Spolupráce s belgickou školou

Několik let se úspěšně rozvíjí spolupráce s belgickou střední školou v městě Roeselaare. Naši žáci mají možnost poznat prostředí školy, přírodní i kultrurní památky Belgie, vyzkoušet si své jazykové dovednosti. Belgičané rádi navštěvují českou republiku, zajímají se o život v naší škole, práci českých firem a obdivují pamětihodnosti v našem regionu.

© SOU Hubálov 2023