celoživotního vzdělávání ze středních odborných škol a učilišť v České republice. Bližší informace o projektu je možné najít na http://www.nuov.cz/univ2k.

 

SOU Hubálov také nabízí jednoleté zkrácené studium oboru automechanik pro absolventy maturitních oborů a oborů vzdělání s výučním listem. Bližší podrobnosti na tel. 725 853 275.

Vítejte na stránkách Středního odborného učiliště v Hubálově

Nabízíme tříleté obory vzdělání pro chlapce - absolventy základních škol. Ve všech případech u nás mohou získat kromě výučního listu i řidičský a svářečský průkaz a předpoklady k absolvování nástavbového studia ukončeného maturitou. Naše učiliště leží v severní části okresu Mladá Boleslav. Umožňuje žákům s výhodným dopravním spojením každodenní dojíždění, ostatní jsou ubytováni v moderně zařízeném domově mládeže s bohatou nabídkou zájmové činnosti. Obsah učební doby tvoří vyučování teorie a především odborný výcvik v rozsahu stanoveném učebními plány. Při odborném výcviku jsou žáci rozděleni do učebně výrobních skupin a jejich příprava probíhá jednak na pracovištích v učilišti, jednak na vybraných pracovištích zemědělských provozů, autoopravárenských dílen a na stavbách. Náklady na vyučení hradí stát. Rodiče žáků se podílejí na nákladech za stravování a ubytování.

© SOU Hubálov 2022