OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE (4155E/01)

Tříletý obor s upravenými učebními plány (neučí se cizí jazyk, více praktického vyučování, menší počet žáků ve třídě). Podmínkou přijetí je doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra k zařazení uchazeče do oboru.

Přípravu žáků tvoří především údržba, seřizování a opravy nejpoužívanějších mechanizačních prostředků v rostlinné i živočišné výrobě. Základními odbornými předměty jsou motorová vozidla, stroje a zařízení, technologie oprav apod. Dosažené teoretické i praktické znalosti umožňují absolventům provádět odborné opravářské práce s využitím ručního i strojního obrábění kovů, všech způsobů spojování materiálů, základních kovářských prací a prověřování technického stavu opravované mechanizace pomocí dostupných diagnostických metod.

Absolventi nacházejí uplatnění v zemědělském provozu, případně v ostatních odvětvích jako údržbáři, seřizovači, řidiči, svářeči, apod. Získání řidičského a svářečského průkazu je součástí učebního plánu. Ve druhém ročníku je možnost absolvovat kurz řízení traktoru (sk.T) a podle výsledků ve třetím ročníku i kurz řízení osobního a nákladního automobilu.

© SOU Hubálov 2021