OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ (4155H/01)

Přípravu žáků tvoří především údržba, seřizování a opravy nejpoužívanějších mechanizačních prostředků v rostlinné i živočišné výrobě. Základními odbornými předměty jsou motorová vozidla, zemědělské stroje, technologie oprav apod. Dosažené teoretické znalosti i praktické dovednosti umožňují absolventům provádět odborné opravářské práce s využitím ručního i strojního obrábění kovů, všech způsobů spojování materiálů, základních kovářských prací a prověřování technického stavu opravované mechanizace pomocí dostupných diagnostických metod.

Absolventi nacházejí uplatnění v zemědělských závodech nebo v soukromém sektoru, případně v ostatních odvětvích jako údržbář, seřizovač, řidič (řidičský průkaz B,C,T), svářeč (svářeč. průkaz pro svařování plamenem a elektrickým obloukem) apod. Získání řidičského a svářečského průkazu je součástí učebního plánu. Ve druhém ročníku je zařazen kurz řízení traktoru (sk.T), ve třetím ročníku kurzy řízení skupin B, C.

© SOU Hubálov 2023